MyEsri for bruk og administrasjon

Er du interessert i å få en dypere forståelse for håndtering av lisenser, brukertilganger og supportsaker via MyEsri? Delta på vårt 2-timers intensivkurs i MyEsri, hvor du vil ha muligheten til å få svar på alle dine spørsmål om plattformen.

Sted: Internett
Dato: 19. mars 24
Tidspunkt: 12.00-14.00
Pris: 2 900,- eks mva

MyEsri er en selvbetjeningsportal designet for effektiv forvaltning av din organisasjons essensielle lisenser. Dette kurset dekker de viktigste funksjonalitetene i MyEsri, inkludert brukerstyring, nedlasting av programvare, samt generering av rapporter og lisensfiler.

Dette kurset er designet for å gi deg en grunnleggende forståelse av MyEsris mange funksjoner og hvordan de kan utnyttes til fordel for din organisasjon.


Tematikker i kurset:

  • Rollen som MyEsri administrator
  • En gjennomgang av Esris lisensmodeller og terminologi
  • Prosessen for å skape og oppdatere lisensfiler for Enterprise miljøer og lisensservere
  • En introduksjon til Developer subscriptions
  • Nedlasting av programvare
  • Invitering av brukere, tilrettelegging for e-læring og generering av statistikk
  • Opprettelse og overvåking av supportsaker gjennom MyEsri
  • Ta ut rapporter i MyEsri

Det åpnes opp for en åpen diskusjon med spørsmål og svar i siste del av kurset.


Målgruppe
Alle som administrerer en kundekonto i ArcGIS og har tilgang til MyEsri.

Forkunnskaper
Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Praktisk informasjon
Kurset avholdes digitalt. Du får tilsendt lenke til møtet senest uken før.

Vilkår
Avmelding av kurset må skje senest 10 arbeidsdager før kursstart, avmeldinger etter dette vil medføre faktura. Ved lav deltagelse kan kurset bli avlyst, men en eventuell avlysning kommer senest 8 arbeidsdager før kursstart.