Geodata | Påmelding

Påmelding

GeoTek arrangeres av Geodata AS og er en konferanse der geografisk informasjon, geografiske data og geografiske løsninger står i sentrum. I 2022 blir det en DIGITAL sending som varer i to timer og passer både for deg som har en innsikt i dette fagområdet fra før og deg som er nysgjerrig.

Når?
17. mars klokka 12.30-14.30 (på internett)