Geodata | Eiendom

Eiendom

Bruk Location Analytics for å effektivisere arbeidsprosesser og informasjonsflyt knyttet til salg, kjøp, utleie og forvaltning av eiendom.

Location Analytics gir oss oppdatert og rask informasjon om eiendomsmarkedet i urbane og mindre urbane områder. Vi bruker Location Analytics på alle områder som har med etablering og utvikling av handel og eiendom, og er blitt et veldig viktig arbeidsverktøy for oss.

-Niels-Andreas Lundheim, NCM Development

Markedsinnsikt ved oppkjøp eller utbygging

Gjør oppslag i grunnbok, matrikkel og i bedriftsregister og få tilgang til reguleringsplaner. Få dataene analysert, visualisert og rapportert på ett sted. Informasjonen gjør at du kan ta raskere og mer lønnsomme beslutninger ved oppkjøp eller utbygging av eiendom.

  • Hvilke bedrifter finnes i nærheten?
  • Hvem bor/jobber i området? (Inntekt, alder, utdanning etc.)
  • Hvem er tinglyst som eier og hvilke heftelser er tinglyst på eiendommen?
  • Hvordan er tilgangen til interessepunkter? (kollektivknutepunkter, kjøpesenter, dagligvare m.fl.)

Porteføljeforvaltning

Vi hjelper deg med å få bedre oversikt. Hvor mye areal har din eiendom tilgjengelig? Er det ledig kapasitet? I tillegg til svar på dette får du se omsetningen til eiendommene dine over tid og utløpsdatoer på kontrakter i porteføljen din.

Location Analytics samler alt på ett sted.

Bilde av stillas

Drift og vedlikehold

Hvordan er vedlikeholdet på din eiendom? Hvilke ressurser har du behov for? Har du kontroll på utstyret?

Få rask oversikt over vedlikeholdstatus på dine eiendommer, og utstyr og personer som befinner seg i felt. Planlegg og optimaliser bruk av dine ressurser, kompetanse og arbeidsoppgaver.

Sammenstilling og innhenting av data

Samarbeid på tvers av fagområder er enkelt. Informasjonen kan deles internt og med samarbeidspartnere via visuelle kart og dashboards. Verkøyet kan brukes ute i felt via nettbrett og mobile løsninger. Har du dine data på ulike steder? Hva vet du om dine konkurrenter? 

Du kan samle nøkkelinformasjon som leiepriser, konkurrentinformasjon, ledig areal og transaksjoner. Informasjonen visualiseres på ett sted, slik at det er enkelt for alle å ha tilgang til samme informasjon.

Integrasjon med dine fagsystemer

Bruker du lang tid på å finne kontrakten til en eiendom? Hvordan ser vedlikeholdet på eiendommmen ut?

  • Løsningen kan integreres med ditt fagsystem
  • Klikk direkte i kartet og få blant annet tilgang til kontrakten og informasjon om vedlikeholdet på en eiendom

Concilia utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge, og har gjennom flere år benyttet Location Analytics som et viktig analyseverktøy når vi vurderer potensialet i et utviklingsprosjekt. Programmet gir oss mye viktig informasjon, som sikrer oss å gjøre gode investeringer, og vi er meget godt fornøyd.

-Alexander Jørgensen, adm.dir., Concilia Retail Property AS

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Morten Andre Hjallum

Morten Andre Hjallum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.