geodata.no - tekniske oppdateringer https://geodata.no/ Oversikt over de siste tekniske oppdateringene på produkter fra Geodata Online og på programvare fra Esri. no Tue, 16 Jul 2024 17:53:36 +0200 Tue, 16 Jul 2024 17:53:36 +0200 GeoSOSI 4.2.1 for FME 2024 er releaset https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2024/05/02/geososi-4-2-1-for-fme-2024-er-releaset Thu, 02 May 2024 12:24:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2024/05/02/geososi-4-2-1-for-fme-2024-er-releaset Vi har brukt noe ekstra tid etter at FME 2024 kom på å verifisere en del viktige endringer fra SAFE' og Esri's side. Problemstillingene som har foreligget har handlet om bruk av spesifikke reserverte begreper i koden vår.
Nå er releasen klar. Den inneholder noen endringer og forbedringer relativt til 4.2, desember 2023-versjonen, men ingen ting som skal kreve større tiltak på brukersida.

]]>
FME 2024 og GeoSOSI https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2024/03/08/fme-2024-og-geososi Fri, 08 Mar 2024 14:31:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2024/03/08/fme-2024-og-geososi FME 2024 er lansert.
Det vil ta noe tid før GeoSOSI 4.2 er klar for den nye versjonen. Dette kommer av at det (igjen) foreligger krevende rammeverksendringer, og vi skal gjennom en dialog med SAFE om disse før vi starter tilpasningsarbeidet, med tanke på å finne enklest mulig måter å handtere dette på.
Vi håper sterkt at dette ikke får ytterligere konsekvenser, ref endringene i GeoSOSI 4.2, for parameteroppsett og dermed for preeksisterende workspaces.

]]>
GeoSOSI 4.2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/20/geososi-4-2 Wed, 20 Dec 2023 09:06:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/20/geososi-4-2 GeoSOSI 4.2 er endelig klar. Endringene siden 4.1, releaset i juni, er omfattende, og det anbefales sterkt å lese lesmegfil og sjekke seksjoner av brukerveiledning som er spesielt relevante, gitt endringene som nevnes i førstnevnte fil.

Primært har vi ønsket å løfte produktet til å støtte flere varianter av generiske workflows, noe som har medført en mye større intern modell for egenskapsmapping, samt tilby økt støtte for komplekse og uklare offisielle datamodeller, som det dessverre fortsatt blir stadig flere av.

Det er lagt vekt på at mekanismer basert på tidligere versjoners formatparametersett fortsatt skal fungere.

Minimumskrav for FME 2022-versjonen er 2022.1.1, mens GeoSOSI er utviklet på 2023.1/2023.1.1. og støtter FME 2023.0 - 2023.2.

]]>
Arealplan for ArcGIS Pro 3.2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/18/arealplan-for-arcgis-pro-3-2 Mon, 18 Dec 2023 11:48:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/18/arealplan-for-arcgis-pro-3-2 Det er foretatt oppgradering av produktet slik at verktøyene det inneholder støtter ArcGIS Pro 3.2. Nytt er også at modeller for registreringsplanforslag og digitale bestemmelser etter plan 5.0 produktspesifikasjon kan får på forespørsel.

]]>
Applikasjonstillegg til ArcGIS Pro - NT for Pro 3.1 fungerer opp til ArcGIS Pro 3.2.1. https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/15/applikasjonstillegg-til-arcgis-pro-nt-for-pro-3-1-fungerer-opp-til-arcgis-pro-3-2-1 Fri, 15 Dec 2023 17:55:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/15/applikasjonstillegg-til-arcgis-pro-nt-for-pro-3-1-fungerer-opp-til-arcgis-pro-3-2-1 NT for Pro i gjeldende versjon, for 3.1, releaset 29.03.2023, er testet på ArcGIS Pro 3.2 og 3.2.1. Tillegget fungerer. Testene indikerer at det kan være hensiktsmessig å avinstallere det hvis Pro har vært oppgradert med NT installert, og deretter installere på nytt.

]]>
Kommune- og regionreformen 2024: Oppdatering av produkter og tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/15/kommune-og-regionreformen-2024-oppdatering-av-produkter-og-tjenester Fri, 15 Dec 2023 09:27:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/12/15/kommune-og-regionreformen-2024-oppdatering-av-produkter-og-tjenester Region- og kommunereformen 2024 berører mer enn 100 kommuner, og en stor andel av datasettene og tjenestene levert av Geodata.

 • 3 fylker blir til 7.
 • Ålesund kommune blir delt.
 • Matrikkelen vil motta ca. 28 millioner endringer.

Geodata utfører tiltak, basert på erfaringene fra 2020, for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at normale oppgaver skal kunne gå som normalt så raskt som mulig.

Sentrale milepæler Kartverket:

 • 15.12.2023: Frys, matrikkelføring.
 • 19.12.2023: Pregenerert endringslogg skal være tilgjengelig.
 • 29.12.2023: Frys, grunnboksoppdatering.
 • 01.01.2024: Ordinær distribusjon av endringer i Matrikkel og Grunnbok.

Sentrale milepæler Geodata:

 • 16.12.2023: Frys av vår Matrikkel-kopibase.
 • Innen 30.12.2023: Endringer i Matrikkel forårsaket av reformen er tilført ny Matrikkel-kopi.
 • 01.01.2024: Ny matrikkelbase settes i produksjon.
 • Nytt innhold for administrativ inndeling settes i produksjon, som blant annet styrer kodelister med kommunenumre i en rekke applikasjoner.
 • 01.01.2024: Matrikkeltjenester viser oppdaterte matrikkeldata.
 • 01.01.2024: DOK-analyse forholder seg til nye kommunenummer.
 • 02.01.2024: Støttetjenester, som søk, administrative data og andre kommuneavhengige komponenter er oppdatert.
 • 02.01.2023: Uttrekkstjenester og kartpakkeløsning kan forventes å levere basert på oppdatert kommunestruktur.
 • 08.01.2024: Kartprodukter som viser ny struktur er generert og FKB er ferdig re-synkronisert fra sentral base/Kartverket.

Matrikkeldata

Reformen fører til at det vil bli foretatt ca. 50 millioner endringer til sammen i Matrikkel og Grunnbok ved årsskiftet. Våre matrikkelprodukter og -tjenester vil ha statisk innhold fra 15.-16.12 og fram til årsskiftet, på grunn av frysen i matrikkelføringen. Vi benytter frysperioden til å generere ny matrikkelkopi basert på endringsdata tilgjengeliggjort fra Kartverket fra 19.12 som viser matrikkelens nye innhold. Dermed har vi en oppdatert matrikkelkopi som også er klar til å motta nye løpende endringer fra 1.1.2024. Avledede matrikkeldata vil også klargjøres i frysperioden og være klare til bruk 1.1 eller 2.1.2024.

Andre viktige data som endres

Tilgang til oppdatert FKB påvirkes av regionreformen. Innholdet i FKB endres ikke i seg selv, men forvaltningen er basert på fylkesvise arkiver og vil derfor være frosset fra Kartverkets side. Vi vil dessuten måtte re-synkronisere de fleste FKB datasett. FKB Høydekurver, ByggAnlegg og Veg er allerede frosset for ajourhold for berørte kommuner. FKB Bygning, Tiltak og Elveg blir frosset for alle 15.12. Andre FKB-datasett blir oppdatert som normalt. Dato for ny oppstart av forvaltning er 02.01.

Vi regner med å ha fullsynkronisert FKB etter endringene 08.01. Det vil si at første generering av bakgrunnskart antakelig går på FKB-data fra før årsskiftet.

GeomapDemografi, basert på data for administrativ inndeling, publiseres på ny kommunestruktur 01.01.2024.


]]>
Arealplan for ArcGIS støtter ikke ArcGIS Pro 3.2 (enda) https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/11/20/arealplan-for-arcgis-stotter-ikke-arcgis-pro-3-2-enda Mon, 20 Nov 2023 13:37:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/11/20/arealplan-for-arcgis-stotter-ikke-arcgis-pro-3-2-enda Vi har en egen komponent som ikke fungerer i ArcGIS Pro 3.2, og derfor skal en ikke oppgradere til ArcGIS Pro 3.2 når en skal bruke Arealplan for ArcGIS. Feilen er så langt antatt å være på Esris side og virker generell. Vi restester dette ved første oppgraderingspatch til Pro.

]]>
GeoSOSI og FME 2023.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/09/06/geososi-og-fme-2023-1 Wed, 06 Sep 2023 08:32:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/09/06/geososi-og-fme-2023-1 Vi ber brukere av GeoSOSI om IKKE å laste ned og installere FME 2023.1 foreløpig. Vi har funnet en datatypehåndteringsfeil relatert til Esri File GDB. Den er antatt av SAFE, men det er ikke gitt beskjed om at den er rettet per dags dato.

Det er også andre feil og avvik som vi må kommunisere med SAFE om.

GeoSOSI 4.2 er underveis, med relativt omfattende endringer, og hvis vi ikke må implementere krevende workarounds for å støtte 2023.1, skal den foreligge før utgangen av september.

]]>
ArcGIS Pro er endelig klar for NT for Pro https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/08/25/arcgis-pro-er-endelig-klar-for-nt-for-pro Fri, 25 Aug 2023 12:58:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/08/25/arcgis-pro-er-endelig-klar-for-nt-for-pro Feilen i ArcGIS Pro 3.1 som vi har adressert overfor Esri på grunn av at den gjorde spesifikk funksjonalitet i NT for Pro utilgjengelig, er nå rettet i Pro versjon 3.1.3.. Ny zip-fil med installerbar NT for Pro, brukerveiledning og lesmeg-fil er nedlastbar.

]]>
NT 3DBygger for ArcGIS Pro er releaset https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/23/nt-3dbygger-for-arcgis-pro-er-releaset Fri, 23 Jun 2023 13:05:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/23/nt-3dbygger-for-arcgis-pro-er-releaset Endelig kan vi tilby NT 3DBygger for Pro. Det er relativt omfattende endringer på parametre og muligheter, så det oppfordres til å lese lesmegfil og brukerveiledning godt før en starter med 3D-bygging. Zip-fil med installerbar og støttedokumenter er nedlastbar fra geodata.no, for bruker som har abonnement og er tilordnet nødvendig GeodataOnline nedlastingsbruker.

Versjonen er utviklet basert på FKB Bygg 5.0-data, men FKB Bygg 4.6 vil kunne benyttes som kilde ved små endringer av konfigurasjonen. GDB er eneste støttede kildeformat, da vi anser Shape som mer og mer uaktuelt for slikt formål.

Vi ønsker å skifte ut mye av byggelogikken i arbeidet videre mot en versjon 4 og tar sikte på release av denne før årsskiftet.

]]>
Mer detaljert flybilde-bakgrunnskart i web mercator https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/14/mer-detaljert-flybilde-bakgrunnskart-i-web-mercator Wed, 14 Jun 2023 11:09:00 +0200 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/14/mer-detaljert-flybilde-bakgrunnskart-i-web-mercator Vi har innført et ekstra zoom-nivå i web mercator-varianten av flybilde-bakgrunnskartet. Det betyr at man kan zoome lenger inn, og se mer detaljer i bildene. Men det betyr også at kunder som laster ned dataene for offline bruk, trenger mer lagringsplass. Total størrelse på landsdekkende data er pt. ca. 5.5 TB.

]]>
Kommer: NT 3DBygger 3.0 for ArcGIS Pro 3.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/09/kommer-nt-3dbygger-3-0-for-arcgis-pro-3-1 Fri, 09 Jun 2023 12:42:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/09/kommer-nt-3dbygger-3-0-for-arcgis-pro-3-1 Vi forventer å kunne release en førsteversjon av NT 3DBygger for ArcGIS Pro om kort tid. Vi har kommunisert sprikende signaler rundt dette løftet, men et stadig rikere og mer hensiktsmessig SDK har medført at vi valgte å gjøre det nå.

Av nyheter nevnes at vi bare går videre med TIN-fri prosessering og at en del post-operasjoner som vi til nå har hatt i vårt produksjonsmiljø for bygging av landsdekkende 3D-byggmodell nå er tatt inn i produktet. Versjonen er tilpasset FKB 5.0 ved at utvalgskonfigurasjonen til vertikalnivåene er endret og at endringer på objekttypenivå er håndtert i prosessering.
Ellers framstår verktøyet som en migrert versjon av desktop-verktøyet. Vi har konkrete ideer om forbedring av algoritmer for bygging, og resultatet av dette satser vi på å tilby i en release som kommer relativt kort tid etterpå (4.0).

]]>
GeoSOSI for FME 2023 er klar https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/06/geososi-for-fme-2023-er-klar Tue, 06 Jun 2023 15:04:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/06/geososi-for-fme-2023-er-klar GeoSOSI-versjon 4.1, med FME 2023-støtte, er klar. Som i versjon 4.0 er det foretatt noen SOSI-/FKB 5.0-tilpasninger og lagt til litt ny konfigurasjon for å legge håndtering av spesielle datasett.

Det er verdt å merke seg at 4.1-versjonen på FME 2022 (separat nedlasting) bare vil fungere på versjoner fra og med FME 2022.1.1. For tidligere FME 2022-versjoner, må fortsatt versjon 3.12 brukes. Ved behov for en slik versjon på grunn av praktiske hindre for å oppdatere lokal programvare eller produksjonsmiljø, ta kontakt.

]]>
Status NT for ArcGIS Pro 3.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/05/status-nt-for-pro-3-1 Mon, 05 Jun 2023 14:10:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/06/05/status-nt-for-pro-3-1 Det viste seg at installasjon av versjon/plug-in av NT for Pro som vi la ut for nedlasting medførte at en ikke kunne opprette tjenestedefinisjon fra ArcGIS Pro. Dette på grunn av en endring i plug-in - håndtering i Pro.
Releasen ble i praksis trukket fra markedet etter dette, da nedlastbar fil ble fjernet, under forutsetning om rask fiks.

Vi skriver nå Pro-versjon 3.1.1, og Esri har ikke fikset feilen som fører til dette.

Vi ser på ytterligere tiltak for å få løst denne situasjonen.

