Geodata | Legge til hyperlenke i et pop-up-vindu i ArcGIS Online

Legge til hyperlenke i et pop-up-vindu i ArcGIS Online

Noe av det som kanskje er mest nyttig med et interaktivt webkart er muligheten til å klikke på objekter og få frem opplysninger om disse i en såkalt pop-up. I ArcGIS Online er denne funksjonaliteten standard, men det er også mulig å redigere på denne. Man kan legge til blant annet bilder og grafer som refererer til informasjon omkring objektet, eller man kan, som vi skal inn på i denne artikkelen – legge til lenker til øvrig webinnhold, såkalte hyperlenker.

Fullstendige URL i feltattributter, standard visning

Om URLen du ønsker i pop-upen allerede ligger inne i attributtabellen til geoobjektet vil ArcGIS Online detektere at dette feltet er en URL og automatisk lage en hyperlenke i pop-upen. Om pop-upen er satt opp til å vise «en liste over feltattributter» så vil koblinger vises som en lenke der det står Mer informasjon, som vist i bildet 

Fullstendig URL i feltattributter, tilpasset visning

Om du ønsker å konfigurere teksten til hyperlenken selv, så kan du gjøre dette ved å endre visningen til «en tilpasset attributtvisning». Trykk så på KONFIGURER-knappen.

Du får da opp et nytt vindu der du manuelt kan redigere hva som skal vises i pop-upen. Teksten du skriver inn vil da vises som tekst i pop-upen. Tekst som er angitt innenfor krøllparenteser {} vil referere til feltnavn i attributtabellen. For å få opp feltene i attributt-tabellen kan man trykke på + knappen til høyre i menylinja som vist i bildet under. Bildet under til venstre viser hvordan man lager pop-upen til høyre. Teksten du skriver inn vil da vises som tekst i pop-upen. Tekst som er angitt innenfor krøllparenteser {} vil referere til feltnavn i attributtabellen. For å få opp feltene i attributt-tabellen kan man trykke på + knappen til høyre i menylinja som vist i bildet under. Bildet viser hvordan man lager pop-upen til høyre.

Om man ønsker å legge til en URL i den tilpassede attributtvisningen skriver man først inn teksten man ønsker skal være hyperkoblingen, markerer så teksten og trykker så på hyperlenke-ikonet.

Du får da opp et nytt vindu. Skriv inn feltnavnet innenfor krøllparenteser i URL feltet. Du vil da få opp en advarsel om at «Den angitte verdien er ikke gyldig» siden teksten ikke er en URL i seg selv, men koblingen vil derimot virke. Trykk på Definer når du er ferdig. Om du ønsker samme URL for alle punktene i geoobjektlaget kan du manuelt legge inn URL-en i URL-feltet.

Lage hyperkobling med en ID som brukes som en del av en fast URL

Om du ikke har hele URL-en lagret i et av feltene i tabellen, men kun en ID som brukes som en del av en fast URL så kan du lage en URL med en kombinasjon av tekst og attributtverdier. I URL-en under har vi en fast ID som varierer, mens alt annet ellers er likt.  http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00455./plot.gif


Merk at ID i lenken over er byttet ut med {ID_nummer} som er feltet som inneholder den samme ID-en.