Bruk av sikrede karttjenester i ArcGIS Online

Denne artikkelen viser hvordan man setter opp sikrede bakgrunnskart fra Geodata Online i ArcGIS Online.

Dersom du har tilgang til tjenestene fra Geodata Online, eller ønsker å ta inn sikrede tjenester fra din organsasjons egen ArcGIS for Server, kan disse legges til som elementer i ArcGIS Online. Ved å lagre påloggingsinformasjonen i elementene vil man på en effektiv måte kunne bruke disse sikrede tjenestene videre. Her vil vi gå igjennom hvordan man kan ta inn bakgrunnskart fra Geodata Online til ArcGIS Online, slik at disse blir tilgjengelige i bakgrunnskartgalleriet når man jobber i webkart.

Registrer karttjenesten som et nytt element i en mappe der du registrerer tjenester som skal brukes som bakgrunnskart

Fyll ut nødvendige verdier og spesifiser at ArcGIS Online skal huske brukernavn og passord.

Se at elementet ble registrert som en "Map Service" (karttjeneste) i ønsket mappe. Her ble det lagt i en mappe som heter "Tjenester".

Åpne et nytt kart (det er det samme hvilket bakgrunnskart du bruker).

Velg "Legg til" og deretter "Søk etter lag" i menyen. Søk deretter etter navnet du ga elementet (tjenesten), og begrens søket til "Mitt innhold".

Søk deretter opp elementet (tjenesten). Viktig: i søkeresultatet må du klikke på navnet på tjenesten i trefflisten (markert med rød sirkel), og ikke teksten der det står "Legg til". I vinduet som spretter opp velger du "Bruk som bakgrunnskart".

Nå blir selve bakgrunnskartet i kartet ditt byttet ut med elementet (tjenesten du registrerte i starten), der brukernavnet og passordet er lagret i ArcGIS Online. Gå til "Detaljer" og velg "Innhold", så vil du se kartelementet med et langt og kryptisk navn. Endre dette til f.eks GeocacheBasis.

Nå kan kartet lagres som eksempelvis "GeocacheBasis" i mappen dere har bakgrunnskartene for deres ArcGIS Online konto.

Del deretter kartet (eller kartene) dere ønsker å bruke som bakgrunnskart med aktuell gruppe for bakgrunnskart. Dersom deres organisasjon ikke allerede har en slik gruppe kan dette opprettes under "Grupper" og "Opprett gruppe". Kall eksempelvis gruppen "Bakgrunnskart". I tillegg til å dele kartene med bakgrunnskartgruppen, deles de også enten med "Organisasjon" og/eller "Felles" (sistnevnte hvis kart skal deles utenfor organisasjonen).

Når alle bakgrunnskartene er delt med den aktuelle gruppen, kan man konfigurere ArcGIS Online slik at innholdet i denne gruppen blir tilgjengelig i bakgrunnskartgalleriet i webkart. Gå til "Min Organisasjon" og til "Rediger instillinger".

I "Kart"-fanen konfigureres gruppen som skal vises i bakgrunnskartgalleriet, samt standard bakgrunnskart.

Etter dette er konfigurert vil det dukke opp i bakgrunnskartgalleriet.