Tilpassing av bakgrunnskart i ArcMap og ArcGIS Online

Når du arbeider med dine kart i ArcMap eller ArcGIS Online så har du mulighet å tilpasse hvilke bakgrunnskart du kan velge mellom.

Når du bruker ArcMap uten å ha logget deg inn med din ArcGIS Online-konto, har du tilgang til standard bakgrunnskart som Esri tilbyr. Det er mulig å endre dette slik at du kan velge mellom de bakgrunnskart du ønsker.  

Når du logger deg på med din ArcGIS Online-konto i ArcMap så endres utvalget av tilgjengelige bakgrunnskart i Add Data -> Add Basemap ut ifra innstillingene som administratoren for deres organisasjon har gjort i ArcGIS Online.

For å kunne velge våre bakgrunnskart her så må administratoren for deres organisasjon gi deg tilgang til å gjøre en endring i ArcGIS Online. Her følger instruksjoner for hvordan dere kan endre dette. Det er mulig å endre tilbake til kun Esri sine bakgrunnskart hvis det ønskes ved et senere tilfelle.

1.    Logg inn (som administrator) på ArcGIS Online (www.arcgis.com).
2.    Gå til «Grupper».
3.    Klikk på «Opprett en gruppe».
4.    Fyll inn ønsket informasjon i feltene «Navn», «Sammendrag», «Beskrivelse», og «Merker».
5.    Bidragsytere (helt nederst) skal være «Bare gruppeeieren».
6.    Status må være «Organisasjon».
7.    Legg til miniatyrbilde ved å klikke på ikonet.

8.    Klikk på «Lagre» helt nederst.
9.    Gå til «Mitt innhold». Velg «Ny» mappe lengst til venstre og gi den et passende navn f.eks. «AlleBakgrunnskart». 10.    Klikk på «Kart» øverst i menyen.

11.    Klikk på «Legg til og «Legg til lag fra web»

12.    Legg til følgende linker som du har nedenfor, en av gangen, for de forskjellige kartene og gi de samme navn som de heter (f.eks. GeocacheBasis). Se til at «bruk som bakgrunnskart» er slått på når du legger til lag fra web.

13.    Når du lagrer kartet så kan du velge å lagre det i en mappe (siste feltet). Du kan da bruke den mappen som du laget i et tidligere steg.

14.    Hver gang før du legger til et nytt bakgrunnskart så må du åpne et nytt kart ved å klikke på «Nytt Kart» lengst opp til høyre i kartet i ArcGIS Online. Hvis du får opp en advarsel så klikk «Nei», klikk på «Lagre» igjen og så klikk på «Nytt Kart». Hvis du fortsatt får opp et vindu så klikk «Ja, åpne kartet».

15.    Når du er ferdig med å ha lagt til alle bakgrunnskartene. Gå til «Mitt innhold».
16.    Gå til mappen du opprettet i steg 11.
17.    Slå på kartene som du akkurat har lagd. Klikk på «Del».

18.    Del med «Disse Gruppene». Velg den gruppen du opprettet i steg 3.

19.    Gå til «Min Organisasjon».
20.    Lengst til venstre, klikk på «Rediger innstillinger».

21.    I menyen til venstre, velg «Kart». Nå får du opp en meny der du kan velge hvilken mappe som skal få webkart vist i bakgrunnsgalleriet i ArcMap (når du har logget deg på med din ArcGIS Online-konto) og i ArcGIS Online. Her velger du da f.eks. «AlleBakgrunnskart» eller hva du valgt å kalle mappen.

22.    VALGFRITT: Det du også kan gjøre er å slå på «Del Esris standardbakgrunnskart med denne gruppen når du klikker på Lagre». Da får du alle Geodata sine bakgrunnskart samt Esri sine bakgrunnskart i bakgrunnskartvelgeren i kartutsnittet i ArcMap (når du har logget deg på med din ArcGIS Online bruker) og ArcGIS Online