Hopp direkte til innhold

Initiativer - Samarbeid med Røde Kors

Vi har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2012. Gjennom samarbeidet bidrar vi med verdifull kompetanse og teknologi for å forbedre og effektivisere Røde Kors sin bruk av geografisk informasjon, særlig innenfor søk- og redningsaksjoner gjennomført av Hjelpekorpset.

Om vårt samarbeid

Skape felles verdi

Vi har samarbeidet med Røde Kors i 3 år og det er en del av vårt trategisk intiativ «Skape Felles Verdi». Initiativet er basert på et ønske å kunne bruke vår kjernekompetanse og teknologi til å bidra til et bedre og tryggere samfunn. 

Hvordan vi bidrar med våre løsninger

Vi gir hjelpekorpset tilgang til oppdaterte kart og kartdata som skal gjøre det enklere for hjelpekorpset å kartlegge og loggføre informasjon knyttet til søk- og redningsaksjoner. Mye av arbeidet til Hjelpekorpset er basert på statiske papirkart. Med ny teknologi fra oss får de tilgang til bedre og oppdaterte kart og kan dele informasjonen raskt med andre. .   

Flere muligheter

Vi bidrar også på andre områder som f.eks kartvisning av påskekampanjen #gledenfrivillig. Ny kartteknologi gir masse nye muligheter for Røde Kors og endrer måten de formidler informasjon på. Innovativ kartteknologi anvendes både på web og mobil for å gi en mer helhetlig forståelse av prosjekter og hendelser relatert til Røde Kors sitt arbeid. 

Viktigheten av Hjelpekorpsets arbeid

2014 hadde Røde kors hjelpekorpset 987 aksjoner rundt om i landet, hvorav 350 var søk/redning. 431 var henteoppdrag. På disse 350 søk/redningsoppdragene har de funnet 353 personer i live, 34 er funnet omkommet og 20 er fortsatt savnet etter avsluttet søk.