]]>
1. juni innføres FKB 5.0 i data og tjenester fra Geodata Online https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/05/30/1-juni-innfores-fkb-5-0-i-data-og-tjenester-fra-geodata-online-testversjoner-er-klare-na Tue, 30 May 2023 00:00:00 +0200 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/05/30/1-juni-innfores-fkb-5-0-i-data-og-tjenester-fra-geodata-online-testversjoner-er-klare-na Komplett distribusjon av FKB-data på versjon 5.0 fra Kartverket ser ut til å gå i henhold til opprinnelig plan. Du kan lese mer om hvilke tjenester og data fra Geodata Online som endres, her. Torsdag 1. juni endrer vi karttjenester og nedlastbare data til å benytte FKB 5.0. Mandag 5. juni endrer vi uttrekkstjenesten "AvansertUttrekk" til å levere FKB 5.0, og vi endrer fra SOSI versjon 4.5 til 5.0. Har du behov for tilgang til testdata eller -tjenester på den nye versjonen nå, ta kontakt med Geodata Support. Tjenester og data på gammel FKB-versjon vil være tilgjengelig i en overgangsperiode, men vil ikke bli oppdatert, og vil få nye adresser. Ta kontakt med Geodata Support for å få tilgang.

]]>
Tidlig i juni innføres FKB 5.0 i tjenester og produkter fra Geodata https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/05/04/tidlig-i-juni-innfores-fkb-5-0-i-tjenester-og-produkter-fra-geodata Thu, 04 May 2023 22:54:00 +0200 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/05/04/tidlig-i-juni-innfores-fkb-5-0-i-tjenester-og-produkter-fra-geodata 30. mai begynner Kartverket å distribuere FKB-data på versjon 5.0. Flere datasett får store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer (les mer om endringene her). 1-2 uker etter at dataene blir tilgjengelig, vil karttjenester, nedlastbare data og uttrekkstjenester fra Geodata Online som inneholder FKB-data (se oversikt under), få skjemaendringer som følger de nye produktspesifikasjonene.

Følgende tjenester og produkter vil få skjemaendringer som følge av innføringen av FKB 5.0:

 • Uttrekkstjenestene "AvansertUttrekk" og "3D Clip&Ship"
 • Karttjenestene:
  • GeomapArealressurs (AR5)
  • GeomapDOK (AR5)
  • GeomapDOKLandbruk (AR5)
  • GeomapInfrastruktur (Ledning, BygnAnlegg, Bane, Veg)
  • GeomapSamferdsel (Traktorveg)
  • GeomapUtbygger (FKB-Tiltak)
 • Nedlastbare FKB-data

Endring av skjema i tjenestene vil ikke påvirke kunder som kun bruker disse til visning. Har man satt opp logikk (spørringer, filtrering, symbolisering etc.) mot egenskaper som endrer navn/type, vil man måtte oppdatere dette.

]]>
NT for ArcGIS Pro 3.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/03/24/nt-for-arcgis-pro-3-1 Fri, 24 Mar 2023 16:27:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/03/24/nt-for-arcgis-pro-3-1 En feil i NT for Pro's SOSI - plug-in som påvirker ArcGIS Pro er funnet i spesifikke Pro-miljø. Vi eliminerer nå årsaken til denne. Nedlastbar fil med installerbar er trukket tilbake, og ny blir lagt ut uten videre meldinger når retting er utført.

]]>
Oppdatert NT for Desktop https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/02/08/oppdatert-nt-for-desktop Wed, 08 Feb 2023 08:40:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/02/08/oppdatert-nt-for-desktop På grunn av et forhold rundt locale/regionale innstillinger, var ett kjent, spesifikt ArcMap-menyelement blokkert av installert NT foir Desktop.
Dette er rettet, og ny subversjon 1.13.2 er lagt ut til nedlasting.

]]>
Overgang fra FKB 4.6 til 5.0 april/mai 2023 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/31/overgang-fra-fkb-4-6-til-5-0-april-mai-2023 Tue, 31 Jan 2023 15:55:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/31/overgang-fra-fkb-4-6-til-5-0-april-mai-2023 I månedsskifte april/mai 2023 innføres FKB 5.0, et prosjekt som har pågått i mange år. Du kan lese mer om arbeidet og hovedendringene på Kartverkets sine sider. Endelig dato fra Kartverket vil bli fastsatt snart, men ting tyder på at det blir 2. mai. Relativt raskt etter dette, vil FKB-data fra de Geodata Online-tjenestene og -produktene som inkluderer dette, få endret skjema til å følge de nye produktspesifikasjonene (se liste under). Dette gjelder bl.a. alle uttrekkstjenester, nedlastbare FKB-data, og enkelte karttjenester (Arealressurs og Infrastruktur).

]]>
Nye navn på nedlastbare vegnett-data 20/4-2023 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/31/nye-navn-pa-nedlastbare-vegnett-data-20-4-2023 Tue, 31 Jan 2023 14:20:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/31/nye-navn-pa-nedlastbare-vegnett-data-20-4-2023 Kartverket har bestemt seg for å navne om de relativt ferske produktene "Forenklet Elveg 2.0" og "Elveg 2.0", til "NVDB Vegnett" og "NVDB Vegnett Pluss". Det betyr at vi må navne om våre leveranser/produkter, og tidligere informasjon utgår.

De nye filnavnene blir "NVDB_Vegnett.zip" og "NVDB_Vegnett_Pluss.zip" for leveransene fra Kartverket. Ønsker du å laste ned en ukentlig oppdatering, hentet direkte fra NVDB, blir det hetende "NVDB_Veg.zip". Det rutbare nettverksdatasettet (ArcGIS Network Dataset) blir fortsatt hetende "NVDB_Nettverk.zip".

]]>
Endringer i uttrekkstjenestene 20/4-2023 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/19/endringer-i-uttrekkstjenestene-20-4-2023 Thu, 19 Jan 2023 15:22:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2023/01/19/endringer-i-uttrekkstjenestene-20-4-2023 VBASE (vegsenterlinjer) er et nedlagt dataprodukt fra Kartverkets side og oppdateres ikke lenger. Vi slutter derfor å levere disse dataene i våre uttrekktjenester 20/4-2023. Dette gjelder tjenestene "AvansertUttrekk2", "3D Clip&Ship" og "StandardUttrekk". I stedet vil vi begynne å levere vegsenterlinjer fra arvtagerproduktet "NVDB Vegnett". Dataene som fjernes har i dag litt forskjellige navn i leveransene våre avhengig av format og sammenheng - de kalles VBASE, FKB_VBase, og FKB_Vegnett i forskjellige sammenhenger. De nye dataene vil navngis med "NVDB_Vegnett" i navnet.

]]>
De gamle konvertingstjenestene legges ned 1/3-2023 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/20/de-gamle-konvertingstjenestene-legges-ned-1-3-2023 Sun, 20 Nov 2022 13:49:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/20/de-gamle-konvertingstjenestene-legges-ned-1-3-2023 For to år siden lanserte vi en ny tjeneste for konvertering av data, kalt Geokonvertering. Den inneholder all funksjonalitet fra de gamle tjenestene, og noe mer. Du kan lese mer om den nye tjenesten her. 1. mars 2023 legger vi ned de gamle tjenestene "FeaturesToFile", "GeoSOSI" og "SosiShape". Ta kontakt med Geodata Support om du har spørsmål eller utfordringer med denne endringen.

]]>
Uttrekkstjenestene slutter å levere ArcMap-dokumenter 1/3-2023 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/20/uttrekkstjenestene-slutter-a-levere-arcmap-dokumenter-1-3-2023 Sun, 20 Nov 2022 13:24:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/20/uttrekkstjenestene-slutter-a-levere-arcmap-dokumenter-1-3-2023 De aller fleste av kundene våre har gått over fra ArcMap til ArcGIS Pro, og siste versjon av ArcMap ble utgitt sommeren 2020 (10.8.1). Fra 1. mars 2023 vil vi slutte å levere ArcMap-dokumenter (mxd) i leveransene fra uttrekkstjenestene, og kun inkludere ArcGIS Pro-dokumenter (aprx). Dette gjelder alle varianter av tjenestene 3D Clip&Ship, AvansertUttrekk, MatrikkelUttrekk og StandardUttrekk. Har du behov for å bruke dataene i ArcMap, vil du etter dette måtte manuelt legge til de leverte dataene. Ta kontakt med Geodata Support om du har spørsmål om denne endringen.

]]>
Elveg, Vbase og nettverk erstattes av nye produkter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/15/elveg-vbase-og-nettverk-erstattes-av-nye-produkter Tue, 15 Nov 2022 13:28:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/15/elveg-vbase-og-nettverk-erstattes-av-nye-produkter Kartverket har i flere år planlagt å erstatte produktene Elveg og Vbase med ett nytt produkt, Elveg 2.0. Det har vært flere utsettelser, men nå har leveransene av de gamle datasettene fra Kartverket stoppet opp. Som erstatning for Elveg har vi begynt å produsere veinett og nettverksdata basert på data fra NVDB, og har ukentlig oppdatering mot tidligere hver måned. Du finner de nye nedlastbare dataene under kategorien "Vegnett".

Har du tidligere lastet ned "ELVEG.zip", kan du nå enten laste ned "NVDB_Vegnett.zip" (ukentlig oppdatering basert på NVDB) eller "ELVEG2.zip" (Elveg 2.0 fra Kartverket, månedlig oppdatering). Laster du ned nettverksdata (rutbart veinett), har dette skiftet navn fra "ELVEG_Nettverk.zip" til "NVDB_Nettverk.zip". Datamodell og skjema for nettverksdataene har ikke endret seg.

]]>
GeoSOSI 4.0 er ute https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/02/geososi-4-0-er-ute Wed, 02 Nov 2022 14:10:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/11/02/geososi-4-0-er-ute Safe har langt på vei gjort string-håndtering i hele FME UTF-8-basert. Dette medfører en del påtvungne endringer for 3.-parts plug-ins, som vår GeoSOSI.

Vi har i praksis vært innom hele koden for å oppgradere strenghåndtering slik at den blir kompatibel med dette. Dermed har vi en helt ny versjon av GeoSOSI klar, der endra hovedversjonsnummer signaliserer at vi har brytende endringer.

]]>
Viktig for FME/GeoSOSI-brukere: GeoSOSI 4.0, for FME-versjoner fra 2022.1.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/09/20/viktig-for-fme-geososi-brukere-geososi-4-0-for-fme-versjoner-fra-2022-1-1 Tue, 20 Sep 2022 10:22:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/09/20/viktig-for-fme-geososi-brukere-geososi-4-0-for-fme-versjoner-fra-2022-1-1 Vi jobber fortsatt med å tilpasse GeoSOSI til FME 2022.1.1. Endringene vil være av et omfang og av en art som gjør det riktig å definere den nye versjonen som en hovedversjon - 4.0.
Denne vil ikke være tilgjengelig for eldre versjoner av FME, og for å støtte SOSI-format på disse vil en være henvist til å anvende versjoner fra 3.X-serien.
Versjonen antas ferdig i løpet av få dager.

]]>
Viktig om FME 2022.1.1, GeoSOSI (og antakelig hvilke som helst andre plugins) https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/09/08/viktig-om-fme-2022-1-1-geososi-og-antakelig-hvilke-som-helst-andre-plugins Thu, 08 Sep 2022 09:21:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/09/08/viktig-om-fme-2022-1-1-geososi-og-antakelig-hvilke-som-helst-andre-plugins FME 2022.1.1 har innført brytende endringer relatert til locale (språktilpasning) og C++ runtime. Dette medfører at vi må redefinere vårt byggemiljø for GeoSOSI samt utføre noen endringer 'på dypt nivå' for å sikre at GeoSOSI kjører på aktuelle plattformer.
I mellomtida vil vi fraråde installasjon av FME 2022.1.1. FME 2022.1 skal ikke skape problemer etter vår informasjon.

GeoSOSI tilpasset 2022.1.1 vil bli kunngjort når klar.

]]>
NT for ArcGIS Pro 1.2: ArcGIS Pro 3.0 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/07/05/status-nt-for-pro-arcgis-pro-3-0 Tue, 05 Jul 2022 11:23:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/07/05/status-nt-for-pro-arcgis-pro-3-0 På grunn av store endringer i rammeverk fra Esris side, har vi definert dette som en versjonsendring for NT for ArcGIS Pro. Versjonen er nå tilgjengelig for nedlasting for brukere som har gyldig abonnement på NT for Desktop/NT for ArcGIS Pro.

]]>
GeoSOSI for FME 2022 er klar https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/05/20/geososi-for-fme-2022-er-klar Fri, 20 May 2022 16:49:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/05/20/geososi-for-fme-2022-er-klar Det er noen dager siden FME 2022 blei lansert, og endelig er vi også ferdige med GeoSOSI for FME 2022. Denne gangen var det store endringer i rammeverket i FME, og sammen med større krav til å håndtere overmodellerte data med morsomme konstellasjoner av navnekonflikter og multiplisiteter, har vi brukt en del ekstra tid denne gangen.

En del tilpasninger til FKB 5.0 fikk vi også plass til.

Versjonen er nedlastbar for brukermiljøer med aktuell nedlastingsrolle koplet til en GeodataOnline-bruker, på nedlastingssiten/geodata.no.

Det vil ta litt tid før GeoKonvertering-tjenesten begynner å bruke siste versjon.

]]>
NT for Geocortex-brukere: Endringer i nabolistemal https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/04/08/nt-for-geocortex-brukere-endringer-i-nabolistemal Fri, 08 Apr 2022 15:25:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/04/08/nt-for-geocortex-brukere-endringer-i-nabolistemal Vi endrer nabolistemalen, etter sterke ønsker fra de som bruker denne via Origo-Saksbehandlerproduktet. Vi håper at alle andre også vil synes at dette gir en forbedring av lesbarheten. Endringene foretas på rapportmal - og API-nivå, så det er ikke noe nytt som skal bli installert.

]]>
GeoSOSI for FME 2022 er tilgjengelig som betaversjon https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/03/25/geososi-for-fme-2022-er-tilgjengelig-som-betaversjon Fri, 25 Mar 2022 08:42:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/03/25/geososi-for-fme-2022-er-tilgjengelig-som-betaversjon Vi har pakket en GeoSOSI for den foreliggende betaversjonen av FME 2022. Endringene 'bak kulissene' er denne gangen store, og vi ønsker å teste vesentlig mer på en endelig versjon av FME før vi slipper vår endelige versjon. Beta'en er nedlastbar, som 64-bit.

Årets hovedversjon vil inneholde konfigurasjon som dekker FKB 5.0, og etter hvert spesifikke definisjoner for noen andre vanlige datasett som har innhold som bryter med andre datasett som bruker de samme egenskapene, eventuelt også objekttypene. Disse vil ikke følge det vanlige filnavningsmønsteret, der SOSI-versjon er angitt med to sifre. Vi vil også klargjøre rollen til definisjonsfilene klarere i veiledning. Ensartet bruk av typer og definisjoner på tvers av fagområder sklir mer og mer ut i fagmiljøene, og vi må derfor definere mye klarere hva slags forventninger en kan ha til systemets håndtering av data basert på - eller ikke basert på spesifikke foreliggende standarder.

