Utnytter du potensialet i dronedataene dine?

«Alle» bruker droner i dag, men utnytter du det fulle potensialet av opptakene? Når bilder, videoer og data settes i kontekst av annen geografisk informasjon kommer kraften i teknologien til sin rett.

Sted: Internett
Dato: 3. oktober 23
Tidspunkt: 10.00-10.45

Bli med på webinar med Geodata, der du får lære mer om kartløsningen som Geodata nå utvikler. Den vil strukturere droneopptakene du sitter på og gi deg et dekningskart, som setter setter opptakene i kontekst og sammenheng med andre datakilder, og gir deg en visuell oversikt over hvilket datagrunnlag du har – og hva du kan bruke dem til.