Geodata | Sette opp søk mot en featuretjeneste i et ArcGIS Online-kart

Sette opp søk mot en featuretjeneste i et ArcGIS Online-kart

I oppdateringen til ArcGIS Online i juli 2014 kom det en ny funksjon som gjør det mulig å søke mot feltverdiene i en geoobjekt(feature)-tjeneste i søkeboksen til et ArcGIS Online-kart eller webapplikasjon. Her beskriver vi hvordan du setter opp dette.

1) Etter å ha opprettet et webkart i ArcGIS Online så går du til Detaljer-siden til kartet under Mitt Innhold. Trykk så på Rediger/Edit-knappen.

2)  På redigeringssiden ruller du helt nederst og under Finn plassering huker du av valget Etter lag. Du vil da få opp en knapp som heter Legg til lag. Du får da opp tre bokser. 1. Her velger du hvilket lag du skal søke mot 2. Her velger du hvilket felt i laget det skal søkes mot 3. Her velger du om søket må være fullstendig (Like) eller bare inneholder (Inneholde) deler av søket for å få treff. Om feltverdien er «Papua Ny-Guinea» så vil et søk satt til Inneholder gi treff om man kun søker på Ny-Guinea, Like derimot vil ikke gi treff.

Trykk lagre nederst på siden.

3)  Åpne webkartet som du la til søket på. I søkeboksen oppe i høyre hjørne av kartet vil det nå være en liten svart pil. Ved å trykke på denne kan du velge om du skal søke mot Esri sin Geolokator eller mot det nye søket du har definert.

Du kan nå søke mot feltverdiene i geoobjekt-tjenesten og kartet vil zoome om du får treff. Merk at søket er casesensitivt så den skiller mellom store og små bokstaver.

Om du har satt opp et slikt søk i et webkart vil det også virke om du lager en webapplikasjon med en av følgende webapplikasjonsmaler: Basic Viewer, Simple Map Viewer og Filter.

For å lese Esri sin dokumentasjon for hvordan å sette opp søk mot geoobjekt-tjenester trykk her.