]]>
Geodata Online - ny statusside og feed for statusmeldinger https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/03/23/geodata-online-ny-statusside-og-feed-for-statusmeldinger Wed, 23 Mar 2022 12:40:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/03/23/geodata-online-ny-statusside-og-feed-for-statusmeldinger Vi har lansert en ny løsning for å se status på Geodata Online-tjenester og tilhørende driftsmeldinger. Dersom du i dag abonnerer på meldinger (rss-feed), må du oppdatere adressen.

Den nye statussiden finner du på https://status.geodataonline.no. Her kan du se en overordnet statusmelding, status for alle grupper av tjenester, og klikke deg videre for å se detaljer om hver enkelt tjeneste. Meldinger om planlagt vedlikehold etc. blir også lagt ut på denne siden. Ønsker du å abonnere på status- og driftsmeldinger, er det en lenke til rss-feed'en øverst til høyre.

Du finner også status på forsiden av dokumentasjonssidene for Geodata Online.

]]>
Ny versjon av Innbyggerdialog https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/01/26/ny-versjon-av-innbyggerdialog Wed, 26 Jan 2022 16:43:00 +0100 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2022/01/26/ny-versjon-av-innbyggerdialog En ny versjon av løsningen "Innbyggerdialog 3D" er rullet ut, med en del ny funksjonalitet. Du må sette opp løsningen på nytt for å kunne bruke den nye funksjonaliteten.

Følgende er nytt:

 • Brukeren kan få mulighet til å ta et bilde av kartet eller 3D-scenen og lagre dette som et vedlegg til innspillet. Vanlig fil-vedlegg er allerede støttet.
 • Støtte for lenke/url direkte til et gitt innspill. Brukeren kan få vist en lenke til sitt eget innspill ved lagring for å enkelt kunne sjekke senere tilbakemelding.
 • Ny funksjonalitet for å la brukeren lage terrengprofil, tverrsnitt eller siktlinjer. Ved siktlinjer kan man angi høyde over bakken, og brukeren kan zoome til selve siktlinjen(e).
 • Siste versjon av ArcGIS API for Javascript, som bl.a. gir bedre ytelse.
 • Diverse feilrettinger.

Dokumentasjonen er oppdatert med ny funksjonalitet og informasjon om behandling av personopplysninger.

Les mer om Innbyggerdialog her.

]]>
Informasjon knyttet til sårbarhet i Apache Log4j2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/12/13/informasjon-knyttet-til-sarbarhet-i-apache-log4j2 Mon, 13 Dec 2021 18:28:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/12/13/informasjon-knyttet-til-sarbarhet-i-apache-log4j2 Vi er kjent med en omfattende kritisk sårbarhet i Apache Log4j2 / Log4Shell / Apache Log4j Injection Vulnerability CVE-2021-44228 og har jobbet med dette siden fredag 10.12. Geodata benytter ikke selv Log4j2, men det gjør noen av våre underleverandører.

Log4j fungerer som en integrert komponent for en rekke Java-baserte tredjepartsprogramvarer og -tjenester brukt av svært mange virksomheter.

Dette er status på produkter fra våre underleverandører:

Esri/ArcGIS: Er sannsynligvis berørt. Esri har nå klargjort et script som de anbefaler alle å kjøre. Dette er nyeste informasjon fra Esri inkludert informasjon om scriptet. Informasjonen fra Esri oppdateres jevnlig. Siste kjente oppdatering 20.12.21.

VertiGIS/Geocortex: skal ikke være berørt. Uttalelse fra VertiGIS.

Safe/FME: skal ikke være berørt. De har likevel laget en patche rutine for FME Server og Desktop som kan benyttes om man er usikker. Informasjon fra Safe med patch. (sist oppdatert 16.12).

3GIS: Skal ikke være berørt.

ArcFM: Skal ikke være berørt.

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til dette, har spørsmål eller trenger bistand? Kontakt oss på support@geodata.no

(vi oppdaterer denne saken om vi har ny informasjon)

.

]]>
NT for ArcGIS Pro 2.9 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/12/07/nt-for-arcgis-pro-2-9 Tue, 07 Dec 2021 15:09:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/12/07/nt-for-arcgis-pro-2-9 NT for Pro er oppgradert og kan bli lastet ned. Dette medfører at SOSI-leseren igjen fungerer. Dette bygget (versjon er fortsatt 1.1) vil kun fungere på ArcGIS Pro 2.9. Bygg for 2.7, 2.8 finnes tilgjengelig.

]]>
Nytt tiling-scheme på vector tiles-bakgrunnskartene https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/10/07/nytt-tiling-scheme-pa-vector-tiles-bakgrunnskartene Thu, 07 Oct 2021 12:34:00 +0200 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/10/07/nytt-tiling-scheme-pa-vector-tiles-bakgrunnskartene Vi har oppdatert tiling scheme på alle vector tiles-bakgrunnskartene fra Geodata Online. Dette gjør det blant annet mulig å bruke de i 3D-webscener, i Leaflet eller Mapbox JS osv. De aller fleste kundene våre behøver ikke å gjøre noe som helst. Men har du lagd egne styles (symbolisering), må style-dokumentet oppdateres.

Har man lagt til tjenestene manuelt i ArcGIS Online eller brukt veiviseren vår, uten å endre style, vil ting bare fungere. Har man derimot gjort endringer på stylen, eller har style-dokumentet hardkodet i en applikasjon, må man kjøre denne ArcGIS Notebook'en. Dette gjelder også hvis man laster ned offline vector tiles (vtpk) fra oss, og har lagd egen style.

Egne style-dokumenter bør oppdateres raskest mulig. De vil fungere frem til 15. januar 2022, men dataene vil etter hvert ikke bli oppdatert. Ta kontakt med Geodata Support hvis du har problemer eller lurer på noe. Velger man å lage egne vector tiles-styles, må disse oppdateres når det skjer større endringer på tjenestene. Gi din kontaktinformasjon til Geodata, slik at vi kan kontakte deg direkte neste gang.

Ønsker du å endre style-dokumentet manuelt, må det trekkes fra én på alle "minzoom"- og "maxzoom"-verdier. Tidligere LOD/zoomnivå 1 har blitt 0, 2 har blitt 1, osv. I tillegg må source-adresser endres fra "https://cache.services.geodataonline.no" til "https://vector.services.geodataonline.no".

]]>
NT for Desktop - mindre fiks gjort tilgjengelig https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/30/nt-for-desktop-mindre-fiks-gjort-tilgjengelig Thu, 30 Sep 2021 10:12:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/30/nt-for-desktop-mindre-fiks-gjort-tilgjengelig En fiks av innhold i rapporten tilhørende eierliste under polygon (partsliste) er utført. Nytt bygg er tilgjengelig på nedlastingsportalen.

]]>
Noen endringer i GeoSOSI https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/17/noen-endringer-i-geososi Fri, 17 Sep 2021 16:26:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/17/noen-endringer-i-geososi Vi har lagt ut en ny nedlastbar build av GeoSOSI, vår plug-in til FME for lesing og skriving til SOSI. Forbedringene består i støtte for default fontstørrelse i måldata der kilde er SOSI og objektene er tekster. Vi har også gjort en endring som forbedrer eksport til SOSI der en må gjengi hierarkier av gruppeegenskaper på objektnivå.

Små oppdateringer av dokumentasjonen er foretatt, og denne er inkludert i nedlastbare zip-filer. For tilgang til arkitekturer (64-/32-bit) og FME-versjoner som ikke er lagt ut som nedlastbare: Dette finnes hos oss. Ta kontakt!

]]>
Hotfix av NT 3DBygger https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/06/hotfix-av-nt-3dbygger Mon, 06 Sep 2021 12:03:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/09/06/hotfix-av-nt-3dbygger Vi har lagt ut en hotfix av NT 3DBygger. Eneste endring er at settingsfila angir et litt større query enn tidligere, slik at systemet er mer tilpasset forekommende varianter av egenskapskoding i FKB Bygg. Det er ikke foretatt endring av versjon.

]]>
Norsk Business Analyst (Desktop) 2021 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/07/12/norsk-business-analyst-desktop-2021 Mon, 12 Jul 2021 12:34:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/07/12/norsk-business-analyst-desktop-2021 Business Analyst med datapakke, for de fleste data tilsvarende årsskiftet 2019/2020, er nå klar. Administrative områder er de siste, oppdaterte fra Kartverket. ArcGIS Desktop-versjon er 10.8.1.

]]>
FME 2021, GeoSOSI Professional 3.11 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/03/15/fme-2021-geososi-professional-3-11 Mon, 15 Mar 2021 14:34:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/03/15/fme-2021-geososi-professional-3-11 FME 2021 er releaset, med mange brukerrelaterte - og ytelsesforbedringer. GeoSOSI 3.11, som fungerer på FME-versjoner 2014 - 2021, er derfor også releaset. Versjonen innehar forbedringer i attributthåndtering som gir bedre resultater i visse komplekse tilfeller.

]]>
Ny versjon av NT for Desktop https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/02/16/ny-versjon-av-nt-for-desktop Tue, 16 Feb 2021 15:22:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/02/16/ny-versjon-av-nt-for-desktop Ny versjon av matrikkelen, der de 3 API'ene vi har brukt til nå forsvinner, har medført behov for å skifte ut og oppgradere en rekke systemer.

NT for Desktop, vår veteran blant Norske Tilpasninger-produktene, er nå tilpasset den nye versjonen av Matrikkelen og nytt Matrikkel API. Produktet er sikrere og mer fleksibelt enn før, da du nå også kan velge Geodatas matrikkeltjenester som kilde for søk og resultatgenerering. Versjon 1.13 kan hentes på vår nedlastingssite på geodata.no.

]]>
Arealplan for ArcGIS Pro https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/01/08/arealplan-for-arcgis-pro Fri, 08 Jan 2021 15:52:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/01/08/arealplan-for-arcgis-pro En første offisielle versjon av Arealplan for ArcGIS Pro er klar. De vanlige oppdateringene av symboler og Data Reviewer-batchfiler inngår. I tillegg har vi utviklet nye tools som automatiserer viktige arbeidsprosesser.

Fokus for videre utvikling er enklere arbeidsflyt og 'fornorsking' (arbeidsoppgaver/tasks) og mer automatisering av vanlige forvaltningsoppgaver.

]]>
Status for overgang til MatrikkelAPI/Matrikkel 4.0 i våre produkter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/01/07/status-for-overgang-til-matrikkelapi-matrikkel-4-0-i-vare-produkter Thu, 07 Jan 2021 09:04:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2021/01/07/status-for-overgang-til-matrikkelapi-matrikkel-4-0-i-vare-produkter 23.02 2021 blir Matrikkelen 4.0 releaset. Samtidig blir Matrikkel InnsynsAPI, OppdateringsAPI, EndringsloggAPI utilgjengelige, og alle løsninger og produkter som fortsatt skal operere på matrikkeldata og som bruker ett av disse APIene må da være tilpasset for å fungere videre. Matrikkel GeoIntegrasjonsAPI påvirkes ikke. Her er status for Geodatas interne produkter.

- GeoEiendom: Systemet påvirkes ikke. GeoEiendom aksesserer vår matrikkelkopi i skya.

- NT for Geocortex: 'Kartverket' workflows for Geocortex 3.4.1 og tidligere versjoner vil slutte å fungere. Løsninger er å gå over til å bruke 'Geodata' workflows eller planlegge en overgang til NT for Geocortex 4.0 - gjeldende versjon.

- NT for ArcGIS Pro: Påvirkes ikke, da applikasjonen ikke har egne søk som går direkte mot matrikkelkilde.

- NT for Desktop: Matrikkelsøkene skrives om, og mesteparten av arbeidet er gjort. Ny versjon vil være tilgjengelig innen overgangen.

- Arealplan for ArcGIS (desktop): Matrikkelsøk på GeoBasis verktøylinje, samt matrikkeloppslag i andre spesialfunksjoner vil slutte å fungere. Dette vil ikke bli fikset. Matrikkelsøkene vil bli tatt ut i kommende vedlikeholdspatch av applikasjonen, da det forutsettes at brukerne har tilgang til NT for Desktop eller annen mekanisme (f eks lokasjonssøk) som gir tilsvarende funksjonalitet. Her er forøvrig Arealplan for ArcGIS Pro, som lanseres umiddelbart, gjeldende versjon/branding av systemet.

- Arealplan for ArcGIS Pro: Ikke berørt.

- Location Analytics: Applikasjonen bruker bare våre matrikkeltjenester og er ikke berørt.

- Matrikkeltjenester og avleda produkter; GeomapMatrikkel*, GeomapEiendom*, MiniMatrikkel offline: Ikke berørt. Disse bruker vår Matrikkelkopi i skya. Denne (GeoMatrikkelAksess NextGen) har vært utviklet fra bunnen ved bruk av MatrikkelAPI, antakelig som det første større system på landsbasis, utenfor Kartverket.]]>
ArcGIS Online og Geodata Online i lys av Schrems II-dommen https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/11/06/arcgis-online-og-geodata-online-i-lys-av-schrems-ii-dommen Fri, 06 Nov 2020 09:07:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/11/06/arcgis-online-og-geodata-online-i-lys-av-schrems-ii-dommen EU-domstolen avsa torsdag 16. juli 2020 en prinsipielt viktig dom med potensielt vidtgående konsekvenser for alle som benytter seg av cloud-tjenester eller har outsourcet driften av IT-løsninger.

I kjølvannet av dette har mange av våre kunder behov for å avklare hva dette betyr for dem og deres bruk av ArcGIS Online fra Esri og data og tjenester fra Geodata Online.

Outsourcing eller bruk av slike tjenester innebærer ofte overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (inkludert dersom noen har tilgang til personopplysningene fra slike land). Dommen innebærer at dersom grunnlaget for overføringen er EU-US Privacy Shield, avtalen mellom EU og USA som skulle sikre trygg overføring av personopplysninger fra EU til USA, er overføringen nå ulovlig fordi lovgivningen i USA ikke sikrer at personopplysninger som overføres blir underlagt det beskyttelsesnivået man har i EØS-området.

Nedenfor følger noen ofte spurte spørsmål og svar rundt dette temaet:

Hva er overføringsgrunnlaget for ArcGIS Online og har Schrems II noen implikasjoner for dette?

Esri har i etterkant av Schrems II-dommen i juli oppdatert sin ArcGIS Online Data Processing Addendum (7. oktober 2020, https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/gdpr-data-processing-addendums/data-process-addend.pdf ). Esri har pga Schrems II gått fra å tidligere basere seg på Privacy Shield ved overføring av personopplysninger til tredjeland til å benytte EUs Standard Contractual Clauses med tillegg (Appendix I og II) for å best mulig adressere Schrems II. Med andre ord, databehandleravtalen mellom dere som kunde og Esri er IKKE basert på Privacy Shield som er sentral i Schrems II-dommen.

