geodata.no - tekniske oppdateringer http://geodata.no/ Oversikt over de siste tekniske oppdateringene på produkter fra Geodata Online og på programvare fra Esri. no Sat, 19 Oct 2019 13:35:56 +0000 Sat, 19 Oct 2019 13:35:56 +0000 GeoEiendom er lansert! http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/09/geoeiendom-er-lansert Wed, 09 Oct 2019 13:10:15 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/09/geoeiendom-er-lansert Vårt nye produkt GeoEiendom er nå lansert. GeoEiendom gir deg alt av eiendomsinformasjon fra Matrikkel og Grunnbok samlet på ett sted. GeoEiendom er utviklet av Geodata AS, og grunnbokopplysninger kommer fra Ambita AS. Kart og registerinformasjon er samlet i en moderne, minimalistisk webapplikasjon med enkel tilgang til alle opplysninger. Matrikkelinformasjonen er logisk organisert. Søk dekker flere typer begreper, både på matrikkel- og ikke-matrikkeldata. Utvalg kan videre foretas enten med kartoperasjoner eller i egenskapsvisning. GeoEiendom er en installasjonsfri applikasjon. Den driftes og hostes av Geodata AS.

]]>
Ny versjon av Planregister for ArcGIS http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/13/ny-versjon-av-planregister-for-arcgis Fri, 13 Sep 2019 10:17:41 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/13/ny-versjon-av-planregister-for-arcgis Ny versjon av Planregister for ArcGIS er tilgjengelig. Redaktørapplikasjonen støtter nå ArcGIS 10.7, og har fått en del rettinger og forbedringer. Planinnsynapplikasjonen har ny styling, i tråd med tilbakemeldinger og ønsker om mer kompakthet. En del større endringer avventer vedtak og iverksetting av SOSI plan versjon 5.0-baserte produktspesifikasjoner.

]]>
Ny versjon av Arealplan for ArcGIS http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/05/ny-versjon-av-arealplan-for-arcgis Thu, 05 Sep 2019 13:48:12 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/05/ny-versjon-av-arealplan-for-arcgis Arealplan for ArcGIS, som har datamodeller, kartografistøtte og kvalitetsrutiner for forvaltning av plantypene og FKB, er klar i ny versjon. I tillegg til mange endringer i inneholdte og andre, nedlastbare dataforvaltningsmodeller, har vi ryddet kraftig i settet av hjelpe- og veiledningsdokumenter.

En hoveddriver denne gangen har vært støtte for - og forbedring av opplegg rundt Geosynkronisering og forenkling av kvalitetssikringsopplegget (DataReviewer). Det er nå mange produkter som skal samspille, samt at de fleste vil foretrekke å utføre løpende redigeringsoppgaver i ArcGIS Pro. Derfor har vi definert et nytt systemdokument med vekt på å forklare fundamentale ting som må på plass, framfor å beskrive redigeringshandlinger og -verktøylinjer der ESRI uansett gjør dette bedre enn oss.

Utilities/tillegg utvikles løpende og vil være tilgjengelige for brukere som har gyldig supportavtale.

]]>
NT for Desktop 1.11 er klar! http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/08/27/nt-for-desktop-1-11-er-klar Tue, 27 Aug 2019 11:17:55 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/08/27/nt-for-desktop-1-11-er-klar NT for Desktop, 2019-utgave (ArcGIS 10.7-versjon og versjonsnummer 1.11) er endelig ute!! Etter at funksjonalitet mot GeomapBilder2/historiske bilder var den store nyheten i forrige versjon, har vi nå primært gjort store ytelsesforbedringer på søk mot Matrikkel og presentasjon av søkeresultat. Vi har også gjeninnført en del funksjonalitet som vi fikk tilbakemelding på at var viktig for brukernes arbeidsprosesser. Polygonlokator er tematisk utvidet. Den presenterer nå alternativer og zoomer til utsnitt av objektpolygon, uten å flashe dette.

]]>
NT Transformasjon for ArcGIS 10.7 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/07/04/nt-transformasjon-for-arcgis-10-7 Thu, 04 Jul 2019 11:12:45 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/07/04/nt-transformasjon-for-arcgis-10-7 NT Transformasjon koordinattransformerer data i høyde og grunnriss ved bruk av norske formler for overgang mellom eldre og nye referansesystemer. Produktet er nå klart i ny versjon, for bruk i ArcGIS Desktop 10.7.

]]>
Norsk Business Analyst 2019 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/11/norsk-business-analyst-2019 Tue, 11 Jun 2019 10:38:38 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/11/norsk-business-analyst-2019 Norsk Business Analyst 2019 blir sluppet i dag. Det foreligger ingen større endringer på produktet utover oppdaterte data, så oppdatert datapakke skal fungere veldig bra på preinstallert BA SW og ArcGIS 10.5.1. Metadatadokument oppsummerer som vanlig dataenes kilde og opphavstidspunkt.

]]>
Varsel om nedetid på Geodata Online 19. juni  http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/06/varsel-om-nedetid-pa-geodata-online19-juni Thu, 06 Jun 2019 09:41:00 +0000 marte http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/06/varsel-om-nedetid-pa-geodata-online19-juni Onsdag 19.06.2019 kl. 23:00 vil vi utføre nødvendig oppgradering av systemene på Geodata Online. Oppgraderingen vil føre til en nedetid på 5-10 minutter, og gjelder samtlige tjenester på Geodata Online. (https://services.geodataonline.no, https://services2.geodataonline.no, https://customservices2.geodataonline.no og https://eksport.geodataonline.no)

Oppgraderingen gjøres for å ivareta sikkerheten på systemene, og medfører også bytte av sertifikater. Vi har tidligere registrert at endring av sertifikater kan påvirke systemer basert på IIS/Windows (f.eks.Geocortex). Omstart av IIS kan være nødvendig dersom ikke alt fungerer som det skal.

Alle tjenestene fra Geodata Online er nå tilgjengelige på https://services.geodataonline.no, så det er ikke noe behov for å bruke "services2" og "eksport". Vi anbefaler at de som ikke har gjort det går over til å bruke https, og ikke http. Mer informasjon finnes her.

]]>
Ny versjon av NT 3DBygger: 2.0. http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/05/09/ny-versjon-av-nt-3dbygger Thu, 09 May 2019 12:52:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/05/09/ny-versjon-av-nt-3dbygger Endelig er ny versjon av NT 3DBygger klar, etter et omfattende arbeid med forbedring og testing. Versjonsnummeret skal markere at det dreier seg om en hovedversjon, med så omfattende endringer at det framstår som et nytt produkt.

Innmaten er i praksis helt ny, og det brukes helt andre tilnærminger til avgrensning av takflater for triangulering enn tidligere. Resultatet vi kan konstatere er mer robust -, og raskere bygging av multipatcher.

Versjon 2.0 støtter ArcGIS 10.7, og den største funksjonelle nyheten er at bygging kan foregå uavhengig av terrengmodell/TIN.

]]>
Arealplan for ArcGIS 2.5.6 beta med støtte for TLS 1.2 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/16/arealplan-for-arcgis-2-5-6-beta-med-stotte-for-tls-1-2 Tue, 16 Apr 2019 12:22:18 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/16/arealplan-for-arcgis-2-5-6-beta-med-stotte-for-tls-1-2 En hotfix som også er en betaversjon av neste Arealplan for ArcGIS er lagt ut for nedlasting. Denne innehar støtte for TLS 1.2, og nedlastinger for ArcGIS 10.6 og 10.7 er tilgjengelige.

]]>
TLS 1.2 og Geodata Desktop-produkter: Arealplan for ArcGIS. http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/08/tls-1-2-og-geodata-desktop-produkter-arealplan-for-arcgis Mon, 08 Apr 2019 08:06:26 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/08/tls-1-2-og-geodata-desktop-produkter-arealplan-for-arcgis Dette starter med ESRIs overgang til TLS 1.2, noe som er utfyllende beskrevet og forklart i artikkel https://www.geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Vi har gått gjennom Desktop-produktene, og det eneste produkter vi - og brukerne må oppgradere viser seg å være Arealplan for ArcGIS. Dette er bygd på en eldre versjon av .Net Framework. Vi vil bygge det på versjon 4.6.1, bygge en ArcGIS 10.7-versjon samtidig og tilgjengeliggjøre den som en hotfix.

Ny versjon ligger fortsatt litt fram i tid, men tilpasninger til standarder som er endret siden release av 2.5.5 våren 2018 er, i likhet med en del andre endrede konfigurasjoner, på plass.

