Geotek: Foredragsholdere

Se de spennende foredragsholdere som kommer til GeoTek 2020 (oppdateres fortløpende):

​Adam Mollenkopf

Esri

Adam Mollenkopf er ansvarlig for Esris strategiske retning når det gjelder sanntidsdata og store data og muligheter med disse på ArcGIS plattformen. I det siste har han jobbet mest med muligheter rundt tingenes internett. Før Esri jobbet Adam som strategisk teknolog i FedEx der han implementerte systemer for sanntids-tracking.

Aleksandra Zietara

Geodata

GIS-konsulent

Anders Waage Nilsen

Produktsjef – WasteIQ

Anders Waage Nilsen er tidligere leder i Netlife Bergen og teknologikommentator i Dagens Næringsliv. Han jobber som produktsjef i WasteIQ, en plattform som gjør data fra moderne, digitaliserte avfallsløsninger til råstoff for nye prosesser, kundeopplevelser og belønningssystemer.

Andreas P. Lorentzen

Cowi

Andreas er utdannet teknisk ressursgeolog og areaplanlegger fra NTNU og jobber for tiden i COWI med både arealplanlegging, GIS og BIM. Han har også undervist i GIS ved NTNU de siste fem årene.

Anett Andreassen

Direktør for digitalisering og utvikling – Statsbygg

Anett Andreassen har jobbet i Statsbygg i 14 år, både med prosjekt, strategi og forvaltning i flere deler av organisasjonen.

Antonio Ngoc Dang

Oslo kommune

Antonio Ngoc Dang er utdannet GIS-ingeniør fra Karlstads Universitet i Sverige og har jobbet i offentlig sektor i omtrent 10 år. Han har hovedsakelig jobbet med utvikling og drift av virksomhetssystemer i fagområde geodata og begynte å jobbe som GIS-utvikler hos bymiljøetaten i Oslo Kommune i august 2019.

Åshild Lysaker

Geodata

Astrid Hvattum

Geodata

Leder for forretningsutvikling og innovasjon

Barbara Schwendtner

GIS consultant – Fugro

GIS-entusiast med lidenskap for Web GIS!

Birgitte Moen

Seksjonsleder – Avinor

Birgitte har bakgrunn fra natur- og miljøfag og geografi og har jobbet med GIS i offentlige og private virksomheter i over tjue år. De siste syv årene har hun jobbet med kartdataforvaltning, kartproduksjon og GIS-løsninger i Avinor.

Brede Hauge

Geodata

Trainee

Carine Hals

Geodata

Strategisk rådgiver

Cathrine Stephansen

Akvaplan-niva

Cathrine Stephansen arbeider som «senior principal advisor» i Akvaplan-niva og har en mastergrad i toksikologi. Hun har 27 års erfaring med ulike miljøproblemstillinger, spesielt innen olje og gass og har siden 2003 arbeidet med miljørisiko- og beredskapsanalyser for akutte oljeutslipp og utvikling av verktøy og metoder for dette.

Dag Hjulstad

Politidirektoratet

Dag Hjulstad har en bred og omfattende karriere i politiet, med blant annet 14 år som operasjonsleder. I tillegg til nasjonal erfaring og kompetanse, har han som representant for norsk politi vært mer enn 3 år i internasjonal tjeneste for FN, EU og bilaterale samarbeidsoperasjoner. I 2017 kom han fra jobben som operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt til Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, og er nå politiinspektør med GIS og politioperative styringssystemer som primærfelt.

Einar Dørheim

Geodata

Eirik Melbye Buraas

Geodata

GIS-konsulent

Eline Kråbøl

Geodata

GIS-konsulent

Elise Tegner

Geodata

Trainee

Ellen Arneberg

Prosjektleder – Miljødirektoratet

Ellen Arneberg er utdannet biolog/naturforvalter og har jobbet innenfor en rekke områder i norsk miljøforvaltning. For tiden arbeider hun som prosjektleder i Seksjon for miljødata og geoinformasjon i Miljødirektoratet. Arneberg har ledet utviklingen av "NiNapp" , et feltverktøy som brukes av naturkartleggere som jobber etter Miljødirektoratets innsamlingsmetodikk.

Fahd Newaz

Geodata

Trainee

Francesco De Biasi

Geodata

GIS-konsulent

Fredrik Bore

Geodata

Systemutvikler

Gaute Aarbakke Solaas

Geodata

Seniorkonsulent

Geir Hansen

Administrerende direktør – Geodata

Geir brenner for mulighetene med geografisk informasjon. Han er utdannet ingeniør og har en mer teknisk tilnærming til jobber Geodata gjør enn mange andre ledere. Du finner Geir like godt langt nede i koden som oppe på strateginivå.

Gunn Helene Drogset

CTO – Applied Autonomy

Som bakgrunn har Gunn Helene Drogset en mastergrad i kybernetikk fra NTNU og har lang erfaring med utviklingsprosjekt innenfor autonome system i Kongsberg-gruppen.

Hans Petter Winsnes

Geodata

Strategisk rådgiver

Helga Hamre Jakobsen

GIS-manager – Fugro

Helga har jobbet i Fugro i over 13 år og jobber i dag primært med dataforvaltning og GIS.

Ine Nilsen

Geodata

Trainee

Inge Anundskås

Geodata

Lead Technical Advisor

Isak Bergset

Løsningsarkitekt – Powel

Som løsningsarktitekt med hovedfokus på Esri-teknologi har Isak Bergset de to siste årene jobbet i Powel. Gjennom flere spennende prosjekt, primært sammen med nettselskap, har han fått god erfaring, kunnskap og innsikt i hvordan disse jobber og hvilken nytteverdi ESRI-plattformen kan gi dem for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag.