Lagres data utenfor EU/EØS området ved bruk av ArcGIS Online?

Ja, med mindre dere har opprettet en ArcGIS Online konto spesifikt for Europe (https://resource.esriuk.com/blog/european-data-hosting-for-new-arcgis-online-accounts/ ), så vil data lagres i USA. Alle som ble ArcGIS Online-kunder før 1. april har data knyttet til sin konto lokalisert i USA.

Hvilke implikasjoner og andre råd har dere for vår bruk av ArcGIS Online i lys av Schrems II?

Geodata AS vil understreke at det er dere som kunde som har full kontroll over hvilke personopplysninger som blir lagret i ArcGIS Online og bør ha en bevisst holdning til hva som lagres der fremfor i deres interne GIS-infrastruktur. Som et ledd i deres GDPR-tiltak må dere gjøre datakartlegging og ha oversikt over hvilke eventuelle personopplysninger dere lagrer i ArcGIS Online. Hvert datasett bør vurderes mtp risiko og konsekvens for personene det lagres data om. I lys av Schrems II bør dere vurdere spesielt om det er risiko og konsekvens knyttet til personopplysningene for overlevering til amerikanske myndigheter. Hvis deres interne datakartlegging og risikoanalyse skulle avdekke forhold som skulle tilsi at risikoen ved å lagre de aktuelle datasettene ikke er akseptabel i forhold til at dataene er lagret i USA og med et selskap underlagt amerikansk lov som underleverandør («sub-processor»), bør man vurdere å lagre disse dataene i en egen intern GIS-infrastruktur fremfor gjennom ArcGIS Online løsningen fra Esri. Ta gjerne kontakt slik at vi sammen kan vurdere tekniske og organisatoriske løsninger på dette.

Hvordan kan vi utnytte Esris ArcGIS Online løsning i kombinasjon med personopplysninger lagret på egne interne servere?

I utgangspunktet så lagrer Esri kun informasjon om en autentisert brukers navn og epost-adresse og ingen annen tilhørende informasjon. Vi anbefaler derfor at dere benytter single-sign on gjennom Active Directory Federation Services (ADFS) eller lignende tjeneste og på denne måten lagres ikke en brukers passord i systemet. For de datasett man som en konsekvens av risikoanalysen har lagret i egen GIS-infrastruktur og eksponert utad som tjenester, vil man arkitekturmessig fortsatt kunne sy sammen sømløse løsninger til brukerne. Man sikrer da kontroll over personopplysningene på norsk jord og i egen infrastruktur. Man vil fortsatt kunne benytte ArcGIS Onlines rike funksjonalitet til å tilby løsninger som kombinerer kartografi, analyser og rike visualisering med datakilder fra mange steder, inkludert datasett med lav risiko lagret i ArcGIS Online, og datasett med høyere personvernrisiko lagret på dine interne servere.

Er Esri underlagt overvåkingslover eller andre lover som gir myndighetene i tredjeland uforholdsmessig stor adgang til dataene?

Esri, vår leverandør av programvare, er et amerikansk selskap basert i Redlands, California og er underlagt de amerikanske lovene Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 702, også kjent som 50 USC § 1881, Executive Order 12333 (E.O. 1 2333). Samtidig skal det understrekes at i deres Privacy Statement at data ikke vil utleveres til amerikanske myndigheter med mindre det foreligger en rettsordre («subpoena, judicial or administrative order») og de vil umiddelbart informere kunder skriftlig hvis noe slikt skulle foreligge.

Benytter Esri andre underleverandører i sin leveranse av ArcGIS Online-tjenesten hvor data og/eller infrastruktur er lagret utenfor EU/EØS?

Esri benytter Microsoft Azure som underleverandør ifm leveranse av deres SaaS-løsning ArcGIS Online og hvor data og infrastruktur er lokalisert i USA. Microsoft benytter også SCC og IKKE Privacy Shield som overføringsgrunnlag i sin lagring av data.

Vi benytter karttjenester og data fra Geodata Online. Har Schrems II noen implikasjoner på dette?

Geodata benytter Amazon Web Services som underleverandør for å levere karttjenester og data. Data lagres enten i et datasenter i Dublin eller Stockholm og overføres ikke til tredje land utenfor EU/EØS. Ved bruk av standard karttjenester og data fra Geodata Online behandler vi ikke data på vegne av kundene og vi lagrer kun brukernavn og passord med det formål å autentisere tilgang til tjenesten. Her er det ikke en databehandleravtale mellom kunden og Geodata, og bruken av dataene er regulert i en egen avtale om betingelser for bruk. Schrems II-dommen har ingen implikasjoner for dette.

Vi har en løsning driftet av Geodata gjennom deres skydrifts-tjeneste og lagrer data som en del av løsningen. Det er etablert en databehandleravtale mellom oss og Geodata. Hvilke implikasjoner har dette i lys av Schrems II?

Geodata benytter Amazon Web Services som underleverandør for å levere sine skydriftstjenester. Data lagres enten i et datasenter i Dublin eller Stockholm. Amazon Web Services data processing addendum (https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf) benytter SCC og ikke Privacy Shield som overføringsgrunnlag. Se for øvrig https://aws.amazon.com/blogs/security/customer-update-aws-and-the-eu-us-privacy-shield/ . Som kunde kan du i utgangspunktet fortsette å benytte løsningen levert igjennom Geodatas skydriftstjenester. Hvis deres interne datakartlegging og risikoanalyse skulle avdekke forhold som skulle tilsi at risikoen ved å lagre de aktuelle datasettene ikke er akseptabel i forhold til at datasenteret er eid av et amerikansk selskap (selv om dataene er lagret i EU/EØS), så ber vi dere ta kontakt slik at vi sammen kan vurdere tekniske og organisatoriske løsninger på dette.

]]>
Ny versjon av NT for ArcGIS Pro https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/10/26/ny-versjon-av-nt-for-arcgis-pro Mon, 26 Oct 2020 11:59:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/10/26/ny-versjon-av-nt-for-arcgis-pro Den største nyheten i NT for ArcGIS Pro 1.1 er støtte for innlesing og bruk av SOSI-filer. Historiske bilder-funksjonaliteten er også satt opp mot gjeldende versjon av bildetjenesten, GeomapBilder3.

]]>
Hotfix av NT for Geocortex 3.4 på grunn av utgående tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/10/09/hotfix-av-nt-for-geocortex-3-4-pa-grunn-av-utgaende-tjenester Fri, 09 Oct 2020 14:37:53 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/10/09/hotfix-av-nt-for-geocortex-3-4-pa-grunn-av-utgaende-tjenester Vi har nettopp releaset NT for Geocortex 4.0, basert på Workflows 5 og med det tatt det største teknologispranget for dette produktet på mange år.

Imidlertid legger vi til grunn at ikke alle vil oppdatere sin NT for Geocortex med det aller første. Aktualisert av at vi nå faser ut en del tjenester, alias og http-endepunkt generelt, er det behov for å oppgradere workflows i forrige versjon, for de som ønsker å vente med oppgradering til gjeldende versjon.

Det er lagt ut to zip-filer/oppgraderingspakker på vår nedlastingssite, tilgjengelig fra hjemmesiden:

 • Ny zip-fil med installerbar, og samme dokumentasjon som for 3.4-versjonen. For full installasjonsprosedyre.
 • Zip-fil som bare inneholder workflows. For utpakking og overskriving på eksisterende installasjon (3.4).

Vi minner også brukere av NT for Pro og NT for Desktop om tilsvarende nedlastbare oppdateringer.

]]>
NT for Geocortex er klar for Workflow 5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/09/21/nt-for-geocortex-er-klar-for-workflow-5 Mon, 21 Sep 2020 22:26:16 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/09/21/nt-for-geocortex-er-klar-for-workflow-5 Versjon 4.0 av NT for Geocortex er klar. Workflow 5 er tatt i bruk, og alle workflower blir i utgangspunktet driftet av oss. Oppsettveiledning, som i praksis er det brukeren laster ned fra oss først, viser hvordan en kan overføre disse workflowene til lokal server hvis det er ønskelig. Alternativt kan en kople dem til grensesnittet ved hjelp av en av de tilgjengelige teknologiene for å sette opp løsninger med workflows fra vår server.

Versjon 4.0 markerer også at vi er over på MatrikkelAPI, samt at vi ikke lenger har dobbelt sett workflows. Skillet mellom Geomap- og Kartverket workflows i teknisk forstand tar vi oss av, bak kulissene. Sikkerheten i produktet er også forbedret.

]]>
NT for Desktop er oppdatert https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/09/11/nt-for-desktop-er-oppdatert Fri, 11 Sep 2020 12:41:01 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/09/11/nt-for-desktop-er-oppdatert NT for Desktop anvender i stor grad tjenester bak funksjonaliteten. Produktet er nå oppdatert slik at det bruker nyeste versjon av våre tjenester. Vi ber derfor brukere av NT for Desktop om å laste ned siste zip-fil med installerbar fil og dokumentasjon fra nedlastingssted for programvare på våre hjemmesider.

]]>
Fra desember vil ArcGIS Online kun støtte https https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/08/24/fra-desember-vil-arcgis-online-kun-stotte-https Mon, 24 Aug 2020 10:41:00 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/08/24/fra-desember-vil-arcgis-online-kun-stotte-https Fra desember 2020 vil ArcGIS Online kreve https-koblinger. Vi anbefaler at du starter arbeidet med å endre dette nå.

Her finner du mer informasjon fra Esri om hva dette betyr og her finner du et Storymap der vi forklarer hvordan du sjekker hvilke elementer som benytter seg av https.

Du får også mer informasjon i denne videoen.

Har du spørsmål, ta kontakt med support i Geodata på support@geodata.no eller tlf. 99 27 90 00


]]>
Endring av adresser til gamle Geodata Online-tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/06/18/endring-av-adresser-til-gamle-geodata-online-tjenester Thu, 18 Jun 2020 20:28:00 +0200 Joachim Juell https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/06/18/endring-av-adresser-til-gamle-geodata-online-tjenester Geodata Online er en plattform med tjenester, applikasjoner og data, som stadig vokser og blir bedre. Vi utvikler kontinuerlig driftsmiljøet vårt i skyen og lager nye tjenester. Av og til endrer ting seg såpass mye at vi er nødt til å lage nye versjoner av tjenestene. Og av og til må vi rydde opp i gamle tjenester, slik at vi holder plattformen vår oppdatert og sikker. Under er en beskrivelse av endringer vi gjør 1. oktober 2020.


Gjelder dette meg?

De fleste av endringene under påvirker primært de som tok i bruk Geodata Online-tjenester for flere år siden, og som ikke har endret på dette siden. De fleste av tjenestene som legges ned har vært skjult i lang tid.

ArcGIS Desktop- eller ArcGIS Pro-brukere:

Sjekk at «ArcGIS Server connection» du bruker peker på «https://services.geodataonline.no/arcgis», og at du ikke bruker noen av tjenestene som er listet opp i tabellen under. Informasjon finnes her.

ArcGIS Online:

Endringene som er nødvendig i ArcGIS Online må gjøres av en bruker med administrator-rettigheter. For ArcGIS Online-brukere som benytter Geodata Online-tjenester er det to ting som må gjøres:

 • Sørge for at alle URL'er benytter HTTPS og ikke HTTP. Dette er en endring som uansett må gjøres i ArcGIS Online innen desember 2020 og gjelder ikke bare Geodata Online-tjenestene. Beskrivelse av hvordan dette gjøres finner du her.
 • Endret adresse til tjenestene beskrevet under. Endring som må gjøres er beskrevet i punktene 1, 2, 3. Vi har laget et script som lister opp elementer som bruker de berørte tjenestene, og en beskrivelse av denne prosessen finner du her.

Geocortex:

Dersom noen av tjenestene eller aliasene beskrevet under er benyttet i Geocortex siter eller workflower, må URL'er og muligens noe logikk oppdateres i henhold til beskrivelsen under.

Utviklere, inkl. Python:

Søk igjennom all kildekode du har som berører tjenester fra Geodata Online, og sjekk etter tekst/navn/adresser som er beskrevet under. Dette kan være subdomene som stenges eller navn på tjenestene som legges ned. Gjør endringer i kildekoden slik at siste versjon av tjenestene brukes.

Hvilke endringer som gjøres

Den 1. oktober 2020 gjør vi noen endringer i vårt miljø:

 • Dersom du benytter tjenester fra våre aliasene «//services2…», «//eksport…», «//tokens…» eller «//s1-s9…», må du oppdatere URL til å starte med «https://services.geodataonline.no», som er det eneste aliaset som videreføres. Tjenestene er de samme, så det krever ingen andre endringer.
 • Vi stenger ned noen av våre gamle tjenester. De fleste berørte tjenestene har vært skjult lenge, så om du har tatt i bruk våre tjenester i nyere tid er ikke dette relevant for deg. Se oversikt i tabellen under.
 • Mot slutten av året vil vi kun støtte «https», så vi anbefaler å endre alle «http://»-referanser allerede nå.
 • Søketjenesten «autocomplete» har fått ny adresse. Korrekt adresse for de ulike endepunktene finner du her: https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/Search/UI/
 • Hvis du har programmert noe som henter «token» fra tjenesten «https://tokens.geodataonline.no/arcgis/tokens/», må denne endres til «https://services.geodataonline.no/arcgis/tokens/»

Gamle tjenester som stenges

Tabellen under er en oversikt over gamle tjenester som vil bli fjernet 1. oktober 2020. Hvis du bruker noen av disse tjenestene, må du bytte over til de korrekte tjenestene. Type endring står beskrevet under tabellen, referert til i kolonnen «Endring».

Gammel mappe/tjeneste

Ny tjeneste

Endring

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapBasis

GeomapBasis2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapBilder2

GeomapBilder3

#1

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDagligvare

GeomapDagligvare2

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDagligvarePoi

GeomapDagligvarePoi2

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografiBasic

GeomapDemografi

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografiGrid

GeomapDemografi

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapEiendom

GeomapEiendom2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapGraatone

GeomapGraatone2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapHoldeplasser

GeomapSamferdsel

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapKjeder

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapKjederPoi

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapServicehandel

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapServicehandelPoi

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerreng

GeomapDTM

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerrengDelta

GeomapHOB

#3

Geosok/GeosokLokasjon

Geosok/GeosokLokasjon2

#3

Geosok/GeosokRute

Geosok/GeosokRute3

#3

Geosok/GeosokRute2

Geosok/GeosokRute3

#3

temp/GeomapAdmin

GeomapAdmin

#1

temp/GeomapEiendom

GeomapEiendom2

#2

temp/<alle cache-tjenester>

Geocache_UTM33_EUREF89/*

Geocache_UTM32_EUREF89/*

Geocache_WMAS_WGS84/*

#1

GeocacheOffline/<alle cache-tjenester>

Geocache_UTM33_EUREF89/*

Geocache_UTM32_EUREF89/*

Geocache_WMAS_WGS84/*

#1

Type endring som må gjøres:

 1. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Ny tjeneste er ellers lik den utgåtte tjenesten.
 2. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Den nye tjenesten inneholder flere kartlag, så hvis du jobber direkte mot kartlagene har disse fått ny ID.
 3. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Ny tjeneste har nytt «skjema» (tjenestetype, egenskapsnavn, lagnavn, funksjonalitet el.l.).