]]>
GeoSOSI med støtte for FME 2019 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/04/geososi-med-stotte-for-fme-2019 Thu, 04 Apr 2019 11:47:24 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/04/geososi-med-stotte-for-fme-2019 GeoSOSI Professional 3.9 er vår nye versjon, som støtter FME 2019.

Vi har sluppet mange betaversjoner / bygg til kunder det siste året, og det vil også bli mønsteret framover. Dette er et produkt hvor vi har så god kontroll på kvaliteten at det er trygt å la forbedringer komme brukerne til gode, uten at de trenger å vente på ny offisiell versjon.

Blant forbedringene nevnes at vi har lagt (valgfri) generering av .SYMBOL fra tekst rett inn i verktøyet, samt at schema-reader fungerer på SOSI-data, og Schema - porten på FeatureReader likeså.

]]>
NT for Geocortex 3.4 er ute http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/26/nt-for-geocortex-3-4-er-ute Tue, 26 Feb 2019 13:51:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/26/nt-for-geocortex-3-4-er-ute Da har vi klar NT for Geocortex 3.4, tilpasset nyeste versjoner av produktene fra Latitude / Geocortex Essentials/HTML Viewer.

Som vanlig har vi gjennomført mye stabilisering, ganske omfattende tilpasninger til den nye vieweren og rettet en del feil som vi har sett underveis.

Installerbar fil og dokumentasjon tilgjengelig på vår nedlastingssite / geodata.no.

]]>
Geocortex Essentials 4.11, HTML Viewer 2.12 og NT for Geocortex http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/08/geocortex-essentials-4-11-html-viewer-2-12-og-nt-for-geocortex Fri, 08 Feb 2019 11:39:28 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/08/geocortex-essentials-4-11-html-viewer-2-12-og-nt-for-geocortex Mandag 11.02 blir ny versjon av Essentials og Viewer allment tilgjengelige. Vi vil fortsatt jobbe med å tilpasse NT for Geocortex til disse noe inn i uke 7. Release kan forventes i slutten av uke 7 eller starten av uke 8.

]]>
WF5 On-Premise og endring i lisensiering for WF5 som SaaS http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/01/31/wf5-on-premise-og-endring-i-lisensiering-for-wf5-som-saas Thu, 31 Jan 2019 10:51:57 +0000 marte http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/01/31/wf5-on-premise-og-endring-i-lisensiering-for-wf5-som-saas Latitude Geographics har med versjon 5.8 gjort det mulig å kjøre Geocortex Workflow 5 på egne servere, "on premises". I den forbindelse har det kommet viktige endringer i lisensieringsmekanismene vi ønsker du skal vite om.

Etter 1.1.2019 er det kun lisensierte Saas-brukere som har tilgang til å kjøre workflows i skyen. Etter dette kan du velge å installere WF5 rammeverket på egne maskiner eller oppdatere lisensene dine for å kunne kjøre dette i skya. Vi kan hjelpe deg med oppsett av dette på egne maskiner eller gi deg mer informasjon om hvordan du kan benytte workflows i skya, så ta kontakt med din kundekontakt i Geodata hvis du har spørsmål vedrørende dette.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Latitude Geographics her.


]]>
Viktig sikkerhetsoppdatering på Esri og Geodata-produkter http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter Mon, 03 Dec 2018 09:33:00 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Esri og Geodata har stort fokus på sikkerhet og vil så langt vi kan hjelpe våre kunder å være på best mulig sikkerhetsnivå. Vi har som mål å etterkomme den høyeste industristandarden når det kommer til sikkerhet. Derfor vil Esri og Geodata nå endre støtten for TLS (Transport Layer Security) på alle produkter.

TLS krypterer og beskytter kommunikasjon og data mellom applikasjoner og tjenester over et nettverk. Tidligere versjoner av TLS (1.0 og 1.1) har flere kjente svakheter knyttet til sikkerhet. Dette medfører at de fleste brukere av produkter fra Esri og Geodata må gjøre en oppdatering av egne systemer. Endringen består i at støtten for TLS 1.0 og TLS 1.1 opphører.

Alle brukere av ArcGIS Desktop må installere en sikkerhetsoppdatering fra Esri. Benytter du nyere versjoner av operativsystemer, nettlesere og nyeste programvare fra Esri, minker det sannsynligheten for at du må gjøre endringer.

Hvem berører det?

Endringen berører deg som:

 • Benytter tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har en GIS-portal (ArcGIS Enterprise) som er koblet mot tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har bygget applikasjoner for web, mobil eller desktop, som kobles mot ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har utviklet systemer som laster ned data eller bruker tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online

Denne nettsiden hos Esri forklarer saken grundig og gir deg informasjon om hvordan du skal forholde deg avhengig av hva som er utgangspunktet

I tillegg gir dette dokumentet deg en gjennomgang og svarer på det meste rundt oppdateringen.

Når skjer det?

Esri og Geodata vil avslutte støtten for TLS lavere enn 1.2 i løpet av februar 2019. Opddatert: På grunn av US shutdown er dette endret og vil nå skje 16. april fra Esris side. Du må derfor ta en gjennomgang av egne systemer og sette igang eventuell oppgradering ved behov.

Har du spørsmål eller utfordringer med gjennomføringen kan du selvsagt kontakte support hos Geodata på support@geodata.no tlf. 992 79 000


]]>
Reguleringsplandata kvalitetsikring one-stop http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/27/reguleringsplandata-kvalitetsikring-one-stop Tue, 27 Nov 2018 15:13:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/27/reguleringsplandata-kvalitetsikring-one-stop Vi tilrettelegger for bruk av DataReviewer i kvalitetssikring av de viktigste forvaltede datasettene i kommunene. Reguleringsplan er høyest prioritert, da datasettene i sum er komplekse og det er krav til at endringer skal kunne synkroniseres mot en sentral base løpende.

Vårt tidligere opplegg har vært forankret i veileder til produktet vårt, GeoAreal/Arealplan for ArcGIS, hvor vi har anbefalt at kvalitetssikringsoperasjoner skal foretas i ulike verktøy og i en rekkefølge som minimerer totalt omfang. Imidlertid ser vi nødvendigheten av å kunne tilby alt på ett sted, og da er batchkjøring i DataReviewer det eneste alternativet. Vi har utvidet settet med egenskapssjekker kraftig, samt lagt inn topologikontroll. Da slipper du å kjøre det separat i ArcMap topologivalidering.

For deg som plandataforvalter vil det si at du kan laste ned ny alle-sjekker-i-ett- batchfil for reguleringsplan forvaltningsbase ved å logge deg inn på nedlastingsportalen vår på geodata.no med Geodata Online-brukeren din, taste inn Arealplan i filterfeltet, så vil du se ArealplanForArcGIS_ReguleringsplanForvaltningsbaseRBJ.zip. Andre distribusjonsmåter tilbys hvis dette byr på problemer.

Fila er i betaversjon, og release av ny versjon av Arealplan for ArcGIS blir på nyåret, etter lansering av ArcGIS 10.7. Vi ønsker derfor spesielt tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.

]]>
Mer fleksibel brukermodell i ArcGIS Online http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/06/mer-fleksibel-brukermodell-i-arcgis-online Tue, 06 Nov 2018 08:47:00 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/06/mer-fleksibel-brukermodell-i-arcgis-online I forbindelse med at ArcGIS Online kommer med en oppgradering 5. desember erstattes dagens brukernivåer (level 1 og 2) med brukertyper. Denne endringen gjør det mulig å kjøpe brukere til ArcGIS Online som er bedre tilpasset oppgavene de skal utføre som f.eks. samle inn data i felt, kvalitetssikre data, se på kart og applikasjoner etc.

Dagens brukermodell opererer med to nivåer, level 1 og 2. Disse erstattes nå med brukertypene «Viewer» og «Creator» som gir tilgang til akkurat den samme funksjonalitet og applikasjonene som i dag.

Level 1 = «Viewer»
Level 2 = «Creator»

Med andre ord så vil eksisterende brukere ikke merke noen forskjell. I tillegg introduseres tre nye brukertyper, «Editor», «Field worker» og «GIS Professional» som kan kjøpes fra 5.12.2018.

Kort om de nye brukertypene

Brukertypen «Editor» har tilgang til det samme som «Viewer» (dagens level 1), men kan i tillegg redigere på data, f.eks. med ArcGIS Web AppBuilder, Map Viewer etc. «Field worker» får i tillegg tilgang til redigering med mobilapplikasjonene «Collector» og «Survey123» som også støtter frakoblet redigering. «GIS Professional» har tilgang til det samme som «Creator» (dagens level 2), men får i tillegg tilgang til ArcGIS Pro (årsabonnement).

