Geodata | Bruk merker i ArcGIS Online effektivt

Bruk merker i ArcGIS Online effektivt

Merker (tags) kan legges til alle elementer under Mitt Innhold på ArcGIS Online, og gjør at du enkelt kan søke opp og finne igjen innhold på din konto. Når man bruker merker er det enkelte hensyn man burde ta, og man burde ha en strategi for bruken av merkene. Denne guiden tar for seg noen betraktninger rundt bruken av merker og hvordan du kan få best mulig utbytte av merkene du bruker i din ArcGIS Online konto.

Legg til merker

Merker legges til innhold når du oppretter dem.

Du kan editere eller legge til nye merker ved å gå til Mitt Innhold, trykk deg inn på elementsiden til ønsket element og trykke på Rediger og scrolle ned til Egenskaper - Merker

Lag et merkebibliotek

Når man starter å skrive i merkefeltet kommer det automatisk en liste med eksisterende merker fra elementene til organisasjonen.  Å lage en predefinert samling med merker for bruk i din organisasjon er en måte å oppnå en konsistent bruk av merker. Om man ikke gjør dette ender man ofte opp med at brukerne lager synonyme merker som brukes om hverandre. Merkene «brøyting» , «måking», «veibrøyting» og «snøbrøyting» er alle overlappende, dette burde unngås. For å lage en samling av merker for din organisasjon kan du bruke denne framgangsmåten.

Opprette et element som brukes som merkebibliotek for din organisasjon

1) Legg til et nytt element, f.eks. en liten bildefil (jpg eller png)
2) Legg til alle merkene du ønsker for din organisasjon. Du kan skrive inn merkene med komma (,) som skilletegn mellom merkene, når du trykker på Enter blir merkene opprettet.
3) Trykk Legg til Element. Elementet som inneholder merkene kan ha privat deling (kun tilgjengelig for deg). Ingen andre vil ha tilgang til elementet, men merkene du har lagt til vil fortsatt blir tilgjengelig og dukke opp i lista over merker for alle brukerne i din organisasjon.

Søke etter merker i ArcGIS Online 

Innholdet på ArcGIS Online inneholder flere felter som brukes når man søker i søkefeltet. Tittel, Sammendrag, Beskrivelse, Tilgang og brukerbegrensninger og Merker brukes alle når man søker. Om man skriver tags: først i søkefeltet og så skriver merkene med anførselstegn så søker man kun i merkene.

Betraktninger

Når man søker i ArcGIS Online så søkes det i alle felter (Tittel, Sammendrag, Beskrivelse, osv), det er derfor ikke nødvendig å bruke merker som allerede finnes i disse feltene. Merker er mer effektive hvis de brukes logisk og unikt for å finne et bestemt element i organisasjonens innhold. Merker kan derfor være avdelingsnavn (Markedsføring), prosjektnavn (Askeladden) eller tema (Reklamekampanjer). Det viktige er å finne gode merker som gjør at dine ArcGIS Online brukere lett finner igjen akkurat det innholdet de leter etter.

Flere tips for god bruk av merker

  • Bruk heller færre enn flere merker
  • Sørg for å fjerne merker med feilstavinger og orddelingsfeil når du finner de.
  • Spesifikke merker er mer effektive enn generelle merker