Avslutningsvis

Dersom du benytter våre bakgrunnskart i ArcGIS Online eller ArcGIS Pro, anbefaler vi å bruke vår ArcGIS Online-veiviser for å oppdatere samlingen med bakgrunnskart. Ta gjerne samtidig i bruk våre nye «vector tiles»-bakgrunnskart som gir et skarpt og pent utseende. Et gratis webinar om dette finnes her.

Ta kontakt med Support hos Geodata hvis du mangler tilgang til de nye tjenestene eller har andre utfordringer.]]>
Norsk Business Analyst 2020 er klar https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/06/09/norsk-business-analyst-2020-er-klar Tue, 09 Jun 2020 14:30:17 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/06/09/norsk-business-analyst-2020-er-klar Norsk Business Analyst 2020 er lagt ut for nedlasting. Produktet er oppdatert med nye administrative inndelinger, og som vanlig med fornyede demografidata, bedriftsdata m.m..

Forutsatt ArcGIS Desktop-versjon er 10.7.1. Metadatadokument for inkluderte datasett følger med, og installasjonstiltak og systemkrav framgår av lesmeg-fil.

]]>
NT 3DBygger klar for ArcGIS Desktop 10.8 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/05/25/nt-3dbygger-klar-for-arcgis-desktop-10-8 Mon, 25 May 2020 12:05:16 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/05/25/nt-3dbygger-klar-for-arcgis-desktop-10-8 Nytt bygg av NT 3DBygger, kjørbart på ArcGIS 10.8, er lagt ut på vår nedlastingssite.

]]>
GeoSOSI Professional 3.10, for FME 2020 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/16/geososi-professional-3-10-for-fme-2020 Mon, 16 Mar 2020 12:54:22 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/16/geososi-professional-3-10-for-fme-2020 GeoSOSI 3.10 er lagt ut for nedlasting. Dette er ikke bare en tilpasning til FME 2020, men en helt ny versjon med mye nytt under panseret. Vi har foretatt en større tilpasning av hvordan systemet håndterer multiple egenskaper ved import, og vi mener at systemet nå både agerer logisk og fleksibelt.

Det vil derfor kunne lønne seg å bruke denne versjonen, også for miljøer som blir på tidligere FME-versjoner en periode.

]]>
Arealplan for ArcGIS i beta - går i ArcGIS for Desktop 10.8 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/12/arealplan-for-arcgis-i-beta-gar-i-arcgis-for-desktop-10-8 Thu, 12 Mar 2020 09:15:54 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/12/arealplan-for-arcgis-i-beta-gar-i-arcgis-for-desktop-10-8 Arealplan for ArcGIS 2.5.7 beta er gjort tilgjengelig for nedlasting. Konfigurasjonsinnhold er i tråd med nyeste standarder, og det første Pro-spesifikke innholdet har begynt å komme inn.

Applikasjonen står foran større endringer, og det vil ta noe tid før en endelig 2.5.7 er klar. Stikkord er mer Pro-innhold og oppgradering av dokumentasjonen.

]]>
NT for Desktop 1.12 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/11/nt-for-desktop-1-12 Wed, 11 Mar 2020 16:11:28 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/03/11/nt-for-desktop-1-12 ArcGIS for Desktop 10.8 er releaset, og NT for Desktop 1.12 er klart til nedlasting og bruk. Det er ingen ny funksjonalitet, men ytelsen på generering av resultatlister fra søk er dramatisk forbedret. Det vil bli opplevd som om søkene går mye raskere. Den inneholdte region-/polygonlokatoren er også oppdatert med nytt innhold fra GeodataOnline, og da først og fremst nye administrative områder.

Gitt videre utviklingsløp for ArcGIS for Desktop, er det gitt at vi nå legger hovedinnsatsen i å løfte Pro-relatert funksjonalitet og at NT for Desktop skal forbli stabil og oppdatert så lenge det er behov for den.

]]>
NT for Desktop 2020-oppdatering https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/01/02/nt-for-desktop-2020-oppdatering Thu, 02 Jan 2020 15:01:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2020/01/02/nt-for-desktop-2020-oppdatering Oppdatert NT for Desktop, fortsatt versjon 1.11, er tilgjengelig for nedlasting. Arealobjektlokatoren er oppdatert med nytt innhold som avspeiler endringene i kommune- og fylkesstruktur. Matrikkel- og stedsnavnsøk skal fungere mot de datakildene disse normalt blir satt opp mot.

Nedlasting

Logg inn med din Geodata Online-bruker.

]]>
NT for Geocortex med 2020-fix https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/12/17/nt-for-geocortex-med-2020-fix Tue, 17 Dec 2019 09:05:21 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/12/17/nt-for-geocortex-med-2020-fix Vi har nylig oppdatert/rettet to workflows i NT for Geocortex: Naboliste og Hent Kartdata. Hele installasjonen, eller bare de to workflow'ene inneholdt i zipfil kan bli lastet ned fra geodata.no. Ved nedlasting av workflows, blir disse bare kopiert over de gamle på applikasjonens installasjonsområde.

]]>
Produkt for geosynkronisering fra originalbase er lansert https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/12/13/produkt-for-geosynkronisering-fra-originalbase-er-lansert Fri, 13 Dec 2019 12:24:59 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/12/13/produkt-for-geosynkronisering-fra-originalbase-er-lansert Vi har en felles bransjestandard for synkronisering av geografiske data på tvers av plattformer i Norge. Etter hvert som flere datasett blir organisert i sentrale landsdekkende baser for distribusjon, blir denne teknologien stadig viktigere.

Det har vært et sterkt ønske i markedet om et produkt som samler datakildehåndtering, validering og konfigurasjon på tilbydersida. Samtidig har det blitt åpnet for åpnet for synkronisering av lokal original inn i sentral FKB-base, samt stimulert til synkronisering av plandata fra kommunal original til sentral distribusjonsbase. Viktigheten av GeoNorge som sentral for distribusjon av ulikartede temadata forventes å øke, og overføring fra originalbase ved hjelp av geosynkronisering vil være hensiktsmessig for data som endrer seg hyppig og som er av stor viktighet for samfunnet. Alle disse trendene medvirker til at vi antar at geosynkronisering på tvers av plattform, basert på bransjestandard, vil ta av i årene som kommer.

Vårt svar på dette er produktet GeosynkroniseringTilbyder for ArcGIS. Ta kontakt med din kundeansvarlig for mer informasjon!

]]>
Kommune- og regionreformen 2020: Oppdatering av produkter og tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/31/kommune-og-regionreformen-2020-oppdatering-av-produkter-og-tjenester Thu, 31 Oct 2019 15:25:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/31/kommune-og-regionreformen-2020-oppdatering-av-produkter-og-tjenester Region- og kommunereformen 2020 er den største endring av administrativ struktur i Norge siden 50-tallet. Noen nøkkelforhold:

 • Antall kommuner går fra 422 til 356.
 • 19 fylker blir til 11.
 • En rekke kommuner foretar grensejusteringer. Dette medfører nye gårdsnummerserier.
 • Omfattende omadressering blir foretatt.

I alt 3.6 millioner nordmenn, eller nesten 70 prosent av oss, vil bo i et nytt fylke og/eller en ny kommune.

Kart- og eiendomsdata av høy kvalitet og med høy tilgjengelighet er i dag en forutsetning for effektiv drift av samfunnet. 2020-overgangen vil kreve omfattende planlegging og undersøkelser for at alt skal fungere som normalt så kort tid etter nyttår som mulig. Som storleverandør av produkter, tjenester og løsninger basert på disse dataene, vil Geodata utføre tiltak for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at de ikke hindrer normal utføring av oppgavene.

Sentrale milepæler Kartverket:

 • 25.09.2019: Datasett med administrative områder for 2020 er tilgjengelig.
 • 20.10.2019: Oppstart av automatiserte endringer på skyggedatabase av Matrikkel (Marty) for kommuner som skal bli endret.
 • 01.11.2019: Redigeringsnekt på første FKB-datasett blir innført.
 • 13.12.2019: Redigeringsnekt på siste FKB-datasett blir innført.
 • 13.12.2019: Sentral Matrikkel blir låst for redigering.
 • 01.01.2020: Sentral Matrikkel blir massivoppdatert fra skyggebase.
 • 01.01.2020: Sentral FKB bli igjen tilgjengelig for redigering.

Sentrale milepæler Geodata:

 • 10.10.2019: Datasett for demografiske og økonomiske forhold er oppdatert til 2020-struktur.
 • 16.12.2019: Siste oppdatering av tjenester og avledede produkter, Matrikkel 2019-tilstand.
 • 21.12.2019: Siste oppdatering av bakgrunnskart og TPK’er basert på 2019-kommunestruktur.
 • 31.12.2019: De viktigste 2020-endringene er på plass i vår kopi av matrikkelen.
 • 02.01.2020: Støttetjenester, som søk, administrative data og andre kommuneavhengige komponenter er oppdatert.
 • 02.01.2020: Matrikkeltjenester med de viktigste endringene er publisert.
 • 06.01.2020: Kartprodukter som viser ny struktur er generert.
 • 08.01.2020: Vår kopi av matrikkelen er oppdatert med alle endringer.
 • 10.01.2020: Avledede produkter og tjenester innehar alle endringer.
 • 11.01.2020: FKB er ferdig synkronisert.


Matrikkeldata

Kommune- og regionreformen fører til at det vil bli foretatt ca. 110 millioner endringer til sammen i Matrikkel og Grunnbok ved årsskiftet. For matrikkelens del vil dette bety at en gigantisk mengde endringer må bli tilgjengelige i sentral Matrikkel så raskt som mulig, slik at alle bruksområder kan forholde seg til korrekte data. Kartverkets store dag er 01.01.2020. Da skal endringer lastes massivt inn fra en skyggebase hvor kommuneendringene har fått full effekt (Marty) til sentral Matrikkel.

Hva gjør Geodata: Midlertidig oppdatering og endelig lasting

Våre matrikkelprodukter og -tjenester vil være statiske fra 15.-16.12 til årsskiftet. Dette på grunn av tiden det tar å overføre de siste endringene til avledede data.

Innen 01.01.2020 vil vi ha oppdatert de viktigste datatypene og egenskapene slik at 2020-struktur gjelder i data- og tjenesteprodukter. Dette vil så være tilstanden ca. 1 uke.

Fra 08.01 er det estimert at alle endringer i forbindelse med kommune- og regionreformen er lastet inn i en parallell base. Denne blir gjort gjeldende, og alle produkter og tjenester skal være oppdatert 10.01.2020.

Med andre ord tilbyr vi støtte for bruk av matrikkeldata hvor alle normale brukstilfeller basert på kjernedata er ivaretatt med tanke på datainnhold praktisk talt fra årsskiftet. Deretter vil det ta ca. 10 dager til alt nytt innhold er satt i produksjon.

Tjenester som er berørt er GeomapMatrikkel*, GeomapEiendom2, GeoEiendom (produktets karttjeneste). Offline-produkter er MiniMatrikkel samt ‘Matrikkel offline eiendomsdata’.

Andre tjenester med sterk avhengighet mot matrikkel

Andre tjenestekategorier hvor enkelttjenester har matrikkel som informasjonskilde nevnes summarisk her.

 • Geosøk. Tjenestene GeosøkAutocomplete og GeosøkLokasjon2 er primært basert på Matrikkel.
 • Uttrekkstjenester. Standarduttrekk og AvansertUttrekk2 leverer begge matrikkeldata.
 • Bakgrunnskart: Adressepåskrifter stammer fra Matrikkel.


Andre viktige data som endres

Det er av avgjørende betydning for mange bruksområder at bakgrunnskart som dynamiske tjenester eller cacher er oppdatert. Med løsninger som har dynamiske karttjenester eller cacher fra Geodata skal brukeren føle seg trygg for at dette skjer til rett tid og på en betryggende måte.

Kartverket vil måtte gjennomføre omfattende omorganisering av FKB-data lagret sentralt på grunn av «arkivstrukturen» i distribusjonsbasen, som blir kraftig endret. De har publisert et tidsoppsett for når de ulike FKB-datasettene er omdefinert til ny kommunestruktur. Siste datasett, FKB Bygg, skal være synkroniseringsklart fra 06.01.2020.

Endringer i data fra N-seriene (N50, N250, …) dreier seg i stor grad om utskifting av administrative grensedata. NVDB (Norsk VeiDataBank) har allerede gjennomført overgang til nytt system for vegnummerering/-ident, og videre endringer vil ikke være av ekstraordinært omfang.

Hva gjør Geodata?

FKB inngår i mange prosesser, produkter og tjenester, som kildedata for operasjoner eller for kartformål:

 • Kildedata for cacher og dynamisk karttjeneste
 • Kildedata for uttrekk
 • Offline dataleveranser
 • GeomapBasis; utvalg på kommunenummer

Med unntak av Oslo kommune: Nesten alle FKB-datasett i vårt geodatavarehus blir geosynkronisert, slik at vi kan tilby ferskest mulig innhold. Vi vil høste oppdaterte data løpende:

 • 27.12.2019: Siste dato for geosynkronisering av datasett, basert på eksisterende kommunestruktur.
 • 01.01.2020: FKB med ny kommunestruktur kalkulert inn i data tilgjengelig.
 • 11.01.2020: Tentativt forventet fullført geosynkronisering og nedlastning (høydedata) av alle nye datasett fra sentral FKB.

N-seriene brukes som kildedata for kart i mindre målestokker i våre karttjenester. Oppdatering av disse ved årsskiftet vil ikke påvirke produkter og tjenester, da andre data anvendes for grenser.

Endringene i NVDB er allerede i det vesentlige oppdatert inn i produkter og tjenester.