Ingen endring for eksisterende kunder

Du som allerede har en avtale om ArcGIS Online kan forholde deg rolig. Dagens level 1 og level 2 brukere endrer bare navn til «Viewer» og «Creator». Dersom du imidlertid ønsker å utvide med flere brukere kan du fra 5. desember velge mellom alle 5 brukertyper. Ved inngåelse av ny avtale etter 5.12 kan du selvsagt velge fritt mellom alle brukertyper.

Hva med ArcGIS Enterprise?

De samme brukertyper kommer også i ArcGIS Enterprise fra versjon 10.7 som utgis i løpet av våren 2019. Vi kommer selvsagt med mer informasjon når det nærmer seg.

Som nevnt vil ikke dette påvirke deg i særlig grad nå. Skulle du likevel ha spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@geodata.no

Her kan du også se litt hva Esri skriver om endringen.

]]>
Ny versjon av NT for Geocortex - en gang til http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/19/ny-versjon-av-nt-for-geocortex-en-gang-til Wed, 19 Sep 2018 07:06:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/19/ny-versjon-av-nt-for-geocortex-en-gang-til Geocortex HTML Viewer versjon 2.11 medførte noen utfordringer for eksisterende sites. Vi har nå utført endringer på samtlige workflows som anvender Geomap matrikkel- og bildetjenester fra Geodata. Vi håper at vi endelig både er kompatible med nyeste versjoner av GE / HTML Viewer og leverer en versjon som ikke innebærer at forhåndseksisterende sites må bli bygd opp på nytt. Endringene som er gjort er også bakoverkompatible.

Resultatet er versjon 3.3.2 av NT for Geocortex, som nå er nedlastbar fra geodata.no.

]]>
NT for Geocortex er oppdatert http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/03/nt-for-geocortex-er-oppdatert Mon, 03 Sep 2018 10:33:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/03/nt-for-geocortex-er-oppdatert Endring i HTMLViewer 2.11 medførte at vi måtte gjøre endringer i ei JavaScript-fil på vår side.Testing indikerer at dette er tilstrekkelig, så nå fungerer NT for Geocortex på nyeste versjon av GE/HTML Viewer. Endringa har også medført at vi har pakket en ny versjon av NT for Geocortex.

JavaScript-fil er lagt ut på vår sftp nedlastingssite. Full installasjon av NT for Geocortex er tilgjengelig på

https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter


Det så en periode ut som om det ville være nødvendig å bygge opp sites med NT på nytt. Dette problemet har vi ikke gjenskapt seinere, og vi tror og håper at både enkeltfilkopiering og nyinstallasjon er tilstrekkelige tiltak for å få NT til å fungere på nyeste versjon av GE/HTML Viewer.

Mer detaljert informasjon om tilgang til nevnte ressurser er, hvis nødvendig, tilgjengelig hos support, produktsjef og hos de av våre konsulenter som fokuserer på Geocortex.

]]>
NT og Geocortex 4.10 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/08/22/nt-og-geocortex-4-10 Wed, 22 Aug 2018 07:33:33 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/08/22/nt-og-geocortex-4-10 Vi er dessverre ikke klare til å melde NT for Geocortex kompatibel med Geocortex Essentials 4.10 enda. Vi har støtt på noen forhold som det vil kreve noe mer tid å teste ut og håndtere.

Vi vil komme tilbake til status når vi har en sikker analyse av forholdene.

]]>
Business Analyst for Norge, 2018 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/07/11/business-analyst-for-norge-2018 Wed, 11 Jul 2018 06:46:46 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/07/11/business-analyst-for-norge-2018 Endelig er vi klare til å release Business Analyst i 2018-versjon. Denne er tilpasset ArcGIS 10.5.1. Denne gangen er det ikke nevneverdige strukturendringer i dataoppsettet, da leverandørene av alle temaer er de samme som i fjor. Det er gjort endringer og foretatt opprydding i noen databaser som inneholder grunnlag for opplistinger som systemet bruker i grensesnitt for søk og utvalg. I lesmegfil gis en bred beskrivelse av hvordan de ulike analysene og rapportene blir påvirket av endringene.

]]>
Geocortex Essentials-nytt: Ny versjon, NT, OGC. http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/29/geocortex-essentials-nytt-ny-versjon-nt-ogc Fri, 29 Jun 2018 07:51:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/29/geocortex-essentials-nytt-ny-versjon-nt-ogc Geocortex Essentials 4.10 med HTML-viewer 2.11 er releaset (27.06). Vi vil forsøke å verifisere vår rykende ferske NT for Geocortex 3.3 på denne releasen så fort vi kan, men eventuell tilpasning vil ta noe tid på grunn av ferieavvikling. Ellers viser roadmap'en stor releaseaktivitet på 5.X-versjoner av tilleggsmodulene.

Det har lenge vært etterspurt informasjon om omfanget av OGC-støtte i Geocortex Essentials. Vi ble lovt at det skulle bli lagt ut en instruktiv artikkel om dette på supportsiten da Latitude besøkte oss på Geotek. Dette notatet, som hovedsakelig viser teknikker for få OGC-tjenester til å virke eller avdekke hva et problem består i, har nå ligget ute en tid:

https://support.geocortex.com/...

Imidlertid er nok det som står i online-dokumentasjonen det viktigste: https://docs.geocortex.com/ess...

Og et hovedpoeng: Gitt at implementasjonene av OGC-tjenester blant tjenestetilbydere spriker i flere retninger, er utvidelse av støtten i Geocortex Essentials et løpende scenarium. Latitude oppfordrer til kommunikasjon med support der det oppleves problemer, og der slike problemer har en fellesnevner blir det enklere å få til systemutvidelser. Her kan vi sikkert bidra til å systematisere norske brukeres opplevelser, slik at det blir enklere å fremme konstruktive forslag.

]]>
Oppdateringer i ArcGIS Online http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/27/oppdateringer-i-arcgis-online Wed, 27 Jun 2018 08:15:27 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/27/oppdateringer-i-arcgis-online En ny oppdatering av ArcGIS Online er ute nå, Esri oppsummerer endringene her.

]]>
Planregister for ArcGIS 2.1 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/20/planregister-for-arcgis-2-1 Wed, 20 Jun 2018 10:02:47 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/20/planregister-for-arcgis-2-1 Nå er både Planinnsyn og PlanregisterRedaktør, til sammen Planregister for ArcGIS, oppdatert til siste versjon av plattformprogramvaren. Det foreligger mange endringer og forbedringer på begge produkter, samt på datamodellen for planregister. Vi mener at vi har et enkelt og effektivt konsept for planregister, med omfattende integrasjonsmuligheter, både via GeoIntegrasjon og ArcGIS rest-tjenester, mot en rekke aktuelle portaler og systemer i kommunen.

]]>
NT for Geocortex 3.3 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/19/nt-for-geocortex-3-3 Tue, 19 Jun 2018 10:08:43 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/19/nt-for-geocortex-3-3 Endelig er NT for Geocortex 3.3 klar. Versjonen er framfor alt enklere å administrere, siden vi har tatt ut den gamle "kjernen" for håndtering av tjenestene og bygd opp et eget API som styrer kall og responser. Videre er det foretatt en lanbg rekke forbedringer i brukerorientert funksjonalitet, noe vi akter å fortsette med.

Produktet kan lastes ned her: https://www.geodata.no/artikke...

]]>
NT 3DBygger versjon 1.5 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/30/nt-3dbygger-versjon-1-5 Wed, 30 May 2018 10:54:35 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/30/nt-3dbygger-versjon-1-5 NT 3DBygger er nå klar for ArcGIS 10.6. Produktet har i tillegg forbedret håndtering av takoverbyggeometri, med en mer omfangsrik hensyntaken til terrengmodell.

]]>
Norske Tilpasninger for ArcGIS Pro http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/29/norske-tilpasninger-for-arcgis-pro Tue, 29 May 2018 07:17:13 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/29/norske-tilpasninger-for-arcgis-pro I dag lanserer vi førsteversjonen av NT for ArcGIS Pro. Produktet inngår i abonnement på NT for Desktop og kan lastes ned ved hjelp av Geodata Online-brukeren din, gitt at denne allerede gir tilgang til NT for Desktop.

Mye av produktet består i tilrettelegging av egne og norske tilbydere sine tjenester for enkel tilgang. Vi håper og tror dette er et stort bidrag til nytte av ArcGIS Pro for det norske brukermiljøet.

