Geodata | Oppdatere skjema til en vertsbasert tjeneste på ArcGIS…

Oppdatere skjema til en vertsbasert tjeneste på ArcGIS Online

Når man publiserer en vertsbasert geoobjekt-tjeneste (hosted feature service) til ArcGIS Online så finnes det ikke et enkelt brukergrensesnitt for å endre på skjema til datamodellen. Eksempler på skjemaendringer er å legge til eller fjerne felter i attributtabellen, legge til domeneverdier, endre alias eller endre på redigeringsmaler. Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke Administratorsidene til geoobjekt-tjeneste for å gjøre disse endringene uten å måtte republiserer tjenesten.

Finn Admin-adressen til din geoobjekt-tjeneste

For å kunne endre på skjema til en vertsbasert geoobjekt-tjeneste så er du nødt til å logge deg på arcgis.com med samme bruker(navn) som eier av tjenesten da det er kun eieren som har rettigheter til å endre på skjema.

Når du har logget deg inn på arcgis.com, gå til Mitt Innhold og finn tjenesten du ønsker å endre på. Trykk på pilen til høyre for navnet på tjenesten og velg «vis elementdetaljer» fra nedtrekksmenyen.

Når du kommer inn på elementsiden gå ned til Lag og trykk den lille pila. I nedtrekksmenyen som dukker opp trykker du på Tjeneste-URL/Service-URL

Du blir deretter tatt med til en ny side som er REST-siden til tjenesten. For å endre på skjema må man til Admin-siden for tjenesten. Den kommer man til ved å ta linken til tjenesten og legge til «/admin» mellom «/rest» og «/services».

Gå så nederst på siden og trykk på Update Definition.

Editering av skjemadefinisjonen

Du får nå opp en side der du kan editere og så oppdatere skjemaet til tjenesten i form av en JSON-tekst. En JSON-tekst består av en rekke variabler og verdier. Variabelnavnene står først og er skilt fra vediene med et kolon (:) mens verdien følges av et komma (,). Man kan kun editere på variabelverdiene, ikke på selve variabelnavnene. Når du trykker på Update Layer Definition utføres det først en sjekk av formattering og variabelnavn, og om disse ikke godkjennes vil oppdateringen heller ikke gjennomføres.

Det anbefales å bruke en teksteditor som Notepad++ (kan hentes ned gratis her) for å editere JSON-teksten. Kopier teksten i nettleseren og lim den inn i en teksteditor. Det er fort gjort å glemme en krøllparantes eller et komma. Editerer du i et tekstbehandlingsprogram så er det lettere å oppdage slike feil siden programmene har formateringsutheving og detekterer feil i formateringen. Det kan også være lurt å ta en kopi en tjenesten før du kopierer den editerte JSON-teksten tilbake i nettleserer og trykker Update Layer Defenition.

Redigering av feltegenskaper

Egenskaper for alle attributtfeltene i tjenesten kan endres i JSON-teksten. I bildet under ser vi JSON-teksten for feltet Material. Om du ønsker å endre f.eks. alias-navnet så endrer du bare «Material Type» til det nye ønskede alias-navnet.

Legge til domeneverdi 

Om du ønsker å legge til en ny domeneverdi for et felt som har en domene så kan dette også legges til i JSON-teksten. I eksempelet under har vi lagt til «W» for «Wood». Verdien må legges inn på korrekt JSON-format som er:  {       "name" : "Wood",         "code" : "W"       }. Dette limes inn innenfor listen med domeneverdier (codedValues), angitt med hakeparenteser [ ]. Husk komma etter hver domeneverdi, bortsett fra den siste (linje 147 i bildet under).

Mer informasjon om editering av skjema for tjenester og lag

Om du ønsker en mer detaljert beskrivelse om hvordan du oppdaterer egenskaper for felter, legger til domeneverdier, endrer på redigeringsmaler eller sette maks antall rader i en tjeneste, så finner du det her i  blogginnlegget fra Esri. Du kan også se flere eksempler i ArcGIS REST APIet for ArcGIS Online for hvordan du kan endre andre innstillinger for en tjeneste.

For mer informasjon om hvordan administrere ArcGIS Online feature tjenester fra admin sidene se her.