Tiltak: Generelle tjenester og andre produkter

STØTTE-/BAKGRUNNSKARTTJENESTER

Vårt online-miljø innehar noen typiske støttetjenester. De er sterkt avhengige av kildedata som blir påvirket av kommune- og regionreformen:

 • For mange funksjoner i sluttbrukerapplikasjoner som krever valg av kommune, henter vi liste fra tjenesten GeomapAdmin. Denne er basert på ABAS – datasettet for ulike typer administrative områder. Denne skal bli lagt om til å bruke 2020-data, som allerede er i hus, 02.01.2020. Det vil gi korrekte svar på spørringer som inneholder kommune.
 • Bakgrunnskarttjenestene våre viser kommune- og fylkesgrenser, samt adressenummer og vegnavn. Det samme gjelder tile packages (TPK’er) som blir produsert regelmessig. Det tas sikte på å ha cacher basert på ny kommunestruktur klare 06.01.2020. Der endring av vegnavn måtte være forsinket, vil ikke dette være på plass med en gang, men bli oppdatert gjennom ordinært vedlikehold over tid.
 • Dynamisk basiskarttjeneste GeomapBasis: Tidsplan som for bakgrunnskarttjenestene.
 • Søketjenestene anvender hoveddatatypene fra matrikkelen, i tillegg til SSR/Sentralt StedsnavnRegister. Autocompletesøk GeosokLokasjon2 er klar med nye, korrigerte data 02.01.2020. GeosøkLokasjon2, er klart 09.01.2020.

TEMATISKE DYNAMISKE KARTTJENESTER

Resterende dynamiske tjenester >span class="EOP SCXW66627281 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}">

 • Demografi: GeomapDemografi, basert på forefinnende ABAS-data og Business Analyst datapakke, publiserer på ny kommunestruktur 01.01.2020. Om autorativ ABAS ikke er klar fra Kartverket, vil vi måtte melde fra at det kan finnes avvik fra korrekt struktur.
 • Næringslivslokasjon: Aktuelle tjenester: GeomapBedrifter, GeomapDagligvare (flere tjenester), GeomapKjøpesenter, GeomapKjeder: Vi tar sikte på å publisere data basert på en førsteleveranse fra vår leverandør av næringsdata 10.01.2020.
 • GeomapPOI: Vi regner med å ha data på plass med oppdaterte adresser 10.01.2020.

UTTREKKSTJENESTER

Uttrekkstjenestene våre er truffet av endringene på to måter:

 • De bruker GeomapAdmin for å identifisere kommuner, der bruker velger kommunespesifikt uttrekk.
 • De trekker ut matrikkeldata via dynamisk matrikkeltjeneste.

Begge scenarier, med tilhørende tidsaspekter, er beskrevet under henholdsvis Matrikkeltjenester og Administrative grenser-tjeneste. Summarisk vil milepæler for innhold følge oppdatering og synkronisering av FKB og matrikkel.

RELEVANS FOR ANDRE PRODUKTER

Vi omtaler en del utbredte produkter i det følgende, med tanke på hva vi gjør med dem og komponenter de er avhengige av, for at kommune- og regionreformen skal passere uproblematisk.

NT for Geocortex består av workflows, og mange av disse anvender eksterne tjenester. Basert på tjenestetilbydernes beskrivelser:

 • Kartverket: sePlan, norgeskart.no, Matrikkel InnsynsAPI, Kartverket stedsnavnsøk, Kartverket grunnboksrapport/Grunnbok-API: Må forutsettes klare 02.01.2020. Hent karttjenester/oppslag mot GeoNorge tjenestekatalog skal ikke bli påvirket. Enkelte tjenester vil bli omdefinert, og datainnhold vil bli endret der det foreligger avhengigheter mot kommunestruktur.
 • Ambita: EDR grunnbokstjenester og borettoppslag: Må forutsettes klare 02.01.2020.

NT for Desktop: Milepæler for oppdatering av sentral Matrikkel, vår søketjeneste GeosøkLokasjon2, sant tjenestene sePlan og stedsnavnsøk fra Kartverket er relevante. En versjon hvor inneholdt lokasjonsdatasett er tilpasset 2020-struktur skal være klar før årsskiftet.

 • GeoEiendom: Karttjenesten som anvendes vil visuelt sett ikke bli påvirket. Oppdatering av matrikkelinnholdet applikasjonen gjør tilgjengelig vil følge oppdatering av vår matrikkelkopi direkte: 31.12.2019: Alle grunnleggende endringer på plass. 08.01.2020: Alle endringer, inkludert omnummereringsforretningene og nye kretser, på plass. Grunnboksinformasjon og -tjenester: Se Ambitas informasjon om overgangen her.
 • Oppslag mot pantebok og opplisting av tinglyste dokumenter skal støtte 2020-kommunestruktur 04.01.2020.]]>
GeoEiendom er lansert! https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/09/geoeiendom-er-lansert Wed, 09 Oct 2019 15:10:15 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/10/09/geoeiendom-er-lansert Vårt nye produkt GeoEiendom er nå lansert. GeoEiendom gir deg alt av eiendomsinformasjon fra Matrikkel og Grunnbok samlet på ett sted. GeoEiendom er utviklet av Geodata AS, og grunnbokopplysninger kommer fra Ambita AS. Kart og registerinformasjon er samlet i en moderne, minimalistisk webapplikasjon med enkel tilgang til alle opplysninger. Matrikkelinformasjonen er logisk organisert. Søk dekker flere typer begreper, både på matrikkel- og ikke-matrikkeldata. Utvalg kan videre foretas enten med kartoperasjoner eller i egenskapsvisning. GeoEiendom er en installasjonsfri applikasjon. Den driftes og hostes av Geodata AS.

]]>
Ny versjon av Planregister for ArcGIS https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/13/ny-versjon-av-planregister-for-arcgis Fri, 13 Sep 2019 12:17:41 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/13/ny-versjon-av-planregister-for-arcgis Ny versjon av Planregister for ArcGIS er tilgjengelig. Redaktørapplikasjonen støtter nå ArcGIS 10.7, og har fått en del rettinger og forbedringer. Planinnsynapplikasjonen har ny styling, i tråd med tilbakemeldinger og ønsker om mer kompakthet. En del større endringer avventer vedtak og iverksetting av SOSI plan versjon 5.0-baserte produktspesifikasjoner.

]]>
Ny versjon av Arealplan for ArcGIS https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/05/ny-versjon-av-arealplan-for-arcgis Thu, 05 Sep 2019 15:48:12 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/09/05/ny-versjon-av-arealplan-for-arcgis Arealplan for ArcGIS, som har datamodeller, kartografistøtte og kvalitetsrutiner for forvaltning av plantypene og FKB, er klar i ny versjon. I tillegg til mange endringer i inneholdte og andre, nedlastbare dataforvaltningsmodeller, har vi ryddet kraftig i settet av hjelpe- og veiledningsdokumenter.

En hoveddriver denne gangen har vært støtte for - og forbedring av opplegg rundt Geosynkronisering og forenkling av kvalitetssikringsopplegget (DataReviewer). Det er nå mange produkter som skal samspille, samt at de fleste vil foretrekke å utføre løpende redigeringsoppgaver i ArcGIS Pro. Derfor har vi definert et nytt systemdokument med vekt på å forklare fundamentale ting som må på plass, framfor å beskrive redigeringshandlinger og -verktøylinjer der ESRI uansett gjør dette bedre enn oss.

Utilities/tillegg utvikles løpende og vil være tilgjengelige for brukere som har gyldig supportavtale.

]]>
NT for Desktop 1.11 er klar! https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/08/27/nt-for-desktop-1-11-er-klar Tue, 27 Aug 2019 13:17:55 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/08/27/nt-for-desktop-1-11-er-klar NT for Desktop, 2019-utgave (ArcGIS 10.7-versjon og versjonsnummer 1.11) er endelig ute!! Etter at funksjonalitet mot GeomapBilder2/historiske bilder var den store nyheten i forrige versjon, har vi nå primært gjort store ytelsesforbedringer på søk mot Matrikkel og presentasjon av søkeresultat. Vi har også gjeninnført en del funksjonalitet som vi fikk tilbakemelding på at var viktig for brukernes arbeidsprosesser. Polygonlokator er tematisk utvidet. Den presenterer nå alternativer og zoomer til utsnitt av objektpolygon, uten å flashe dette.

]]>
NT Transformasjon for ArcGIS 10.7 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/07/04/nt-transformasjon-for-arcgis-10-7 Thu, 04 Jul 2019 13:12:45 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/07/04/nt-transformasjon-for-arcgis-10-7 NT Transformasjon koordinattransformerer data i høyde og grunnriss ved bruk av norske formler for overgang mellom eldre og nye referansesystemer. Produktet er nå klart i ny versjon, for bruk i ArcGIS Desktop 10.7.

]]>
Norsk Business Analyst 2019 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/11/norsk-business-analyst-2019 Tue, 11 Jun 2019 12:38:38 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/11/norsk-business-analyst-2019 Norsk Business Analyst 2019 blir sluppet i dag. Det foreligger ingen større endringer på produktet utover oppdaterte data, så oppdatert datapakke skal fungere veldig bra på preinstallert BA SW og ArcGIS 10.5.1. Metadatadokument oppsummerer som vanlig dataenes kilde og opphavstidspunkt.

]]>
Varsel om nedetid på Geodata Online 19. juni  https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/06/varsel-om-nedetid-pa-geodata-online19-juni Thu, 06 Jun 2019 11:41:00 +0200 Marte Arnøy https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/06/06/varsel-om-nedetid-pa-geodata-online19-juni Onsdag 19.06.2019 kl. 23:00 vil vi utføre nødvendig oppgradering av systemene på Geodata Online. Oppgraderingen vil føre til en nedetid på 5-10 minutter, og gjelder samtlige tjenester på Geodata Online. (https://services.geodataonline.no, https://services2.geodataonline.no, https://customservices2.geodataonline.no og https://eksport.geodataonline.no)

Oppgraderingen gjøres for å ivareta sikkerheten på systemene, og medfører også bytte av sertifikater. Vi har tidligere registrert at endring av sertifikater kan påvirke systemer basert på IIS/Windows (f.eks.Geocortex). Omstart av IIS kan være nødvendig dersom ikke alt fungerer som det skal.

Alle tjenestene fra Geodata Online er nå tilgjengelige på https://services.geodataonline.no, så det er ikke noe behov for å bruke "services2" og "eksport". Vi anbefaler at de som ikke har gjort det går over til å bruke https, og ikke http. Mer informasjon finnes her.

]]>
Ny versjon av NT 3DBygger: 2.0. https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/05/09/ny-versjon-av-nt-3dbygger Thu, 09 May 2019 14:52:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/05/09/ny-versjon-av-nt-3dbygger Endelig er ny versjon av NT 3DBygger klar, etter et omfattende arbeid med forbedring og testing. Versjonsnummeret skal markere at det dreier seg om en hovedversjon, med så omfattende endringer at det framstår som et nytt produkt.

Innmaten er i praksis helt ny, og det brukes helt andre tilnærminger til avgrensning av takflater for triangulering enn tidligere. Resultatet vi kan konstatere er mer robust -, og raskere bygging av multipatcher.

Versjon 2.0 støtter ArcGIS 10.7, og den største funksjonelle nyheten er at bygging kan foregå uavhengig av terrengmodell/TIN.

]]>
Arealplan for ArcGIS 2.5.6 beta med støtte for TLS 1.2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/16/arealplan-for-arcgis-2-5-6-beta-med-stotte-for-tls-1-2 Tue, 16 Apr 2019 14:22:18 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/16/arealplan-for-arcgis-2-5-6-beta-med-stotte-for-tls-1-2 En hotfix som også er en betaversjon av neste Arealplan for ArcGIS er lagt ut for nedlasting. Denne innehar støtte for TLS 1.2, og nedlastinger for ArcGIS 10.6 og 10.7 er tilgjengelige.

]]>
TLS 1.2 og Geodata Desktop-produkter: Arealplan for ArcGIS. https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/08/tls-1-2-og-geodata-desktop-produkter-arealplan-for-arcgis Mon, 08 Apr 2019 10:06:26 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/08/tls-1-2-og-geodata-desktop-produkter-arealplan-for-arcgis Dette starter med ESRIs overgang til TLS 1.2, noe som er utfyllende beskrevet og forklart i artikkel https://www.geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Vi har gått gjennom Desktop-produktene, og det eneste produkter vi - og brukerne må oppgradere viser seg å være Arealplan for ArcGIS. Dette er bygd på en eldre versjon av .Net Framework. Vi vil bygge det på versjon 4.6.1, bygge en ArcGIS 10.7-versjon samtidig og tilgjengeliggjøre den som en hotfix.

Ny versjon ligger fortsatt litt fram i tid, men tilpasninger til standarder som er endret siden release av 2.5.5 våren 2018 er, i likhet med en del andre endrede konfigurasjoner, på plass.

]]>
GeoSOSI med støtte for FME 2019 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/04/geososi-med-stotte-for-fme-2019 Thu, 04 Apr 2019 13:47:24 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/04/04/geososi-med-stotte-for-fme-2019 GeoSOSI Professional 3.9 er vår nye versjon, som støtter FME 2019.

Vi har sluppet mange betaversjoner / bygg til kunder det siste året, og det vil også bli mønsteret framover. Dette er et produkt hvor vi har så god kontroll på kvaliteten at det er trygt å la forbedringer komme brukerne til gode, uten at de trenger å vente på ny offisiell versjon.

Blant forbedringene nevnes at vi har lagt (valgfri) generering av .SYMBOL fra tekst rett inn i verktøyet, samt at schema-reader fungerer på SOSI-data, og Schema - porten på FeatureReader likeså.

]]>
NT for Geocortex 3.4 er ute https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/26/nt-for-geocortex-3-4-er-ute Tue, 26 Feb 2019 14:51:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/26/nt-for-geocortex-3-4-er-ute Da har vi klar NT for Geocortex 3.4, tilpasset nyeste versjoner av produktene fra Latitude / Geocortex Essentials/HTML Viewer.

Som vanlig har vi gjennomført mye stabilisering, ganske omfattende tilpasninger til den nye vieweren og rettet en del feil som vi har sett underveis.

Installerbar fil og dokumentasjon tilgjengelig på vår nedlastingssite / geodata.no.

]]>
Geocortex Essentials 4.11, HTML Viewer 2.12 og NT for Geocortex https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/08/geocortex-essentials-4-11-html-viewer-2-12-og-nt-for-geocortex Fri, 08 Feb 2019 12:39:28 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/02/08/geocortex-essentials-4-11-html-viewer-2-12-og-nt-for-geocortex Mandag 11.02 blir ny versjon av Essentials og Viewer allment tilgjengelige. Vi vil fortsatt jobbe med å tilpasse NT for Geocortex til disse noe inn i uke 7. Release kan forventes i slutten av uke 7 eller starten av uke 8.