]]>
Terminering av enkelte tjenester http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/25/terminering-av-enkelte-tjenester Fri, 25 May 2018 11:38:00 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/25/terminering-av-enkelte-tjenester Nielsen Norge leverer ikke lenger datagrunnlag for ajourhold av dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Vi velger derfor å terminere alle tjenester som var basert på dette datagrunnlaget. Tjenester og dataleveranser som omfattes er "GeomapDagligvare" og "GeomapServicehandel" med tilhørende POI-tjenester, samt offline-leveranser basert på samme datagrunnlag.

Geodata har valgt å etablere og ajourholde et nytt register for dagligvarebutikker, og publiserer dette i tjenestene "GeomapDagligvare2" og "GeomapDagligvarePoi2". Registeret kan også leveres offline.

Eget register med oversikt over bensinstasjoner etableres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke, og vil etter hvert bli tilgjengelig som en del av tjenesten "GeomapKjederPoi".

]]>
Sikkerhetsutfordring i ArcGIS server http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/15/sikkerhetsutfordring-i-arcgis-server Tue, 15 May 2018 10:11:00 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/15/sikkerhetsutfordring-i-arcgis-server Esri har oppdaget en kritisk svakhet i ArcGIS Server. Dette kan bety at data blir eksponert for brukere som ikke normalt skal ha tilgang. Dette gjelder både Windows og Linux versjonene av ArcGIS Server. 

Hva du må gjøre?

Patch for alle ArcGIS Server versjoner fra 10.2.1 til 10.6 er løslatt. Esri anbefaler på det sterkeste å installere den relevante patchen så raskt som mulig. Alle patcher kan lastes ned herfra. Der kan du også lese mer om problemet. 

 Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte Geodata Support.


]]>
NT Transformasjon for ArcGIS 10.6 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/26/nt-transformasjon-for-arcgis-10-6 Mon, 26 Mar 2018 14:07:13 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/26/nt-transformasjon-for-arcgis-10-6 NT Transformasjon er nå klar for ArcGIS 10.6 og skal være nedlastbar om kort tid.

]]>
Arealplan for ArcGIS er klar til påske http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/23/arealplan-for-arcgis-er-klar-til-paske Fri, 23 Mar 2018 14:52:19 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/23/arealplan-for-arcgis-er-klar-til-paske Det er kanskje ikke så mange som skal forvalte arealplanbaser i påsken, men uansett foreligger nå Arealplan for ArcGIS 2.5.5, kompatibel med ArcGIS Desktop 10.6. Den er nedlastbar fra https://www.geodata.no/artikke...

Relaterte konfigurasjoner som oppdateres kontinuerlig, samt komponenter som løpende blir tilrettelagt for ArcGIS Pro, vil også være tilgjengelige for nedlasting.

]]>
GeoSOSI er klar for FME 2018 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/16/geososi-er-klar-for-fme-2018 Fri, 16 Mar 2018 09:21:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/16/geososi-er-klar-for-fme-2018 GeoSOSI Professional 3.8 inneholder i tillegg til støtte for nyeste FME-versjon noen viktige forbedringer. Den lastes ned ved hjelp av din Geodataonlinebruker fra https://www.geodata.no/artikke...

]]>
NT for Desktop er klar for 10.6 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/06/nt-for-desktop-er-klar-for-10-6 Tue, 06 Mar 2018 13:25:26 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/06/nt-for-desktop-er-klar-for-10-6 Som første tilleggsprodukt fra Geodata er NT for Desktop klart for ArcGIS 10.6. Applikasjonen er nedlastbar for de som har tilgang via sin Geodataonline-bruker fra https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter? Zip-fil inneholder brukerveiledning og lesmegfil, som oppsummerer hva som er nytt.

]]>
ArcGIS Desktop 10.6 og tilleggsprodukter http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/02/08/arcgis-desktop-10-6-og-tilleggsprodukter Thu, 08 Feb 2018 08:41:48 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/02/08/arcgis-desktop-10-6-og-tilleggsprodukter ArcGIS Desktop 10.6 er tilgjengelig for nedlasting. Dette medfører at vi har satt i gang aktivitet på de installerbare tilleggsproduktene våre. Vi vil melde fra i ett og ett tilfelle, etter hvert som vi releaser nye versjoner med støtte for 10.6. Det er et rimelig sikkert tips at det aller meste vil foregå i Q2, samt at NT for Desktop 1.10 blir første release. Noen har fått tilgang til betaversjon av denne. Det er viktig å presisere at denne innehar endret/forbedret funksjonalitet, men ikke 10.6-støtte.

Releaser av nye versjoner av tjenester samt av tillegg til Pro går som kjent sin gang uavhengig av desktop-versjonssyklus, og vi vil på samme måte informere her når vi har ting ferdig.

Inntil videre må dermed bruk av 10.6 skje uten våre desktoptillegg; NT for Desktop, NT Transformasjon, Arealplan for ArcGIS, PlanregisterRedaktør for ArcGIS og NT Quadrileser.

]]>
ArcGIS Enterprise (Server) 10.6 er her http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/17/arcgis-enterprise-server-10-6-er-her Wed, 17 Jan 2018 14:09:56 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/17/arcgis-enterprise-server-10-6-er-her Denne oppdateringen er hovedsaklig en kvalitets- og vedlikeholdsoppdatering. Esri omtaler endringene i denne artikkelen

]]>
Betaversjoner av produkter ute med tilpasninger til ny kommunestruktur http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/03/betaversjoner-av-produkter-ute-med-tilpasninger-til-ny-kommunestruktur Wed, 03 Jan 2018 14:36:14 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/03/betaversjoner-av-produkter-ute-med-tilpasninger-til-ny-kommunestruktur Noen av våre installerbare produkter måtte bli oppdatert i anledning kommunereformen, ref artikkel her tidligere. Nå er betaversjoner av Arealplan for ArcGIS og NT for Desktop lagt ut til nedlasting: https://www.geodata.no/artikke.... Bruk din Geodata online-bruker og søk produktnavn. Ta ned zip-fil med beta som del av navnet, etter å ha forsikret deg om at du har kompatibel versjon av ArcGIS (i tilfellet Arealplan for ArcGIS).

]]>
GeoMatrikkelAksess 2.4.9 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/11/geomatrikkelaksess-2-4-9 Mon, 11 Dec 2017 10:49:40 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/11/geomatrikkelaksess-2-4-9 Vi har releaset ny versjon av vår lokale matrikkelkopi, GMA 2.4.9. Den er kompatibel med Matrikkel versjon 3.12.

Endringene fra tidligere versjoner er ikke store. Vi håndterer de siste endringene i Matrikkelen og har også inkludert kode som håndterer alle ArcGIS-versjoner fra og med 10.2 til 10.5.1 i samme versjon av produktet.

Ta kontakt med kundekontakt eller prosjektleder hos Geodata for bistand til å installere og utføre andre operasjoner på GeoMatrikkelAksess.

]]>
ArcGIS Online oppdatert http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/07/arcgis-online-oppdatert Thu, 07 Dec 2017 09:35:17 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/07/arcgis-online-oppdatert ArcGIS Online er oppdatert og nå får du blant annet tilgang til Insights. Detaljer om oppdateringen finner du her.

]]>
Geodata lanserer nye terrengtjenester http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/30/geodata-lanserer-nye-terrengtjenester Thu, 30 Nov 2017 14:45:00 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/30/geodata-lanserer-nye-terrengtjenester Basert på høydedata fra Statens Kartverk, har vi etablert noen nye terrengtjenester. 

Vi tilbyr følgende nye tjenester:


GeomapDTM                        Digital Terrengmodell - bakkenivå

GeomapDOM                        Digital Overflatemodell

GeomapTerrengDelta          Viser delta / forskjell i høyde mellom DTM og DOM (i nivåene 1 – 30 meter). Denne tjenesten gir deg med andre ord faktisk høyde på bygninger, trær og andre objekter i kartet (i motsetning til høyde over havet som du får i DTM og DOM).

GeomapTerrengProfil         Leverer terrengprofil langs en linje (basert på 10-meters terrengmodell)

 

GeomapDTM og GeomapDOM er basert på 1m, 10m og 50 m høydedata, avhengig av hva som finnes av prosjekter for ulike områder i Norge.

 

Tjenestene finner dere her:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDOM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDTM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerrengDelta/MapServer

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geoanalyse/GeoanalyseTerrengProfil/GPServer

 

Terminering av eksisterende tjeneste

Vår eksisterende terrengtjeneste GeomapTerreng vil bli terminert, siden den erstattes av våre nye tjenester. Dersom du er bruker av denne tjeneste, ber vi om at du bytter over til våre nye tjenester så snart som mulig.

 

GeomapTerreng vil bli terminert pr 31.12.2017.


