Hopp direkte til innhold

Tilgang til sikre tjenester

Tjenestene fra Geodata Online er sikret. For å benytte tjenestene i en applikasjon eller web-løsning må du generere en token, enten manuelt eller programmatisk via ArcGIS Server REST API.

Du må registrere deg som bruker av Geodata Online og ha gyldig brukernavn og passord er for å kunne generere en gyldig token. Hver token er kun gyldig i en tidsperiode som du selv bestemmer, oppad begrenset til 365 dager.

Token brukes for å autentisere og autorisere alle HTTP kall mot Geodata Online. En token er gyldig enten for en IP adresse eller en HTTP referer ID.

  • IP adresse. Du kan enten angi IP adresse når du genererer en token, eller be Geodata Online lage en token for den IP adressen du gjør forespørselen fra.
  • Referer ID er URLen til nettsiden der trafikken innledes fra.

Lage token manuelt:

På siden under kan du skrive inn brukernavn og passord, pluss en del andre innstillinger, og lage et nytt token:

https://tokens.geodataonline.no/arcgis/tokens/generateToken

Du kan også programmatisk genere token ved bruk av REST API-kallet generateToken:

  • https://tokens.geodataonline.no/arcgis/tokens/generateToken?username=<brukernavn>&password=<passord>&client=<referer|requestip|ip>&expiration=<minutter_gyldighet>&f=<json|html>&callback=<dinfunksjon>
  • client=requestip genererer en token for IP adressen der kallet sendes fra.

Hvis man bruker client=ip må parameteren &ip=<xxx.xxx.xxx.xxx> legges til
Hvis man bruker client=referer må parameteren &referer=<http://my.page> legges til.

For parametrene <brukernavn>, <passord> og <minfunksjon> setter du inn dine personlige verdier.

URL encoding

Alle parametere som sendes inn til token generatoren bør URL encodes.
URL encodeing er spesielt viktig fordi passord for tilgang til Geodata Online inneholde spesialtegn.

NB! Er ditt passord f.eks sdWEgŤ#, må passordet angis som sdWEg%C3%85%C2%A4%23

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tekniske utfordringer kan du ta direkte kontakt med vår supportavdeling.

  • Support

    Support

    Tlf: +47 992 79 000