]]>
WF5 On-Premise og endring i lisensiering for WF5 som SaaS https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/01/31/wf5-on-premise-og-endring-i-lisensiering-for-wf5-som-saas Thu, 31 Jan 2019 11:51:57 +0100 Marte Arnøy https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2019/01/31/wf5-on-premise-og-endring-i-lisensiering-for-wf5-som-saas Latitude Geographics har med versjon 5.8 gjort det mulig å kjøre Geocortex Workflow 5 på egne servere, "on premises". I den forbindelse har det kommet viktige endringer i lisensieringsmekanismene vi ønsker du skal vite om.

Etter 1.1.2019 er det kun lisensierte Saas-brukere som har tilgang til å kjøre workflows i skyen. Etter dette kan du velge å installere WF5 rammeverket på egne maskiner eller oppdatere lisensene dine for å kunne kjøre dette i skya. Vi kan hjelpe deg med oppsett av dette på egne maskiner eller gi deg mer informasjon om hvordan du kan benytte workflows i skya, så ta kontakt med din kundekontakt i Geodata hvis du har spørsmål vedrørende dette.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Latitude Geographics her.


]]>
Viktig sikkerhetsoppdatering på Esri og Geodata-produkter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter Mon, 03 Dec 2018 10:33:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Esri og Geodata har stort fokus på sikkerhet og vil så langt vi kan hjelpe våre kunder å være på best mulig sikkerhetsnivå. Vi har som mål å etterkomme den høyeste industristandarden når det kommer til sikkerhet. Derfor vil Esri og Geodata nå endre støtten for TLS (Transport Layer Security) på alle produkter.

TLS krypterer og beskytter kommunikasjon og data mellom applikasjoner og tjenester over et nettverk. Tidligere versjoner av TLS (1.0 og 1.1) har flere kjente svakheter knyttet til sikkerhet. Dette medfører at de fleste brukere av produkter fra Esri og Geodata må gjøre en oppdatering av egne systemer. Endringen består i at støtten for TLS 1.0 og TLS 1.1 opphører.

Alle brukere av ArcGIS Desktop må installere en sikkerhetsoppdatering fra Esri. Benytter du nyere versjoner av operativsystemer, nettlesere og nyeste programvare fra Esri, minker det sannsynligheten for at du må gjøre endringer.

Hvem berører det?

Endringen berører deg som:

 • Benytter tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har en GIS-portal (ArcGIS Enterprise) som er koblet mot tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har bygget applikasjoner for web, mobil eller desktop, som kobles mot ArcGIS Online eller Geodata Online
 • Har utviklet systemer som laster ned data eller bruker tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online

Denne nettsiden hos Esri forklarer saken grundig og gir deg informasjon om hvordan du skal forholde deg avhengig av hva som er utgangspunktet

I tillegg gir dette dokumentet deg en gjennomgang og svarer på det meste rundt oppdateringen.

Når skjer det?

Esri og Geodata vil avslutte støtten for TLS lavere enn 1.2 i løpet av februar 2019. Opddatert: På grunn av US shutdown er dette endret og vil nå skje 16. april fra Esris side. Du må derfor ta en gjennomgang av egne systemer og sette igang eventuell oppgradering ved behov.

Har du spørsmål eller utfordringer med gjennomføringen kan du selvsagt kontakte support hos Geodata på support@geodata.no tlf. 992 79 000


]]>
Reguleringsplandata kvalitetsikring one-stop https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/27/reguleringsplandata-kvalitetsikring-one-stop Tue, 27 Nov 2018 16:13:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/27/reguleringsplandata-kvalitetsikring-one-stop Vi tilrettelegger for bruk av DataReviewer i kvalitetssikring av de viktigste forvaltede datasettene i kommunene. Reguleringsplan er høyest prioritert, da datasettene i sum er komplekse og det er krav til at endringer skal kunne synkroniseres mot en sentral base løpende.

Vårt tidligere opplegg har vært forankret i veileder til produktet vårt, GeoAreal/Arealplan for ArcGIS, hvor vi har anbefalt at kvalitetssikringsoperasjoner skal foretas i ulike verktøy og i en rekkefølge som minimerer totalt omfang. Imidlertid ser vi nødvendigheten av å kunne tilby alt på ett sted, og da er batchkjøring i DataReviewer det eneste alternativet. Vi har utvidet settet med egenskapssjekker kraftig, samt lagt inn topologikontroll. Da slipper du å kjøre det separat i ArcMap topologivalidering.

For deg som plandataforvalter vil det si at du kan laste ned ny alle-sjekker-i-ett- batchfil for reguleringsplan forvaltningsbase ved å logge deg inn på nedlastingsportalen vår på geodata.no med Geodata Online-brukeren din, taste inn Arealplan i filterfeltet, så vil du se ArealplanForArcGIS_ReguleringsplanForvaltningsbaseRBJ.zip. Andre distribusjonsmåter tilbys hvis dette byr på problemer.

Fila er i betaversjon, og release av ny versjon av Arealplan for ArcGIS blir på nyåret, etter lansering av ArcGIS 10.7. Vi ønsker derfor spesielt tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.

]]>
Mer fleksibel brukermodell i ArcGIS Online https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/06/mer-fleksibel-brukermodell-i-arcgis-online Tue, 06 Nov 2018 09:47:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/11/06/mer-fleksibel-brukermodell-i-arcgis-online I forbindelse med at ArcGIS Online kommer med en oppgradering 5. desember erstattes dagens brukernivåer (level 1 og 2) med brukertyper. Denne endringen gjør det mulig å kjøpe brukere til ArcGIS Online som er bedre tilpasset oppgavene de skal utføre som f.eks. samle inn data i felt, kvalitetssikre data, se på kart og applikasjoner etc.

Dagens brukermodell opererer med to nivåer, level 1 og 2. Disse erstattes nå med brukertypene «Viewer» og «Creator» som gir tilgang til akkurat den samme funksjonalitet og applikasjonene som i dag.

Level 1 = «Viewer»
Level 2 = «Creator»

Med andre ord så vil eksisterende brukere ikke merke noen forskjell. I tillegg introduseres tre nye brukertyper, «Editor», «Field worker» og «GIS Professional» som kan kjøpes fra 5.12.2018.

Kort om de nye brukertypene

Brukertypen «Editor» har tilgang til det samme som «Viewer» (dagens level 1), men kan i tillegg redigere på data, f.eks. med ArcGIS Web AppBuilder, Map Viewer etc. «Field worker» får i tillegg tilgang til redigering med mobilapplikasjonene «Collector» og «Survey123» som også støtter frakoblet redigering. «GIS Professional» har tilgang til det samme som «Creator» (dagens level 2), men får i tillegg tilgang til ArcGIS Pro (årsabonnement).

Ingen endring for eksisterende kunder

Du som allerede har en avtale om ArcGIS Online kan forholde deg rolig. Dagens level 1 og level 2 brukere endrer bare navn til «Viewer» og «Creator». Dersom du imidlertid ønsker å utvide med flere brukere kan du fra 5. desember velge mellom alle 5 brukertyper. Ved inngåelse av ny avtale etter 5.12 kan du selvsagt velge fritt mellom alle brukertyper.

Hva med ArcGIS Enterprise?

De samme brukertyper kommer også i ArcGIS Enterprise fra versjon 10.7 som utgis i løpet av våren 2019. Vi kommer selvsagt med mer informasjon når det nærmer seg.

Som nevnt vil ikke dette påvirke deg i særlig grad nå. Skulle du likevel ha spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@geodata.no

Her kan du også se litt hva Esri skriver om endringen.

]]>
Ny versjon av NT for Geocortex - en gang til https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/19/ny-versjon-av-nt-for-geocortex-en-gang-til Wed, 19 Sep 2018 09:06:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/19/ny-versjon-av-nt-for-geocortex-en-gang-til Geocortex HTML Viewer versjon 2.11 medførte noen utfordringer for eksisterende sites. Vi har nå utført endringer på samtlige workflows som anvender Geomap matrikkel- og bildetjenester fra Geodata. Vi håper at vi endelig både er kompatible med nyeste versjoner av GE / HTML Viewer og leverer en versjon som ikke innebærer at forhåndseksisterende sites må bli bygd opp på nytt. Endringene som er gjort er også bakoverkompatible.

Resultatet er versjon 3.3.2 av NT for Geocortex, som nå er nedlastbar fra geodata.no.

]]>
NT for Geocortex er oppdatert https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/03/nt-for-geocortex-er-oppdatert Mon, 03 Sep 2018 12:33:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/09/03/nt-for-geocortex-er-oppdatert Endring i HTMLViewer 2.11 medførte at vi måtte gjøre endringer i ei JavaScript-fil på vår side.Testing indikerer at dette er tilstrekkelig, så nå fungerer NT for Geocortex på nyeste versjon av GE/HTML Viewer. Endringa har også medført at vi har pakket en ny versjon av NT for Geocortex.

JavaScript-fil er lagt ut på vår sftp nedlastingssite. Full installasjon av NT for Geocortex er tilgjengelig på

https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter


Det så en periode ut som om det ville være nødvendig å bygge opp sites med NT på nytt. Dette problemet har vi ikke gjenskapt seinere, og vi tror og håper at både enkeltfilkopiering og nyinstallasjon er tilstrekkelige tiltak for å få NT til å fungere på nyeste versjon av GE/HTML Viewer.

Mer detaljert informasjon om tilgang til nevnte ressurser er, hvis nødvendig, tilgjengelig hos support, produktsjef og hos de av våre konsulenter som fokuserer på Geocortex.

]]>
NT og Geocortex 4.10 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/08/22/nt-og-geocortex-4-10 Wed, 22 Aug 2018 09:33:33 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/08/22/nt-og-geocortex-4-10 Vi er dessverre ikke klare til å melde NT for Geocortex kompatibel med Geocortex Essentials 4.10 enda. Vi har støtt på noen forhold som det vil kreve noe mer tid å teste ut og håndtere.

Vi vil komme tilbake til status når vi har en sikker analyse av forholdene.

]]>
Business Analyst for Norge, 2018 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/07/11/business-analyst-for-norge-2018 Wed, 11 Jul 2018 08:46:46 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/07/11/business-analyst-for-norge-2018 Endelig er vi klare til å release Business Analyst i 2018-versjon. Denne er tilpasset ArcGIS 10.5.1. Denne gangen er det ikke nevneverdige strukturendringer i dataoppsettet, da leverandørene av alle temaer er de samme som i fjor. Det er gjort endringer og foretatt opprydding i noen databaser som inneholder grunnlag for opplistinger som systemet bruker i grensesnitt for søk og utvalg. I lesmegfil gis en bred beskrivelse av hvordan de ulike analysene og rapportene blir påvirket av endringene.

]]>
Geocortex Essentials-nytt: Ny versjon, NT, OGC. https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/29/geocortex-essentials-nytt-ny-versjon-nt-ogc Fri, 29 Jun 2018 09:51:00 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/29/geocortex-essentials-nytt-ny-versjon-nt-ogc Geocortex Essentials 4.10 med HTML-viewer 2.11 er releaset (27.06). Vi vil forsøke å verifisere vår rykende ferske NT for Geocortex 3.3 på denne releasen så fort vi kan, men eventuell tilpasning vil ta noe tid på grunn av ferieavvikling. Ellers viser roadmap'en stor releaseaktivitet på 5.X-versjoner av tilleggsmodulene.

Det har lenge vært etterspurt informasjon om omfanget av OGC-støtte i Geocortex Essentials. Vi ble lovt at det skulle bli lagt ut en instruktiv artikkel om dette på supportsiten da Latitude besøkte oss på Geotek. Dette notatet, som hovedsakelig viser teknikker for få OGC-tjenester til å virke eller avdekke hva et problem består i, har nå ligget ute en tid:

https://support.geocortex.com/...

Imidlertid er nok det som står i online-dokumentasjonen det viktigste: https://docs.geocortex.com/ess...

Og et hovedpoeng: Gitt at implementasjonene av OGC-tjenester blant tjenestetilbydere spriker i flere retninger, er utvidelse av støtten i Geocortex Essentials et løpende scenarium. Latitude oppfordrer til kommunikasjon med support der det oppleves problemer, og der slike problemer har en fellesnevner blir det enklere å få til systemutvidelser. Her kan vi sikkert bidra til å systematisere norske brukeres opplevelser, slik at det blir enklere å fremme konstruktive forslag.

]]>
Oppdateringer i ArcGIS Online https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/27/oppdateringer-i-arcgis-online Wed, 27 Jun 2018 10:15:27 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/27/oppdateringer-i-arcgis-online En ny oppdatering av ArcGIS Online er ute nå, Esri oppsummerer endringene her.

]]>
Planregister for ArcGIS 2.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/20/planregister-for-arcgis-2-1 Wed, 20 Jun 2018 12:02:47 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/20/planregister-for-arcgis-2-1 Nå er både Planinnsyn og PlanregisterRedaktør, til sammen Planregister for ArcGIS, oppdatert til siste versjon av plattformprogramvaren. Det foreligger mange endringer og forbedringer på begge produkter, samt på datamodellen for planregister. Vi mener at vi har et enkelt og effektivt konsept for planregister, med omfattende integrasjonsmuligheter, både via GeoIntegrasjon og ArcGIS rest-tjenester, mot en rekke aktuelle portaler og systemer i kommunen.

]]>
NT for Geocortex 3.3 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/19/nt-for-geocortex-3-3 Tue, 19 Jun 2018 12:08:43 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/06/19/nt-for-geocortex-3-3 Endelig er NT for Geocortex 3.3 klar. Versjonen er framfor alt enklere å administrere, siden vi har tatt ut den gamle "kjernen" for håndtering av tjenestene og bygd opp et eget API som styrer kall og responser. Videre er det foretatt en lanbg rekke forbedringer i brukerorientert funksjonalitet, noe vi akter å fortsette med.

Produktet kan lastes ned her: https://www.geodata.no/artikke...

]]>
NT 3DBygger versjon 1.5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/30/nt-3dbygger-versjon-1-5 Wed, 30 May 2018 12:54:35 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/30/nt-3dbygger-versjon-1-5 NT 3DBygger er nå klar for ArcGIS 10.6. Produktet har i tillegg forbedret håndtering av takoverbyggeometri, med en mer omfangsrik hensyntaken til terrengmodell.

]]>
Norske Tilpasninger for ArcGIS Pro https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/29/norske-tilpasninger-for-arcgis-pro Tue, 29 May 2018 09:17:13 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/29/norske-tilpasninger-for-arcgis-pro I dag lanserer vi førsteversjonen av NT for ArcGIS Pro. Produktet inngår i abonnement på NT for Desktop og kan lastes ned ved hjelp av Geodata Online-brukeren din, gitt at denne allerede gir tilgang til NT for Desktop.

