Hot Spot Analysis

Verktøyet brukes til å visualisere konsentrasjoner av verdier.

Hvor finner du det?

Verktøyet ligger i verktøykassen Spatial Statistics Tools (Spatial Statistics Tools -> Mapping Clusters -> Hot Spot Analysis )

Her ser du et eksempel hvor verktøyet er brukt på et tema-lag som inneholder befolkningsinformasjon i Bergen.

Prosessen

Resultatet ser slik ut