Jan Erik Dyve

Geodata

Seniorkonsulent

Janita Nordahl

Geodata

Trainee

Jo Røislien

Jo Røislien

Forsknings- og vitenskapsformidler

Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere.

Joachim Eckbo Juell

Geodata

Direktør for produktutvikling

Joakim Hjertum

Oslo kommune – seksjonsleder Veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten

Han har jobbet med drift av kommunalt veinett i Oslo siden 2006 og jobber for å implementere nye digitale hjelpemidler for å effektivisere kontrollen med entreprenører som utfører driftstjenester for Oslo kommune.

Johnny Welle

Administrerende direktør – Entur AS

Johnny Welle er administrerende direktør i selskapet og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Jon Petter Furnée

Geodata

Kundeansvarlig

Jonas Rugtvedt

Geodata

Trainee

Jostein Svegården

Geodata

Senior GIS-konsulent

Jørn Kristiansen

Geodata

Teknisk rådgiver

Kjetil Trengereid

Geodata

Senior GIS-konsulent

Knut Olav Sunde

Geodata

Senior GIS-rådgiver

Kristine Smaadal

Geodata

GIS-konsulent

Levi Westerveld

Universitetet i Bergen

Levi is a geographer who provides research, spatial analysis, cartography and capacity building support to an array of projects at GRID-Arendal/UN Environment. Whether conceptualizing a new cartographic style to convey the human experience in maps of refugees, or prototyping a virtual research platform to support informed marine management, he is passionate about pioneering creative projects that deal with complex data.

Magdalena Nyberg

Geodata

GIS-konsulent

Margaret Giffen

Seniorrådgiver GIS – Avinor

Margaret er utdannet geograf fra Skottland og har jobbet med GIS i mange år. Hun har jobbet i Avinor i 10 år med GIS-løsninger for luftfarten.

Markus Markussen

Geodata

Trainee

Mehdi Khakpour

Sjefingeniør – Miljødirektoratet

Mehdi Khakpour er utdannet som sivilingeniør og har doktorgrad i beregningsgeografi. Han jobber som sjefingeniør i Miljødirektoratet ved seksjonen for Miljødata og Geoinformasjon. Han er også foreleser på flere GIS-kurs på NTNU.

Mohammed Qasim Hashimi

Norsk Folkehjelp

Qasim er Global Information Management-rådgiver i Norsk Folkehjelp i avdelingen for humanitær mine- og eksplosivrydding. Han har i en årrekke jobbet med GIS for å planlegge og gjennomføre operasjoner for å klarere områder for miner og eksplosiver verden rundt for flere humanitære organisasjoner.

Morten Grimnes

Geodata

Senior GIS-konsulent

Morten Grude

Geodata

Senior GIS-konsulent

Nils Juell

Senior GIS-konsulent

Geodata

Nina Jensen

Administrerende direktør – REV Ocean

Nina Jensen er administrerende direktør i REV Ocean og jobber utrettelig for å fremme miljøansvarlige løsninger for verdens hav.

Nina Winter-Hjelm

Geodata

Teknisk rådgiver

Ole Petter Novsett

Salgsdirektør – Disruptive Technologies

Ole Petter Novsett har bred erfaring fra eiendomsbransjen, spesielt innenfor eiendomsforvaltning og har jobbet som forretningsutvikler for mange offentlige og private selskaper de siste15 årene. Nå jobber han i Disruptive Technologies, et selskap som har utviklet verdens minste, fullt integrerte trådløse sensorer.

Olivier Cottray

Olivier Cottray

Head of Information Management – GICHD

Olivier Cottray er leder av Information Management Division i Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), en organisasjon som jobber med minerydding verden over.

Ove Helset

Geodata

Kommunikasjonsrådgiver

Øystein Kristoffersen

Geodata

GIS-konsulent

Pål Herman Sund

Geodata

Senior GIS-konsulent

Pål Ulvenes

Geodata

Senior prosjektleder

Paul Chaffey

Statssekretær (H) - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Reidun Gangstø Skaland

Klimaforsker – Meteorologisk Institutt

Reidun forsker på klimaendringer og ekstremvær. Hun jobber også med formidling av klimakunnskap og forbedring av klimatjenester, både i Norge og i Myanmar. Som bakgrunn har hun hovedfag i fysisk oseanografi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i klima og miljøfysikk fra Universitetet i Bern i samarbeid med det franske forskningssenteret Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement.

Rengifo Ortega

Overingeniør – NVE

Rengifo studerte geomatikk ved UiO og er nå ansatt som GIS-ekspert i NVE. Han leder et eget forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor AR og GIS.

Scott Beckstrøm

Geodata

Teknisk rådgiver

Sesilie Urkegjerde Halland

Geodata

Markeds- og kommunikasjonssjef og dagens konferansier.

Sindre Aal Sellæg

Geodata

GIS-konsulent

Sindre Engh

Geodata

Teknisk rådgiver

Sven Aanesen

Geodata

Seniorkonsulent

Thor Morten Kopaas

Sjefskonsulent GIS – Geodata

Torbjørn Eidsheim Bøe

GIS-rådgiver – Asplan Viak

Torbjørn Bøe er utdannet Geograf fra UiB. Han har jobbet med GIS i over 11 år, og jobber nå i Asplan Viak som GIS-rådgiver.

Tore Jensen

Geodata

Teknisk rådgiver