Geodata | Hvordan flytte en ArcGIS Online for Organizations…

Hvordan flytte en ArcGIS Online for Organizations prøvekonto til et fullverdig abonnement

Her får du hele oppskriften.

Administrere et prøveabonnement

For å administrere et prøveabonnement kreves en organisatorisk konto med administratorrolle (hvert medlem av en organisasjon kan ha en bruker-, utgiver- eller administratorrolle). En bruker kan legge til elementer, lage web-kart, dele innhold, og delta i grupper. I tillegg får brukerne en tilpasset visning av området, for eksempel et galleri av organisasjonens logo og fremhevede innhold på nettsidene. En utgiver kan, i tillegg til hva brukerrollen kan, publisere vertsbaserte tjenester. En administrator har samme privilegier som brukeren og utgiver, men administrerer organisasjonen og andre brukere i tillegg. En organisasjon må ha minst én administrator, men det er ingen grenser for hvor mange administratorer en organisasjon kan ha.

Etter at prøveabonnementet har utløpt, eller er deaktivert, kan du kjøpe et fullt abonnement og deretter endre status på den eksisterende prøvekontoen over til en fullverdig ArcGIS Online for Organizations konto. Alternativt kan man konvertere prøvekontoen til en eller flere ArcGIS Online personlige kontoer. Om du kjøper et abonnement på slutten av prøveperioden blir alt arbeidet og alle kart dere har laget bevart og siden vil se ut akkurat slik som før. Ved konvertering til ArcGIS Online personlige kontoer vil hver bruker ta med sine publiserte elementer og grupper over til sin private ArcGIS Online konto.

Finne status for ditt prøveabonnement

For å kunne sjekke status for ditt prøveabonnement, må du være logget inn på siden som administrator. Klikk deretter på «Min organisasjon» øverst på siden for å komme til oversikten. Om du så klikker på «Vis status» under «Abonnementsstatus», vil du kunne få informasjon om blant annet dato for når prøveabonnementet utløper, antall medlemmer som har sluttet seg til organisasjonen og hvor mange kreditter dere har igjen. Hvis man på siden «Min organisasjon» finner knappen som heter «Oppgrader abonnement», er dette det sikreste tegnet på at man har et prøveabonnement. Om det istede står «Administrer abonnement» her, er dette et tegn på at prøvetiden har utløpt eller på annen måte er deaktivert.

Oppgradere til et organisatorisk abonnement

Du kan til en hver tid under din prøveperiode oppgradere til et fullverdig ArcGIS Online for Organizations abonnement. Alt arbeidet som er gjort under prøveperioden vil bli bevart. Dette inkluderer konfigurasjoner av nettstedet og vertsbaserte tjenester du har publisert underveis. For en oppgradering av prøveabonnementet må du kontakte oss i Geodata som kan hjelpe deg med dette.

Konvertering av ArcGIS Online for Organizations prøvekonto  til personlige kontoer

Hvis du ikke ønsker å kjøpe et abonnement på slutten av prøveperioden, kan du konvertere til en eller flere ArcGIS Online personlige kontoer. Med en ArcGIS Online personlig konto kan du opprette, lagre og administrere applikasjoner og data, og dele dem med andre. Du kan også få tilgang til innhold som deles av Esri og GIS-brukere over hele verden. Personlige kontoer er for ikke-kommersiell bruk. Hver personlig konto som er konvertert fra en prøveorganisasjonskonto vil fortsatt eie alle elementene og grupper som den eide tidligere, med unntak av vertsbaserte tjenester. Alle slike tjenester, inkludert vertsbaserte cachede kart, som er blirr publisert underprøveperioden vil bli slettet fra systemet, og blir ikke overført til den personlige kontoen.

Hensyn som må tas før man konverterer til personlige kontoer

  • Når du konverterer kontoer til personlige kontoer, mister du alle vertsbaserte tjenester publisert under prøveperioden. Hvis du senere bestemmer deg for å kjøpe et abonnement og invitere brukere med de konverterte personlige kontoer inn i organisasjonen, kan ikke de vertsbaserte tjenestene hentes igjen. De fjernes fra systemet ved tidspunktet for konverteringen.
  • Web-kart som inneholder lag med vertsbaserte tjenester vises som ødelagt fordi disse tjenestene ikke lenger finnes. Du kan fikse web-kartene ved å fjerne de aktuelle lagene og legge til nye.
  • Web-kart applikasjoner og gruppegalleri applikasjoner vises som ødelagt fordi nettadressene fremdeles inneholder prøveorganisasjonens URL som ikke lenger eksisterer. Du kan fikse dette ved å redigere URL-feltet under elementets detaljer. Erstatt organisasjonsURL’en med http://www.arcgis.com.
  • Eventuelle linker du har delt for dine elementer eller grupper vil ikke lenger fungere fordi prøveabonnementet ikke lenger eksisterer. Disse må oppdateres.