Geodata | Konfigurere et popup vindu for ArcGIS Online

Konfigurere et popup vindu for ArcGIS Online

Popup’s er en enkel måte for å vise fram attributtverdier fra et kart og å gi informasjon om for eksempel turstier, bruttonasjonalprodukt eller tomteverdier. Popup’s kan i tillegg inneholde tekstinformasjon, bilder, diagrammer og tilkoblinger til eksterne eller interne websider.

Hva er popup’s?

Popup’s er små vinduer med informasjon som kommer opp når brukeren klikker på features i et webkart. Popup’s kan vise mangfoldig innhold fra adresser og stedsnavn til statistisk data og tekstinformasjon.

ArcGIS Online tilbyr flere forskjellige muligheter for å konfigurere et popup vindu. Disse gjør det lettere for brukeren av dine online kart for å lese kartet og finne frem informasjonen. Lagene og selve kartet er derfor enklere å lese.

Endringer i popup vinduet gjør man i kartlaget selv. Finn frem til webkartet ditt og åpne den (enten via gruppe-mappen, mitt innhold eller at du har lagd et helt nytt kart via mitt kart).

1. Popup med attributtinformasjon

Hvis du har et lag med attributtinformasjon, er det lurt å ha et popup vindu med informasjon i tillegg til tegnforklaringen.

Eksempelet her er polygondata om Eiendomspriser i Norge, på kommunenivå. Popup’en viser i første omgang all informasjon fra attributttabellen for hver kommune, slik den ble importert fra ArcMap til ArcGIS Online. Denne informasjonen kan konfigureres på en finere måte med følgende steg:

I innholdsmenyen, klikk på den lille prikken ved siden av laget og deretter på «Konfigurer popup». Først og fremst skal tittelen endres. Skriv inn ønsket navn og klikk på pluss-symbolet ved siden av feltet. Finn frem Kommunefeltet og med ett klikk skal det spesifikke kommunenavnet for hvert polygon i kartet dukker opp i tittelen.

Popup-innhold skal vise «En liste over feltattributter». Klikk på linken «Konfigurer attributter» og et nytt vindu viser alle attributtfelter fra opprinnelige attributtabellen. Siden det er alt for mye informasjon for et popup-vindu, kan man deaktivere flere felter.

Vi er interessert i prosentandelen av eiendomspriser under 1.000.000 og over 3.000.000 NOK, totalt antall eiendommer og den faktiske snittspris for alle eiendommer, siden kartet viser bare klassifiserte grupper i en million-steg i tegnforklarelse. Alle andre felter hukes av.

NB: Rediger kolonnen viser felt man kan endre i redigeringsmodus.

Desimaler kan fjernes for en enklere lesbarhet, feltalias til et annet navn og rekkefølge av attributter kan endres med bruk av piler på høyre side (flytt ned eller opp).

Klikk OK og «Lagre popup» helt nederst i det smale vindu. Da er popup’en ferdig og viser informasjon over flere utvalgte attributter.

Klikk OK og «Lagre popup» helt nederst i det smale vinduet. Da er popup’en ferdig og viser informasjon over flere utvalgte attributter.

2. Popup-vindu med diagram

En annen mulighet består i å lage en liste over attributter man ønsker å ha i popup’en selv. Derfor velger man «En tilpasset attributvisning» av nedtrekksmenyen under Popup-innhold og deretter «Konfigurer». I det nye vinduet er det plass til teksten, f.ex. «Snittspris av eiendommer: ». Klikker man på pluss symbolet helt til høyre kommer en liste over alle feltattributter. Med ett klikk får man alias’en inn.

Klikk på OK. I tillegg skal popup’en vise mer informasjon i form av diagrammer. Under Popup-media velger man «Stolpediagram» fra nedtrekksmenyen. Gi en tittel og de attributtfeltene du skal ha i popup-vinduet. Klikk OK og deretter «Lagre popup». 

Brukeren får dermed mer informasjon fra dataene og kan bevege muspekeren over stolpene for å få detaljert informasjon.

NB: Samme prinsippet gjelder for Sektordiagrammet.

3. Popup med tilpasset tekst

Ønsker du å ha et enkelt popup-vindu med f.eks. kontaktinformasjon, er dette ganske enkelt. Igjen bruker du «En tilpasset attributvisning». Fyll ut ønsket informasjon i tekstfeltet. I tillegg kan en hyperlink ble integrert i tekstfeltet. Klikk på det gule hyperlink-symbolet og kopier URL’en i første feltet. Gi en beskrivelse (f.eks. Hjemmeside, Kontakt eller linken selv) og klikk på «Definer».

Når du er fornøyd med tekstfeltet, er det bare å klikk på OK.

Deretter skal vi legge til logo’en av bedriften, i dette eksemplet Geodata sin logo. Klikk på «Legg til» under overskriften «Popup-media» og velge «Bilde». Et nytt vindu dukker opp. Hent fram URL til bildet du ønsker å legge til og klikk OK, deretter på «Lagre popup».

Du har lagret nå en enkel popup med kontaktinformasjon, link og logo til bedriften din.