Vis flere kart i samme applikasjon

Ved hjelp av Story Maps Series kan du vise kart med beskrivende tekst i sidepanelet, eller du kan konfigurere kartet slik at to eller flere kart vises i ulike faner. Du kan synkronisere fanene slik at samme geografiske utsnitt vises i alle kartene. Dette betyr at når man zoomer eller beveger seg i et kart, vil det samme område automatisk bli vist når man går til et annet kart. Du kan også velge at kartene viser ulike områder.

Krisen i Syria

I dette kartet kan du utforske Syria`s geografiske- og sosiale- medielandskapet. 

Bygg din egen historie ved hjelp av Story Maps Series

Applikasjonen er tilgjengelig i ArcGIS Online så du må enten opprette en gratis prøvekonto, eller logge inn i din eksisterende ArcGIS Online- konto.

Er du utvikler?

Hvis du er utvikler og ønsker å modifisere applikasjonen kan du laste ned kildekoden gratis. Du kan dele applikasjonen med oss via GitHub.