Hopp direkte til innhold

Adresser til tjenester fra Geodata Online

Alle tjenester fra Geodata Online tilbys som REST og SOAP web-tjenester. De forskjellige tjenestetypene tilgjengeliggjøres på ulike adresser.

Listen under beskriver de adressene som til en hver tid er gjeldende for Geodata Online. Brukernavn og passord er felles for alle adressene.

NB! Du må angi brukernavn og passord i ArcGIS for desktop eller lage en token til bruk på web for å benytte deg av tjenestene.

Alle tjenester støtter både HTTP og HTTPS

Raske bakgrunnskart

Adresser til tjenester i serien Geocache

TypeURL
Rest https://services.geodataonline.no/arcgis/rest
SOAP https://services.geodataonline.no/arcgis/services?wsdl
Desktop https://services.geodataonline.no/arcgis/services

Utskriftstjenester, analyse- og søketjenester og overleggskart

Adresser til tjenester i serien Geomap og Geosøk

TypeURL
Rest https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest
SOAP https://services2.geodataonline.no/arcgis/services?wsdl
Desktop https://services2.geodataonline.no/arcgis/services

Eksport-, offline- og tyngre analysetjenester

Adresser til tjenester i serien Geoanalyse og Geoeksport og Georapport

TypeURL
Rest https://eksport.geodataonline.no/arcgis/rest
SOAP https://eksport.geodataonline.no/arcgis/services?wsdl
Desktop https://eksport.geodataonline.no/arcgis/services

Token service

https://tokens.geodataonline.no/arcgis/tokens/generateToken

Du må generere en token hvis tjenestene skal benyttes i en web applikasjon eller i en mobil applikasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tekniske utfordringer kan du ta direkte kontakt med vår supportavdeling.

  • Support

    Support

    Tlf: +47 992 79 000