]]>
Kommunereformen 2018! http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/28/kommunereformen-2018 Tue, 28 Nov 2017 09:56:00 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/28/kommunereformen-2018 Det skjer store endringer i kommunestrukturen i nyttårsøyeblikket, og vi satser på å gjøre ulempene for våre brukere i form av etterslep på oppdatering minst mulig. Her er noen av de viktigste milepæler og tiltak:


 • Mottak av ny ABAS/offisielle data for administrative områder og grenser, med 2018-innhold: 01.12.2017. At denne leveransen er i tråd med forventning er en forutsetning for mye av det følgende.
 • Nye ABAS-data og oppdatert GeomapAdmin karttjeneste tilgjengelig: Uke 1 2018.
 • Konfigurasjon for Arealplan for ArcGIS: Uke 1, 2018.
 • Matrikkeltjenester, MiniMatrikkel, Eiendomsdata, søk og geokoding: Oppdatert uke 3 2018.
 • Støttetjenester for NT (Desktop/Geocortex/Pro): Oppdatert uke 3 2018.
 • FKB/Kartdata, offline og cacher: Tilgjengelige når oppdaterte data er tilbudt over nedlastingsløsning. Vi jobber mot Kartverket for å øke hyppigheten særlig data for storbykommuner blir lagt ut med. Mye antas å bli recachet i løpet av januar 2018, men neppe alt.
 • Demografidata og innhold -tjenester, inkludert Business Analyst datasett: Februar 2018.
 • Tjenester og produkter basert på data vi får fra andre leverandører og med egenskaper eller geometri som har avhengigheter mot administrative områder: Når den enkelte dataleverandør er klar med sitt innhold. Vi vil informere løpende om de viktigste oppdateringene og avvikene her


]]>
Terminering av temp-tjenester http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/21/terminering-av-temp-tjenester Tue, 21 Nov 2017 10:59:00 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/21/terminering-av-temp-tjenester Geodata har noen få tjenester med url-adresser som inneholder ordet «temp». Dette er tjenester som ble etablert for å supportere systemer som ikke støttet bruk av tokens eller annen form for sikkerhet. Kartgrunnlaget i disse tjenesten blir ikke lenger oppdatert, og vi vil derfor terminere disse tjenestene pr 31.12.2017.

Konkret gjelder dette tjenestene «GeomapAdmin» og GeomapEiendom», så dersom du bruker disse tjenestene - med «temp» som en del av url’en – må du bytte til våre nye tjenester så snart som mulig.

Tjenester som oppdateres jevnlig – og som skal benyttes - finner du på https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services

Har du spørsmål, eller noe er uklart – kontakt vår supportavdeling: https://www.geodata.no/t/support-og-nedlastinger

]]>
Ny tjeneste fra Geodata: GeomapNVDB http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-tjeneste-fra-geodata-geomapnvdb Tue, 14 Nov 2017 09:41:53 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-tjeneste-fra-geodata-geomapnvdb Vi har lansert tjenesten GeomapNVDB. Tjenesten inneholder et bredt utvalg av data fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) fra Statens Vegvesen. Dataene er et utvalg av objekttyper, og inneholder Belysningspunkt, Fergeleie, Bomstasjoner, Sykkelparkering, Rasteplasser, Skilt, Toalettanlegg, Trafikkstasjoner, Vegbommer, Viltfare, Trafikkulykker, Skredpunkt, Trafikkmengde med mer. 

Tjenesten oppdateres ukentlig, og er tilgjengelig her: https://services2.geodataonlin...

]]>
Nye kartlag i GeomapAdmin http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/nye-kartlag-i-geomapadmin Tue, 14 Nov 2017 09:00:01 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/nye-kartlag-i-geomapadmin Vår tjeneste GeomapAdmin har blitt utvidet med noen nye kartlag:

 • En generalisert versjon av administrative områder for raskere opptegning
 • En versjon av administrative områder klippet mot kyst
 • Tettsteder
 • Delområder (En SSB-gruppering av grunnkretser)
 • Valgkretser
]]>
Ny demografitjeneste http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-demografitjeneste Tue, 14 Nov 2017 08:47:00 +0000 Geirulv http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-demografitjeneste Geodata har lansert en ny tjeneste med demografidata: GeomapDemografi

Den nye tjenesten inneholder demografiske variable på både administrative områder (fylke, kommune, grunnkrets) og på rutenett / grid / punkt.

Tjenesten erstatter to av våre eksisterende tjenester: GeomapDemografiBasic og GeomapDemografiGrid. Alle som har tilgang til en eller begge disse, vil automatisk få tilgang / rettigheter til vår nye tjeneste.

Vi anbefaler at du bytter over til å bruke vår nye tjeneste så snart det er praktisk mulig. Vi vil fortsette å tilby våre eksisterende tjenester i en periode (ut 2017), men tjenestene vil ikke bli oppdatert med nye data.

Lenke til den nye tjenesten (Map- og Featuretjeneste (logg på med din GeodataOnline bruker):

https://services2.geodataonline.no/...

https://services2.geodataonline.no/arcgis...

]]>
NT for Geocortex, GE 4.9 og HTML viewer 2.10 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/13/nt-for-geocortex-ge-4-9-og-html-viewer-2-10 Mon, 13 Nov 2017 12:13:17 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/13/nt-for-geocortex-ge-4-9-og-html-viewer-2-10 Nye versjoner av Geocortex Essentials og HTML Viewer for Geocortex er releaset 07.11. NT for Geocortex er testet sammen med disse versjonene, og vi finner ikke grunnlag for å hevde at de ikke er støttet.

Med andre ord: Vi hevder at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med GE 4.9/HTML viewer 2.10. Hvis det skulle oppstå forhold på et brukersted som tyder på at oppgradering av programvaren introduserer feil ved bruk av NT for Geocortex, vil vi være i stand til å respondere og rette hurtig.

Ny hovedrelease av NT for Geocortex, 3.3, er forventet i februar. Hovedfokuset for denne er funksjonelle forbedringer og forenkling av workflows-settet. 

]]>
NT og Geocortex 4.8.2 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/10/05/nt-og-geocortex-4-8-2 Thu, 05 Oct 2017 09:14:45 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/10/05/nt-og-geocortex-4-8-2 Geocortex 4.8.2 med HTML Viewer 2.9.1 er releaset for noe tid tilbake. Vi har utført en del testing og konkluderer med at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med ny versjon.

Arbeid med forbedring av workflows i NT går ufortrødent. Det er aktuelt å legge ut oppdaterte workflowsett for nedlasting via geodata.no, slik vi gjør for andre produkter med konfigurerbare elementer og utilities.

]]>
GeoSOSI konverteringstjeneste http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/09/18/geososi-konverteringstjeneste Mon, 18 Sep 2017 09:00:54 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/09/18/geososi-konverteringstjeneste Geodata lanserer i dag GeoSOSI konverteringstjeneste. Dermed tilrettelegger vi for første gang for formatkonvertering uten installert programvare for dette på egen PC. I praksis er ikke dette helt nytt, da våre uttrekkstjenester har innebygd formatkonvertering, men her får du mulighet til å laste opp egne baser og filer og få dataene ut på et annet format.

Fra starten støtter vi konvertering mellom ESRI filgeodatabase og SOSI, begge veier. For de som er vant til å bruke GeoSOSI på FME Desktop eller Server, er det små tekniske endringer. Vi har begrenset antall parametre noe for å forenkle bruken. 

GeoSOSI Standard vil utgå som produkt fra 1.1. 2018. Alle som har support- og vedlikeholdsavtale vil få tilbud om å migrere over på tjenesten. GeoSOSI Professional vil fortsatt være tilgjengelig som installerbar programvare for FME Desktop og Server. GeoSOSI Utilities vil fortsatt være tilgjengelige for organisasjoner som går over til bruk av tjeneste.

]]>
NT for Geocortex 3.2.2 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/12/nt-for-geocortex-3-2-2 Wed, 12 Jul 2017 11:26:18 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/12/nt-for-geocortex-3-2-2 Vi har endelig en versjon av Norske tilpasninger (NT) for Geocortex (GE) tilpasset siste versjon av GE med siste HTML-viewer (2.8.2). Nytt er tilgang til etterspurt funksjonalitet for eierrapport under valgt objekt fra operativt kartlag. Vi har nå reindyrket HTML5-realisering, og innstillinger for å opprette løsning for Silverlight er ikke lenger tilgjengelige.

