Geodata | Introduksjon til Operations Dashboard

Introduksjon til Operations Dashboard

Operations Dashboard er en ArcGIS Online applikasjon som gir deg mulighet til å få rask oversikt over data i Operation Views. Et Operation View er basert på et publisert webkart fra ArcGIS Online og bruker data fra kartlagene i forskjellige widgets til å vise egenskaper eller statistikk fra disse dataene.

Operations Dashboard er en rask og effektiv måte og kommunisere kompliserte geografiske data på. Et Operation View kan enkelt deles med andre brukere i din organisasjon på samme måte som man deler webkart og innhold på ArcGIS Online. Et eksempel på et Operation View vises nedenfor.

Opprette et Operation View

Medlemmer av en organisasjon har mulighet til å åpne og bruke et Operation View hvis den er delt med hele organisasjonen eller grupper som de tilhører. Brukere av et Operation View har derimot ikke mulighet til å endre widgets, webkart eller andre innstillinger. Dette kan bare gjøres av den som oppretter og er eier av et Operation View.

New tab vil nå vises. Her kan du velge mellom Multidisplay og Singledisplay Operation Views. Single display er for bruk i nettleser og Multidisplay kan bare vises i Windows-applikasjonen. Velg Single displayoperation viewog klikk på Create.

Operation Views inneholder forskjellige informative visninger kalt widgets. Map-widgeten er den som er mest brukt og er grunnlaget for data som brukes i andre widgets. Denne er den første widgeten man setter opp. Andre widgets legges til på samme måte som denne; hvor man definerer datagrunnlaget, setter opp layout og eventuelt andre innstillinger man måtte ønske.

Legg til et kart

I Add Widget dialogboksen, velg Map hvis den ikke allerede har blitt valgt og klikk på OK. Noen widgets er ikke tilgjengelige før man har lagt til et kart i et Operation View.

 • Configure Map- og Choose Map-dialogboksene åpnes, med Choosemap aktiv.
 • I choose map- dialogboksen, finn kartet du ønsker å bruke fra ArcGIS Online og trykk på Open

Configure Map-dialogboksen er nå aktiv og viser en liste over kartlag fra kartet som du har lagt til. Her kan du velge hvilke kartlag du ønsker å bruke som datagrunnlag i andre widgets ved å huke av disse lagene i listen. I tillegg kan du her velge om det skal være mulig å gjøre utvalg i dette kartlaget. Huk da av for Selectable. Når du har valgt kartlagene du ønsker, klikk påOK.

 • Gjenta steg 4 for alle kartlagene du ønsker som datagrunnlag.
 • Klikk på Cababilities-fanen i Configure Map dialogboksen. Her kan du spesifisere forskjellige funksjoner som brukere har tilgang til i Operation View. Disse funksjonene vises når en bruker klikker eller høyreklikker på et objekt i kartet eller i en widget. Når du har valgt de ønskede capabilites klikk på OK.

Klikk på OK i Configure Map-dialogboksen for å legge til kartet i Operation View. Du ser nå kartet i Operation View

Klikk Add, removeand configure map toolsfor å bestemme hvilke verktøy som skal være tilgjengelig på verktøylinjen. Klikk på Close når du har valgt hvilke verktøy du ønsker skal være tilgjengelige

Legg til widget

 • Klikk på Widget i hovedmenylinjen og velg Add Widget.
 • Velg Bar Chart fra Add Widget dialogboksen og klikk på OK.

Configure Bar Chart-dialogboksen åpnes.

 • I data Source- nedtrekksmenyen, velg ønsket datagrunnlag for diagrammet.
 • Skriv inn en passende tittel i Title-linjen. I Display Type-nedtrekksmenyen; velg alternativet som er riktig i henhold til hva du ønsker 

Under Data-fanen og Value Field-nedtrekksmenyen; velg hvilke felt som dataene skal hentes fra. Du vil da se en forhåndsvisning av diagrammet. Dette vises i bildet under.

 • Utseendet på diagrammet kan endres under Axis og Appearance-fanen i Configure Bar Chart-dialogboksen.
 • Under Feature Actions-fanen kan man legge til funksjoner som er tilgjengelige for brukere av Operation View ved å klikke eller høyreklikke på et objekt i en widget. Dette kan for eksempel være å gjøre et utvalg av objekter i kartet ved å trykke på en kolonne i diagrammet.

Lagre et Operation View

 • Klikk på File oppe på hovedmenyen og velg Save As.

Under Target Device har du mulighet til å velge om dette skal lagres som Singledisplay Device eller et Multidisplay Device.

 • I Device Section-dialogboksen som nå er aktiv; skriv inn en tittel, et sammendrag og velg hvilken mappe på din ArcGIS Online-konto du ønsker å lagre ditt Operation View. 
 • Klikk på Save.
 • Ditt Operation View er nå lagret og kan åpnes fra Mitt Innhold på din ArcGIS Online-konto og deles med andre brukere derfra.