Geodata | Oppdatere URL til tjenester i et ArcGIS Online webkart

Oppdatere URL til tjenester i et ArcGIS Online webkart

Webkart som er lagd i ArcGIS Online består av en eller flere karttjenester. Om URL:en for en av disse tjenestene endres (fordi du for eksempel flytter GIS-serveren til en ny maskin) så er du nødt til å endre URL:en til tjenesten.

Dersom kartlaget er lagt til som et element i Mitt Innhold, kan du endre URL:en for elementet fra element-detaljene. Men om du har lagt til tjenesten direkte i kartet fra Legg til lag fra Web så har du ikke denne muligheten. For å slippe å legge til laget på nytt og da også konfigurere pop-up, symbolisering, labels og filtre på nytt så kan du bruke ArcGIS Online Assistant. 

Endre URL i ArcGIS Online Assistant

Gå inn på http://ago-assistant.esri.com/ og logg deg inn med din ArcGIS Online bruker. Om du allerede er logget på ArcGIS Online i nettleseren trykker du bare «Approve» i pop-up vinduet.

Når du er logget og inn trykker på på «I want to..» og velg «Update the URLs of Services in a Web Map».

I vinduet til venstre navigerer du deg så fram til webkartet der du har en tjeneste som har fått ny URL. Visningen er sortert etter mappene dine i Mitt Innhold. Når du finner riktig mappe trykker du på webkartet. Du vil i høyre panel få opp alle kartlagene med tilhørende URL. Det er nå bare å lime inn ny URL til tjenesten og trykke på «Update».

Finne URL til ArcGIS Online Hosted Feature Service

Om du har publisert en tjeneste direkte til ArcGIS Online (f.eks. fra Excel) så opprettes det automatisk en tjeneste for dette kartlaget. Du kan finne tjeneste-URL:en på følgende måte:

Gå til ArcGIS Online kontoen din. Gå til Mitt Innhold og finn Feature Layer elementet for tjenesten du har publisert. I dette eksemplet bruker vi tjenesten «Gyteområder». Trykk på elementet for å gå til elementdetaljene.

Fra elementdetaljesiden finner du URL:en til tjenestelagene. Velg et av lagene og trykk på nedtrekkspilen til høyre for laget og velg «Tjeneste-URL». Det vil nå bli åpnet et nytt vindu.

I nettstedet som åpnes kopierer du hele adressen, bortsett fra tallet i slutten av URL:en. Tallet angir de ulike lagene i tjenesten med en ID som starter på 0 og øker inkrementellt. Denne URL:en kan du så bruke i ArcGIS Online Assistant til å bytte ut URL:en for et kartlag du har publisert på nytt.

Merk: Om du publiserer tjenester fra ArcMap til ArcGIS Online har du mulighet til å velge «Overwrite an existing service» når du skal (re)publisere en tjeneste. Om du gjør det slipper du å oppdatere URL:en slik som beskrevet over.