Vi har jobbet en del med å klargjøre forholdene rundt de 2 settene av workflows (Geomap, Kartverket) som utgjør systemet. Vi har endt opp med ett felles installasjonsdokument hvor det forhåpentligvis er klart hvordan du skal velge funksjonalitet basert på organisasjonens status vis a vis Norge Digitalt samt tilganger til Geomap-tjenester.

]]>
ArcGIS med nye 3D-muligheter http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/03/arcgis-med-nye-3d-muligheter Mon, 03 Jul 2017 08:54:45 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/03/arcgis-med-nye-3d-muligheter Nylig kom det oppdateringer av ArcGIS Online, som gir oss flere, bedre og enklere muligheter for å visualisere kart og data i 3D. Les mer om oppdateringene på bloggen.

]]>
Norsk Business Analyst 2017 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/08/norsk-business-analyst-2017 Thu, 08 Jun 2017 13:32:36 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/08/norsk-business-analyst-2017 Endelig er vi klare med ny versjon av Business Analyst med norske data.

Endringer i leveranse av kildedata og videreutvikling av produksjonssystemet har medført stort tidsforbruk i 2017. Business Analyst går, som i fjor, på ArcGIS Desktop versjon 10.3.1.

]]>
Matrikkel versjon 3.11 og GMA http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/01/matrikkel-versjon-3-11-og-gma Thu, 01 Jun 2017 06:43:40 +0000 ErlendR http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/01/matrikkel-versjon-3-11-og-gma Matrikkelen versjon 3.11 releases lørdag 03.06. 

Testing indikerer ikke at dette får noen konsekvenser for GMA slik den foreligger, og versjon 2.4.8 forblir den gjeldende.

]]>
Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/grunnbok-fra-kartverket-via-nt-for-geocortex Tue, 02 May 2017 15:00:56 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/grunnbok-fra-kartverket-via-nt-for-geocortex Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Tilpasningene til endret API er utført, men for å få testet disse må vi

 • etablere en databehandleravtale med Kartverket - dette er et nytt krav da vi tidligere har hatt en egen testbruker som ikke har vært knyttet opp mot slik avtale.
 • etablere bilaterale avtaler med organer som anvender denne funksjonaliteten via NT for Geocortex

slik vi p.t. tolker dette.

Vi gjør alt vi kan for å få dette på plass så fort som mulig, slik at våre brukere av NT-grunnboksfunksjonalitet blir så lite skadelidende som mulig. Avtaletekst for brukere vil bli utarbeidet når vi har avklart omfanget av ansvar som Kartverket pålegger oss som tilbyder.


]]>
Planregister for ArcGIS med helt ny Planinnsyn-modul http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/planregister-for-arcgis-med-helt-ny-planinnsyn-modul Tue, 02 May 2017 15:00:01 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/planregister-for-arcgis-med-helt-ny-planinnsyn-modul Nå lanserer vi Planinnsyn for ArcGIS til erstatning for GAPR Viewer som en del av Planregister for ArcGIS 2.0.

Planinnsyn for ArcGIS er en moderne webapplikasjon for saksbehandling og publikumsinnsyn. Den er utviklet direkte på ArcGIS Server JavascriptAPI og fordrer dermed ingen installerte tillegg.

Applikasjonen tar på alvor at kommunalt arkivsystem skal ha en økende rolle i planregister, muliggjort ved hjelp av GeoIntegrasjon. 

Applikasjonen kan driftes lokalt eller i vårt miljø, GeodataOnline.


]]>
FME-tillegg til glede for våre kunder http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/fme-tillegg-til-glede-for-vare-kunder Tue, 02 May 2017 14:58:57 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/fme-tillegg-til-glede-for-vare-kunder Geodata gjør små, men viktige tillegg til FME tilgjengelige.

Koordinattransformasjon av norske data med nøyaktighetskrav fra gamle til nye referansesystemer har vært en viktig aktivitet blant geomatikkaktører i 25 år.

Transformasjoner som involverer vårt gamle horisontale referansesystem NGO1948, foretas ved hjelp av en spesiell algoritme og spesifikke komponenter som Kartverket, Geodesidivisjonen har kontroll på. 

Overgangen fra det gamle høydereferansesystemet NN54 til NN2000 er av nyere dato og er for de mest nøyaktige dataene (FKB) enda ikke helt fullført. Det samme gjelder for denne overgangen: Kartverket tilbyr komponenter som ivaretar målte, lokale forskjeller og fortegninger mellom gammelt og nytt grunnlag.

Disse er nå tilrettelagt av Geodata for bruk i FME. Transformerne KV_HTrans og KV_SkTrans er lagt ut til nedlasting og vil være tilgjengelige for brukermiljøer som har support- og vedlikeholdsavtale for FME fra oss. Da de innebygde komponentene fra Kartverket er 32-bit-dll'er, vil de kun fungere sammen med FME i 32-bitversjon. Denne kan være installert parallelt med 64-bitversjonen på samme maskin.


]]>
NT 3DBygger for ArcGIS 10.5 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-3dbygger-for-arcgis-10-5 Tue, 02 May 2017 14:57:45 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-3dbygger-for-arcgis-10-5 Versjon 1.4.1 av NT 3DBygger er releaset for å støtte ArcGIS 10.5. Noen små endringer relatert til logging samt småjusteringer av prosesseringsalgoritmer skiller 1.4.1 fra 1.4.

]]>
GeoSOSI 3.7.1 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/geososi-3-7-1 Tue, 02 May 2017 14:56:45 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/geososi-3-7-1 GeoSOSI 3.7.1 er en begrenset, men nødvendig oppgradering av GeoSOSI for FME 2017. En uvanlig stor endring etter release av hovedversjon av FME medførte at vi måtte release en underversjon av GeoSOSI. I denne inngår også mindre rettinger relatert til gruppeegenskap-eksport, som dekker veldig spesifikke scenarier etterspurt av GeoNorge-miljøet.

Versjonen er lagt ut til nedlasting. Følg også med på oppgraderte, nedlastbare def-filer.

]]>
NT Quadrileser for ArcGIS 10.4, 10.5 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-quadrileser-for-arcgis-10-4-10-5 Mon, 01 May 2017 22:00:00 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-quadrileser-for-arcgis-10-4-10-5 NT Quadrileser er nå releaset for ArcGIS 10.4, 10.5. Quadrileser er en komponent som tilbys kostnadsfritt til miljøer som forvalter data originalt i Quadri-format. Den overfører data til geodatabase, kan kjøres i script og skeduleres.

]]>
Ny bildetjeneste og NT for Geocortex http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-bildetjeneste-og-nt-for-geocortex Fri, 17 Mar 2017 12:02:51 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-bildetjeneste-og-nt-for-geocortex Tjenesten GeomapBilder, som er anvendt i "Historiske bilder"-workflows inntil NT for Web 3.2, er utdatert og skal ikke brukes lenger. Den vil bli stengt ned siste dag i mars.

NT for Geocortex 3.2 patch er satt opp mot den nye tjenesten, GeomapBilder2. Det anbefales å oppgradere NT, slik at dere også får med de andre endringene og forbedringene, samt kompatibilitet med nyeste GE/HTML Viewer. Det er også mulig å kopiere ny workflow inn i en eldre installasjon, som rimeligvis må være i NT for Web 3.X serien (1.X og 2.X bruker ikke workflows).

Det har også gått informasjon om dette til kontaktpersoner via GeodataOnline.


]]>
GeoSOSI for FME 2017 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-for-fme-2017 Fri, 17 Mar 2017 12:02:08 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-for-fme-2017 GeoSOSI er klar for FME 2017. Den nye versjonen inneholder også litt nytt på parametersida, samt noen fiks. Konfigurasjonen er oppdatert fra nye produktspesifikasjoner.

GeoSOSI Standard er i likhet med GeoSOSI Professional oppgradert. Dette produktet selges ikke lenger, og vi vil i løpet av kort tid lansere en GeodataOnline konverteringstjeneste for SOSI (inn/ut), samt migrasjonstilbud for eksisterende kunder som har oppgradert FME til fullversjon. Dette er dermed siste oppgradering av GeoSOSI Standard, og fra neste årsskifte vil ikke fornying av lisenser ved skifte av maskin være tilgjengelig.

Dessverre kjemper vi en krevende kamp for å holde konsistente SOSI-versjonkonfigurasjoner. Dette på grunn av at mange fagområdestandarder (produktspesifikasjoner, og i enda større grad objektkataloger) ikke holder en kvalitet som bidrar til interoperabilitet. Vi tilstreber til tross for dette best mulig kvalitet på våre definisjonsfiler.


