Feature Compare

Hvis du har kopier av etter eller flere datasett kan du ved bruk av Feature compare kontrollere om dataene er like eller om det er gjort endringer på en av kopiene.

Dersom egenskapstabellene inneholder unike nummer, som kan brukes som sorteringsfelt, så kan Feature Compare benyttes.

Hvordan

Eksempel: Vi har to lag med jordsmonn, et originalt og et det er gjort endringer i. Vi ønsker å se hvilke endringer som er gjort og det er tidskrevende og sammenligne objektene hver for seg.


Slik går du frem

  • Definer hvilke to lag som skal sammenlignes. I dette eksempelet har vi valgt at OBJECTID skal være sorteringsfelt (det kan være problematisk å benytte dette feltet da denne verdien ikke er statisk).
  • Velg om du ønsker å sammenligne geometri og/eller egenskapene. Vi har her valgt å sammenligne begge deler.
  • Definer hvilke egenskapsfelter som ikke skal sammenlignes og kryss av for om du ønsker at sammenligningen skal fortsette etter at første feil er funnet.

Resultatet blir skrevet som en tekstfil og kan hentes i ArcGIS som en tabellform.

Resultat

I dette tilfellet er verdien EROSJONHP endret hos to objekter fra 2 til 3, mens formen er endret på et objekt. Et annet verktøy som kan brukes for å finne ut om et lag er identisk med et annet lag er Select By Location.