Geodata | Inviter brukere til en organisasjon eller gruppe

Inviter brukere til en organisasjon eller gruppe

En av de viktigste oppgaven til en administrator for en ArcGIS Online konto er å invitere nye brukere til organisasjonen og til å invitere medlemmer til organisasjonens grupper. Denne guiden forklarer hvordan dette gjøres i ArcGIS Online.

Invitere medlemmer til organisasjonen

Som administrator for en ArcGIS Online-konto kan du invitere nye medlemmer til organisasjonen.  Fra hovedmenyen velger du Min organisasjon, og du trykker så på linken Inviter brukere.

Du får så opp et nytt vindu. Her har du to valg for hvordan du vil invitere den nye brukeren: 1)    Opprette påloggingsinformasjonen til den nye brukeren på forhånd 2)    La brukeren selv få opprette en ny ArcGIS Online-bruker, eller inviter en eksisterende bruker til din organisasjon

I trinn to legger man inn påloggingsinformasjonen (om valgt i steg én), hvilken rolle den nye brukeren skal ha, og e-post adressen til den nye brukeren. Det er også mulig å sende ut invitasjoner til flere personer på en gang om man har lagd en CSV fil med informasjonen som kreves. Les her for mer informasjon om dette.

I trinn tre bekrefter man innholdet og sender ut invitasjonene.

Inviter medlemmer til en gruppe

Grupper er en løsning for å dele innhold med andre medlemmer på ArcGIS Online. Med grupper kan du dele innhold med bestemte brukere innfor din organisasjon, eller med andre ArcGIS Online-brukere. For en mer utfyllende artikkel om bruk og konfigurasjon av grupper se her.

1) Trykk på Grupper og velg så den gruppen du ønsker å invitere medlemmer til ved å trykke på ikonet eller navnet til gruppen, eller trykk på Opprett engruppe for å opprette en ny gruppe

2) Trykk på Inviter brukere

3) Man får så opp et vindu der man kan søke opp ArcGIS Online-brukere. Merk at søket er følsomt på store og små bokstaver i navnet til brukeren. For medlemmer av din organisasjon kan man velge å legge til et medlem uten at brukeren må bekrefte at den blir medlem av gruppen