]]>
FME 2017 og GeoSOSI 3.7 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fme-2017-og-geososi-3-7 Fri, 17 Mar 2017 12:01:13 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fme-2017-og-geososi-3-7 GeoSOSI 3.7 for FME 2017 vil være klar i løpet av første halvdel av mars etter at vi har utført noen få rettinger og endringer. Før offisiell release har vi lagt ut en godt fungerende betaversjon.

]]>
Ny versjon av GMA http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-versjon-av-gma Fri, 17 Mar 2017 12:00:29 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-versjon-av-gma Matrikkel versjon 3.10 er ute, og vi har releaset GMA 2.4.8 for å holde tritt med nye klasser. Denne gangen (også) er det nye forretningsbegreper som har medført noen små endringer i GMA. Dermed anbefales det sterkt å laste ned og installere den nyeste versjonen for alle som er avhengige av å laste ned Forretning-kategorien fra Matrikkelen. Den nye versjonen er lagt ut for nedlasting.

]]>
NT for Geocortex (tidligere Web) http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-geocortex-tidligere-web Fri, 17 Mar 2017 11:59:31 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-geocortex-tidligere-web Vi har lagt ut en ny versjon, tilpasset siste versjon av Geocortex Essentials/HTML Viewer. Vi går gradvis over til navnet NT for Geocortex, og navneskiftet vil være fullført med neste versjon.

NT for Geocortex 3.2 patch innehar over 50 endringer og rettinger og er dermed å regne som en ny versjon. Dette blir den siste versjonen med støtte for Silverlight-viewer, da vi fra nå av reindyrker HTML. Videre har vi ikke tilbakemeldinger om at lokal tjenestehost (NT for Web 2.0.1.1) brukes av noen, så dette alternativet fjernes.

]]>
GeoSOSI og FME-versjoner http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-og-fme-versjoner Fri, 17 Mar 2017 11:58:36 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-og-fme-versjoner Det nærmer seg release av FME 2017. I den anledning håper jeg at så mange FME-fans som mulig har benyttet anledningen til å følge podcasts som presenterer de mange og viktige nyhetene i denne versjonen. Vi satser på å støtte SOSI i FME svært raskt etter release av 2017. Samtidig har vi et behov for å rydde, og derfor ønsker vi at den kommende versjonen av GeoSOSI begrenses til å støtte FME 2015 - FME 2017.

Syng ut hvis dette er uakseptabelt! Vi kjenner til at det er en betydelig jobb å oppgradere store løsningsimplementasjoner, og hvis dette skaper problemer vil vi kunne reversere det. Imidlertid vil gjeldende versjon av GeoSOSI fortsatt fungere utmerket på FME 2012 - FME 2014.

]]>
NT for Desktop 10.5-klar http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-desktop-10-5-klar Fri, 17 Mar 2017 11:57:28 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-desktop-10-5-klar NT for Desktop 1.9 er versjonen for ArcGIS 10.5 Endringene fra 1.8 er ikke store. Framfor alt gir applikasjonen enkelt tilgang til et stadig økende tilbud av tjenester fra geodataonline. Vi har også lagt om opplegg for nedlasting av data til å bruke uttrekkstjenesten direkte, slik at denne funksjonaliteten blir enklere å forholde seg til.

]]>
NT Transformasjon klar for 10.5 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-klar-for-10-5 Fri, 17 Mar 2017 11:56:38 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-klar-for-10-5 NT Transformasjon 2.2 med støtte for ArcGIS 10.5 er releaset. Norske transformasjoner i høyde og grunnriss er nå klare for ArcGIS 10.5. Vi antar at installerbare produkter som blir klargjort i nærmeste framtid kommer i denne rekkefølgen:

 • NT for Desktop 1.9 (ArcGIS 10.5)
 • NT for web (Geocortex) 3.2. patch for GE 3.6, HTML viewer 2.7
 • Planinnsyn for ArcGIS 2.0 - første release under Planregister for ArcGIS 2.0.
 • GeoSOSI 3.7 - for FME 2017.

I tillegg jobber vi med å klargjøre GeoSOSI Utilities for ArcGIS 10.5.

]]>
Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fra-geoareal-til-arealplan-for-arcgis Fri, 17 Mar 2017 11:55:13 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fra-geoareal-til-arealplan-for-arcgis GeoAreal skifter navn til Arealplan for ArcGIS. Vi releaser ny versjon for ArcGIS Desktop 10.4, 10.5. Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet. 


Vi har valgt å kalle det Arealplan for ArcGIS, for å betone plassen i vår systemfamilie bedre. Produktet har et søskenbarn som heter Planregister for ArcGIS, som i tillegg til desktop planregister-redigeringsfunksjonalitet består av en webapplikasjon for planinnsyn.

Den nye versjonen inneholder mange oppdateringer på grunn av endringer i spesifikasjoner og behov for forbedringer. Vi har også tatt ut en del funksjonalitet som tida har løpt fra.


]]>
Nyheter i ArcGIS Online http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-online Fri, 17 Mar 2017 11:53:46 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-online Du kan lese mer om endringene på Esris blogg. Her har vi oppsummert de endringene vi synes er spesielt viktige:

 • Mulighet til å distribuere ArcGIS Online karttjenester som WFS-tjeneste (en OGC-standard). Dermed kan du enda enklere dele dine data med 3dje-part, samtidig som du bruker ArcGIS Online sine brukervennlige verktøy for forvaltning av dataene.
 • Veldig enkelt å illustrere punkt i 3D-scener med realistiske 3D-symbol for trær, lyktestolper etc. Se rykende ferskt eksempel fra Skedsmo kommune her
 • Enklere å inkludere bilder i StoryMaps. Nå kan du laste bilder rett fra PCen og inn i historien.
 • Web AppBuilder har det blitt enda enklere for sluttbruker å laste inn lokalt innhold (shapefil, CSV, GPX og GeoJSO


]]>
Nyheter i ArcGIS 10.5 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-10-5 Fri, 17 Mar 2017 11:52:10 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-10-5 I løpet av noen hektiske uker rundt nyttår kommer både ArcGIS i versjon 10.5,  en oppdatering av ArcGIS Online og ArcGIS Pro 1.4. Alle disse nyvinningene bidrar til å senke terskelen for å transformere data til innsikt og dele denne med andre i eller utenfor din organisasjon. 

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Server har utviklet seg enormt siden den gang  oppgaven kun bestod av å publisere kart, data og analyser som webtjenester. Det er nå et komplett Web-GIS som også tilbyr målrettede, brukervennlige applikasjoner, masser av spennende innhold og en sikker og fleksibel brukermodell som lar oss jobbe mer effektivt sammen. Et Web-GIS kan du få levert som en tjeneste fra skyen (ArcGIS Online) eller drifte i din egen infrastruktur. Sistnevnte kaller vi nå ArcGIS Enterprise for å understreke at ArcGIS Server er mer enn bare karttjenester, det er et komplett system for å skape og dele informasjon, innsikt og kunnskap.

Big data

Endringen fra ArcGIS for Server til ArcGIS Enterprise er mer enn et navnebytte, det er en forpliktelse til å levere et web-GIS som skal takle alle de utfordringene som ligger foran deg. For mange betyr det evnen til å håndtere en stadig økende mengde data som vi samler inn via sensorer, droner, mobilapplikasjoner eller tradisjonelle datafangstmetoder. Store datamengder krever at vi tar i bruk mer maskinkraft og tenker nytt rundt lagring av data. Det igjen, forutsetter en fleksibel programvare som lar oss putte på mer jern der det trengs, når det trengs.

Derfor introduserer vi ulike lisenseringsroller for GIS-serveren i ArcGIS Enterprise slik at du f.eks. kan kjøre GeoEvent Server og/eller Image Server på egen maskinvare for å håndtere mer belastning. Image Server får også helt ny funksjonalitet for å utføre distribuert prosessering av rasterdata. Tilsvarende introduserer vi en ny rolle, GeoAnalytics Server, som gir deg tilsvarende muligheter for å distribuere analyse av vektordata på flere servere i de tilfellene hvor pc'en ikke lenger holder mål. Det åpner muligheten for å massere data som tidligere ikke lot seg rikke, eller hvor prosesseringstiden var lengre enn beslutningsprosessen.  Les mer om lisenseringsroller i ArcGIS Enterprise her.

