Geodata | Digital uke: Geografiske analyser i ArcGIS Pro

Digital uke: Geografiske analyser i ArcGIS Pro

Den digitale uken gir deg mulighet til å fullføre tredagerskurset "Geografiske analyser med ArcGIS Pro" i løpet av en uke, akkurat når det passer deg og i ditt tempo.

Sted: Internett
Dato: 2-6. mai 22
Tidspunkt: 9.00-15.00
Pris: 16 500,- eks mva

I dette kurset vil du lære deg grunnleggende konsepter og beste praksis som kan gjenbrukes i en rekke ulike problemstillinger og analyser. Du skal bruke flere verktøy for å identifisere, analysere og produsere spennende og etterprøvbare resultater.

Tematikker i kurset:

  • Introduksjon til geografiske analyser
  • Nærhetsanalyser
  • Overlayanalyser
  • Automatisere analyser med ModelBuilder
  • Interpolasjon
  • Egnethetsanalyser
  • Romlig statistikk og grupperinger
  • Analyser i rom og tid
  • Regresjonsanalyser
  • 3D analyser

Målgruppe:
Alle som ønsker å finne svar på romlige og geografiske spørsmål med bruk av ArcGIS Pro.

Forkunnskaper:
Grunnleggende ferdigheter i ArcGIS Pro er en fordel. Eksempelvis gjennom kurset "ArcGIS Pro grunnleggende arbeidsflyt" eller kurset "Overgang fra ArcMap til ArcGIS Pro". Eventuelt gjennom praktisk erfaring med bruk av ArcGIS Pro.

Praktisk informasjon:

Kurset foregår via internett i form av digital uke. Det vil si at du kan gjennomføre kurset når du vil i løpet av denne uken og vi vil være tilgjengelige for veiledning når du trenger det. Normalt er dette et kurs som tar tre dager å gjennomføre, så sett av nok tid. Du vil få tilgang til videoleksjoner og kursmateriell på norsk i Geodatas E-læringsløsning. Vi tar kontakt på forhånd for å sørge for at du har det du trenger for å delta på kurset digitalt.

Avmelding:
Avmelding sendes skriftlig til kurs@geodata.no minimum 10 virkedager før kursstart. Ved avmelding etter fristen vil kursavgiften faktureres.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Digital uke: Geografiske analyser i ArcGIS Pro

Sted: Internett
Dato: 2-6. mai 22
Tidspunkt: 9.00-15.00
Pris: 16 500,- eks mva