Insights

Et kjennetegn med analyser er at det vanligvis krever data fra mange ulike kilder og mange iterasjoner før man kommer fram til et svar man kan feste tillitt til. Mange kan oppleve dette som både tids- og kompetansekrevende, men med Insights for ArcGIS blir denne reisen både raskere og mer behagelig. Målsetningen vår er at du skal velge å analysere fremfor å stole på magefølelsen alene. Insights gir deg et enkelt webbasert grensesnitt som gjør det enkelt å visualisere, kombinere og analysere mange ulike typer og størrelse av data. Ved å "dra og slippe" data mellom kart, tabeller, grafer eller andre visualiseringer kan du filtrere, aggregere eller på andre måter kombinere, analysere eller berike dataene dine. Alle operasjonene dine lagres slik at du både kan gjenskape dem og dokumentere analysen din uten at det medfører ekstra arbeid for deg. Jeg tror Insights for ArcGIS vil appellere både til GIS'ere og fagpersoner som ikke er kjent med denne type verktøy fra før. Insights blir først tilgjengelig i ArcGIS Enterprise nå i desember og i løpet av 2017 som en del av ArcGIS Online. Mer om Insights.


Dette var bare en kort introduksjon om noen av nyhetene i ArcGIS 10.5. Samtidig kan du glede deg til den kvartalsvise oppdateringen av ArcGIS Online 12. desember og en ny versjon av ArcGIS Pro (1.4) i starten av januar, begge fullspekket med godsaker. Følg med på bloggen for mer informasjon om disse utgivelsene.
]]>
Navneendringer for produkter http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/navneendringer-for-produkter Fri, 17 Mar 2017 11:47:08 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/navneendringer-for-produkter Produktene GeoAreal, GeoAreal Planregister (GAPR) og NT for Web vil bli navneendret. Funksjonalitet blir også omfordelt mellom GeoAreal og - Planregister.

NT (Norske Tilpasninger) for Web skifter navn til NT for GeoCortex fra release av versjon 3.3, som kommer i Q1/Q2. En relativt omfattende patch for kommende versjoner av GeoCortex, HTML Viewer og ArcGIS Server som blir releaset relativt snart, vil fortsatt ha gammelt navn. Navneskiftet skjer for å klargjøre produktets fokus: Ei breid norsk tilleggspakke for funksjons- og mulighetsrikt web-GIS.

GeoAreal skifter etter 12 år navn til Arealplan for ArcGIS. Dette understreker fokus for denne applikasjonen videre: Et system for å forvalte den komplekse materien som arealplanbaser på vektorform er. Dagens "GAPR Admin", som er grensesnittet for å legge tabelldata til planregisteret, vil også inngå her.

GeoArealPlanregister Viewer står igjen. Som "alle" kjenner til, har vi utviklet en helt ny innsynsklient på HTML5 som ikke er avhengig av GeoCortex. Den vil nå hete Planinnsyn for ArcGIS og gi innsyn i plankart og planregister i tillegg til videreført GeoIntegrasjonsstøtte og plandialog.


]]>
NT 3DBygger for ArcGIS 1.4 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-3dbygger-for-arcgis-1-4 Fri, 17 Mar 2017 11:45:45 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-3dbygger-for-arcgis-1-4 Endelig har vi en NT 3DBygger med støtte for ArcGIS 10.4. En del prosesseringsforbedringer er også gjennomført. Applikasjonen kan nå kombineres med 64-bit bakgrunnsgeoprosessering, og feilhåndtering samt håndtering av data som avviker fra registreringsinstruks er styrket.

]]>
GMA kompatibel med ny versjon av Matrikkelen http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/gma-kompatibel-med-ny-versjon-av-matrikkelen Fri, 17 Mar 2017 11:44:09 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/gma-kompatibel-med-ny-versjon-av-matrikkelen Matrikkel versjon 3.9 er lansert. Vår lokale matrikkelkopi, GMA, er kompatibel med denne versjonen, og det vil ikke bli noen ny versjon av GMA eller behov for å oppgradere komponenter.

]]>
NT for Web 3.2 med støtte for GeoCortex Essentials 4.6 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-web-3-2-med-stotte-for-geocortex-essentials-4-6 Fri, 17 Mar 2017 11:42:00 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-web-3-2-med-stotte-for-geocortex-essentials-4-6 GeoCortex Essentials 4.6 og HTML viewer 2.7 er nå støttet av NT for Web. Patch med oppgradert installasjon er lagt ut. Mange andre endringer og rettinger foretatt siden versjon 3.2 ble lansert i mai er også inkludert i patchen vi nå har releaset.

]]>
FKB 4.6 og ArcGIS/GeoAreal http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fkb-4-6-og-arcgis-geoareal Fri, 17 Mar 2017 11:40:39 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fkb-4-6-og-arcgis-geoareal FKB versjon 4.6 medfører behov for å endre/bytte en del datamodeller for bruk i ArcGIS med GeoAreal. Disse og annet innhold tilpasses fortløpende.

Datamodeller for FKB 4.6 er nå nedlastbare fra vår ftp-site. Dette gjelder for alle fagområder med godkjent produktspesifikasjon.

Definisjonsfiler for SOSI-konvertering for bruk i GeoSOSI er likeledes tilpasset ny FKB-versjon og kan lastes ned. Lyr-/tegneregelfiler er oppdatert. Det samme gjelder modellbaserte (OBJTYPE)-topologikontroller, der slike anvendes.

Tilpasning av batchfiler for DataReviewer/QA, validering gjenstår. En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS 10.4.X med alle disse komponentene i oppdatert stand forventes i november. Imens henvises til en velfungerende betaversjon for brukere som vil anvende 10.4.

Det må tillegges av "SOSI-VERSJON" har nådd et nytt nivå av akademisk forvirring: SOSI-versjonen i filer levert på FKB-versjon 4.6 er fortsatt 4.5! SOSI-versjonen peker på rammeverket som kodinga er basert på og ikke på versjonen av den enkelte produktspesifikasjon...

Den lyse sida av dette er at våre sosi-definisjonsfiler er tilpasset dette, ved at definisjonene fra FKB 4.6 er lagt til grunn i vår konfigurasjon av både 4.5 og 4.6.


]]>
NT Transformasjon 2.1 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-2-1 Fri, 17 Mar 2017 11:39:46 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-2-1 NT Transformasjon er releaset. Brukere av ArcGIS for Desktop 10.4 kan dermed ta i bruk en offisiell versjon av dette tillegget, som fortsatt er viktig for mange. NT Transformasjon har siden versjon 2.0 vært et sett av geoprosesseringsverktøy og ikke en Windows-tjeneste.

]]>
GeoSOSI 3.6 http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-3-6 Fri, 17 Mar 2017 11:36:39 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-3-6 GeoSOSI er tilgjengelig i ny versjon. 

GeoSOSI Professional og GeoSOSI Standard er tilgjengelige i versjon 3.6. Noen viktige rettinger er årsaken til at vi har valgt å release en versjon mellom FME-hovedversjonsreleaser. Det er i stor grad utvikling av uttaksløsninger av nasjonale datasett og relaterte modellutfordringer som driver videreutvikling av verktøyet. GeoSOSI kan lastes ned fra vår sftp-løsning. Kontakt administrasjonen for detaljer.

]]>
Venter du på GeoAreal for ArcGIS 10.4? http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/venter-du-pa-geoareal-for-arcgis-10-4 Fri, 17 Mar 2017 11:34:15 +0000 sesilie http://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/venter-du-pa-geoareal-for-arcgis-10-4 En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS for Desktop 10.4 lar vente på seg. Årsaken er at vi venter på nye FKB produktspesifikasjoner. Det blir ingen ny versjon uten at disse er bygd inn i systemet. En beta for ArcGIS 10.4(X) er tilgjengelig. 

Elementer som må oppdateres er lyr-filer, datamodeller og DataReviewer batchfiler. Vi tar ut mxd'ene for FKB av produktet nå, muligens med unntak av AR5, da vi mener at temanøytrale visninger er bedre for redigering av data enn visninger som følger siste standard. Å sette opp kartdokument og karttjenester basert på tilgjengelige lyr-filer er uansett lavthengende frukt.

Vi legger med dette til rette for forvaltning av disse dataene i henhold til ny standard. Samtidig fraråder vi praksis som både er svært ressurskrevende og som reduserer datakvalitet: Innlegging av 'as planned', eller 'as built' basert på dokumentasjon som ikke holder områdets krav til kartleggingsnøyaktighet eller objektomfang. Vi anbefaler at alle objekter som ikke er målt og beskrevet nøyaktig og komplett nok ut fra FKB områdetype holdes i tiltaksbase, slik at de blir enkle å identifisere for alle brukere og ikke reduserer kvaliteten på tilliggende data og på fagområdebasen som sådan. Det sparer jobb og gir riktigere kart! Samtidig skaper en større forutsigbarhet og reduserer forhåndspreparering for mange GIS-anvendelser som primært setter krav til at objektene er riktig tredimensjonalt kartlagt.


]]>