Mye av produktet består i tilrettelegging av egne og norske tilbydere sine tjenester for enkel tilgang. Vi håper og tror dette er et stort bidrag til nytte av ArcGIS Pro for det norske brukermiljøet.

]]>
Terminering av enkelte tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/25/terminering-av-enkelte-tjenester Fri, 25 May 2018 13:38:00 +0200 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/25/terminering-av-enkelte-tjenester Nielsen Norge leverer ikke lenger datagrunnlag for ajourhold av dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Vi velger derfor å terminere alle tjenester som var basert på dette datagrunnlaget. Tjenester og dataleveranser som omfattes er "GeomapDagligvare" og "GeomapServicehandel" med tilhørende POI-tjenester, samt offline-leveranser basert på samme datagrunnlag.

Geodata har valgt å etablere og ajourholde et nytt register for dagligvarebutikker, og publiserer dette i tjenestene "GeomapDagligvare2" og "GeomapDagligvarePoi2". Registeret kan også leveres offline.

Eget register med oversikt over bensinstasjoner etableres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke, og vil etter hvert bli tilgjengelig som en del av tjenesten "GeomapKjederPoi".

]]>
Sikkerhetsutfordring i ArcGIS server https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/15/sikkerhetsutfordring-i-arcgis-server Tue, 15 May 2018 12:11:00 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/05/15/sikkerhetsutfordring-i-arcgis-server Esri har oppdaget en kritisk svakhet i ArcGIS Server. Dette kan bety at data blir eksponert for brukere som ikke normalt skal ha tilgang. Dette gjelder både Windows og Linux versjonene av ArcGIS Server. 

Hva du må gjøre?

Patch for alle ArcGIS Server versjoner fra 10.2.1 til 10.6 er løslatt. Esri anbefaler på det sterkeste å installere den relevante patchen så raskt som mulig. Alle patcher kan lastes ned herfra. Der kan du også lese mer om problemet. 

 Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte Geodata Support.


]]>
NT Transformasjon for ArcGIS 10.6 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/26/nt-transformasjon-for-arcgis-10-6 Mon, 26 Mar 2018 16:07:13 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/26/nt-transformasjon-for-arcgis-10-6 NT Transformasjon er nå klar for ArcGIS 10.6 og skal være nedlastbar om kort tid.

]]>
Arealplan for ArcGIS er klar til påske https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/23/arealplan-for-arcgis-er-klar-til-paske Fri, 23 Mar 2018 15:52:19 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/23/arealplan-for-arcgis-er-klar-til-paske Det er kanskje ikke så mange som skal forvalte arealplanbaser i påsken, men uansett foreligger nå Arealplan for ArcGIS 2.5.5, kompatibel med ArcGIS Desktop 10.6. Den er nedlastbar fra https://www.geodata.no/artikke...

Relaterte konfigurasjoner som oppdateres kontinuerlig, samt komponenter som løpende blir tilrettelagt for ArcGIS Pro, vil også være tilgjengelige for nedlasting.

]]>
GeoSOSI er klar for FME 2018 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/16/geososi-er-klar-for-fme-2018 Fri, 16 Mar 2018 10:21:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/16/geososi-er-klar-for-fme-2018 GeoSOSI Professional 3.8 inneholder i tillegg til støtte for nyeste FME-versjon noen viktige forbedringer. Den lastes ned ved hjelp av din Geodataonlinebruker fra https://www.geodata.no/artikke...

]]>
NT for Desktop er klar for 10.6 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/06/nt-for-desktop-er-klar-for-10-6 Tue, 06 Mar 2018 14:25:26 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/03/06/nt-for-desktop-er-klar-for-10-6 Som første tilleggsprodukt fra Geodata er NT for Desktop klart for ArcGIS 10.6. Applikasjonen er nedlastbar for de som har tilgang via sin Geodataonline-bruker fra https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter? Zip-fil inneholder brukerveiledning og lesmegfil, som oppsummerer hva som er nytt.

]]>
ArcGIS Desktop 10.6 og tilleggsprodukter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/02/08/arcgis-desktop-10-6-og-tilleggsprodukter Thu, 08 Feb 2018 09:41:48 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/02/08/arcgis-desktop-10-6-og-tilleggsprodukter ArcGIS Desktop 10.6 er tilgjengelig for nedlasting. Dette medfører at vi har satt i gang aktivitet på de installerbare tilleggsproduktene våre. Vi vil melde fra i ett og ett tilfelle, etter hvert som vi releaser nye versjoner med støtte for 10.6. Det er et rimelig sikkert tips at det aller meste vil foregå i Q2, samt at NT for Desktop 1.10 blir første release. Noen har fått tilgang til betaversjon av denne. Det er viktig å presisere at denne innehar endret/forbedret funksjonalitet, men ikke 10.6-støtte.

Releaser av nye versjoner av tjenester samt av tillegg til Pro går som kjent sin gang uavhengig av desktop-versjonssyklus, og vi vil på samme måte informere her når vi har ting ferdig.

Inntil videre må dermed bruk av 10.6 skje uten våre desktoptillegg; NT for Desktop, NT Transformasjon, Arealplan for ArcGIS, PlanregisterRedaktør for ArcGIS og NT Quadrileser.

]]>
ArcGIS Enterprise (Server) 10.6 er her https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/17/arcgis-enterprise-server-10-6-er-her Wed, 17 Jan 2018 15:09:56 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/17/arcgis-enterprise-server-10-6-er-her Denne oppdateringen er hovedsaklig en kvalitets- og vedlikeholdsoppdatering. Esri omtaler endringene i denne artikkelen

]]>
Betaversjoner av produkter ute med tilpasninger til ny kommunestruktur https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/03/betaversjoner-av-produkter-ute-med-tilpasninger-til-ny-kommunestruktur Wed, 03 Jan 2018 15:36:14 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/01/03/betaversjoner-av-produkter-ute-med-tilpasninger-til-ny-kommunestruktur Noen av våre installerbare produkter måtte bli oppdatert i anledning kommunereformen, ref artikkel her tidligere. Nå er betaversjoner av Arealplan for ArcGIS og NT for Desktop lagt ut til nedlasting: https://www.geodata.no/artikke.... Bruk din Geodata online-bruker og søk produktnavn. Ta ned zip-fil med beta som del av navnet, etter å ha forsikret deg om at du har kompatibel versjon av ArcGIS (i tilfellet Arealplan for ArcGIS).

]]>
GeoMatrikkelAksess 2.4.9 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/11/geomatrikkelaksess-2-4-9 Mon, 11 Dec 2017 11:49:40 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/11/geomatrikkelaksess-2-4-9 Vi har releaset ny versjon av vår lokale matrikkelkopi, GMA 2.4.9. Den er kompatibel med Matrikkel versjon 3.12.

Endringene fra tidligere versjoner er ikke store. Vi håndterer de siste endringene i Matrikkelen og har også inkludert kode som håndterer alle ArcGIS-versjoner fra og med 10.2 til 10.5.1 i samme versjon av produktet.

Ta kontakt med kundekontakt eller prosjektleder hos Geodata for bistand til å installere og utføre andre operasjoner på GeoMatrikkelAksess.

]]>
ArcGIS Online oppdatert https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/07/arcgis-online-oppdatert Thu, 07 Dec 2017 10:35:17 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/12/07/arcgis-online-oppdatert ArcGIS Online er oppdatert og nå får du blant annet tilgang til Insights. Detaljer om oppdateringen finner du her.

]]>
Geodata lanserer nye terrengtjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/30/geodata-lanserer-nye-terrengtjenester Thu, 30 Nov 2017 15:45:00 +0100 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/30/geodata-lanserer-nye-terrengtjenester Basert på høydedata fra Statens Kartverk, har vi etablert noen nye terrengtjenester. 

Vi tilbyr følgende nye tjenester:


GeomapDTM                        Digital Terrengmodell - bakkenivå

GeomapDOM                        Digital Overflatemodell

GeomapTerrengDelta          Viser delta / forskjell i høyde mellom DTM og DOM (i nivåene 1 – 30 meter). Denne tjenesten gir deg med andre ord faktisk høyde på bygninger, trær og andre objekter i kartet (i motsetning til høyde over havet som du får i DTM og DOM).

GeomapTerrengProfil         Leverer terrengprofil langs en linje (basert på 10-meters terrengmodell)

 

GeomapDTM og GeomapDOM er basert på 1m, 10m og 50 m høydedata, avhengig av hva som finnes av prosjekter for ulike områder i Norge.

 

Tjenestene finner dere her:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDOM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDTM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerrengDelta/MapServer

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geoanalyse/GeoanalyseTerrengProfil/GPServer

 

Terminering av eksisterende tjeneste

Vår eksisterende terrengtjeneste GeomapTerreng vil bli terminert, siden den erstattes av våre nye tjenester. Dersom du er bruker av denne tjeneste, ber vi om at du bytter over til våre nye tjenester så snart som mulig.

 

GeomapTerreng vil bli terminert pr 31.12.2017.


]]>
Kommunereformen 2018! https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/28/kommunereformen-2018 Tue, 28 Nov 2017 10:56:00 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/28/kommunereformen-2018 Det skjer store endringer i kommunestrukturen i nyttårsøyeblikket, og vi satser på å gjøre ulempene for våre brukere i form av etterslep på oppdatering minst mulig. Her er noen av de viktigste milepæler og tiltak:


 • Mottak av ny ABAS/offisielle data for administrative områder og grenser, med 2018-innhold: 01.12.2017. At denne leveransen er i tråd med forventning er en forutsetning for mye av det følgende.
 • Nye ABAS-data og oppdatert GeomapAdmin karttjeneste tilgjengelig: Uke 1 2018.
 • Konfigurasjon for Arealplan for ArcGIS: Uke 1, 2018.
 • Matrikkeltjenester, MiniMatrikkel, Eiendomsdata, søk og geokoding: Oppdatert uke 3 2018.
 • Støttetjenester for NT (Desktop/Geocortex/Pro): Oppdatert uke 3 2018.
 • FKB/Kartdata, offline og cacher: Tilgjengelige når oppdaterte data er tilbudt over nedlastingsløsning. Vi jobber mot Kartverket for å øke hyppigheten særlig data for storbykommuner blir lagt ut med. Mye antas å bli recachet i løpet av januar 2018, men neppe alt.
 • Demografidata og innhold -tjenester, inkludert Business Analyst datasett: Februar 2018.
 • Tjenester og produkter basert på data vi får fra andre leverandører og med egenskaper eller geometri som har avhengigheter mot administrative områder: Når den enkelte dataleverandør er klar med sitt innhold. Vi vil informere løpende om de viktigste oppdateringene og avvikene her


]]>
Terminering av temp-tjenester https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/21/terminering-av-temp-tjenester Tue, 21 Nov 2017 11:59:00 +0100 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/21/terminering-av-temp-tjenester Geodata har noen få tjenester med url-adresser som inneholder ordet «temp». Dette er tjenester som ble etablert for å supportere systemer som ikke støttet bruk av tokens eller annen form for sikkerhet. Kartgrunnlaget i disse tjenesten blir ikke lenger oppdatert, og vi vil derfor terminere disse tjenestene pr 31.12.2017.

Konkret gjelder dette tjenestene «GeomapAdmin» og GeomapEiendom», så dersom du bruker disse tjenestene - med «temp» som en del av url’en – må du bytte til våre nye tjenester så snart som mulig.

Tjenester som oppdateres jevnlig – og som skal benyttes - finner du på https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services

Har du spørsmål, eller noe er uklart – kontakt vår supportavdeling: https://www.geodata.no/t/support-og-nedlastinger

]]>
Ny tjeneste fra Geodata: GeomapNVDB https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-tjeneste-fra-geodata-geomapnvdb Tue, 14 Nov 2017 10:41:53 +0100 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-tjeneste-fra-geodata-geomapnvdb Vi har lansert tjenesten GeomapNVDB. Tjenesten inneholder et bredt utvalg av data fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) fra Statens Vegvesen. Dataene er et utvalg av objekttyper, og inneholder Belysningspunkt, Fergeleie, Bomstasjoner, Sykkelparkering, Rasteplasser, Skilt, Toalettanlegg, Trafikkstasjoner, Vegbommer, Viltfare, Trafikkulykker, Skredpunkt, Trafikkmengde med mer. 

Tjenesten oppdateres ukentlig, og er tilgjengelig her: https://services2.geodataonlin...

]]>
Nye kartlag i GeomapAdmin https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/nye-kartlag-i-geomapadmin Tue, 14 Nov 2017 10:00:01 +0100 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/nye-kartlag-i-geomapadmin Vår tjeneste GeomapAdmin har blitt utvidet med noen nye kartlag:

 • En generalisert versjon av administrative områder for raskere opptegning
 • En versjon av administrative områder klippet mot kyst
 • Tettsteder
 • Delområder (En SSB-gruppering av grunnkretser)
 • Valgkretser
]]>
Ny demografitjeneste https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-demografitjeneste Tue, 14 Nov 2017 09:47:00 +0100 Geirulv Storaker https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/14/ny-demografitjeneste Geodata har lansert en ny tjeneste med demografidata: GeomapDemografi

Den nye tjenesten inneholder demografiske variable på både administrative områder (fylke, kommune, grunnkrets) og på rutenett / grid / punkt.

Tjenesten erstatter to av våre eksisterende tjenester: GeomapDemografiBasic og GeomapDemografiGrid. Alle som har tilgang til en eller begge disse, vil automatisk få tilgang / rettigheter til vår nye tjeneste.

Vi anbefaler at du bytter over til å bruke vår nye tjeneste så snart det er praktisk mulig. Vi vil fortsette å tilby våre eksisterende tjenester i en periode (ut 2017), men tjenestene vil ikke bli oppdatert med nye data.

Lenke til den nye tjenesten (Map- og Featuretjeneste (logg på med din GeodataOnline bruker):

https://services2.geodataonline.no/...

https://services2.geodataonline.no/arcgis...

]]>
NT for Geocortex, GE 4.9 og HTML viewer 2.10 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/13/nt-for-geocortex-ge-4-9-og-html-viewer-2-10 Mon, 13 Nov 2017 13:13:17 +0100 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/11/13/nt-for-geocortex-ge-4-9-og-html-viewer-2-10 Nye versjoner av Geocortex Essentials og HTML Viewer for Geocortex er releaset 07.11. NT for Geocortex er testet sammen med disse versjonene, og vi finner ikke grunnlag for å hevde at de ikke er støttet.

Med andre ord: Vi hevder at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med GE 4.9/HTML viewer 2.10. Hvis det skulle oppstå forhold på et brukersted som tyder på at oppgradering av programvaren introduserer feil ved bruk av NT for Geocortex, vil vi være i stand til å respondere og rette hurtig.

Ny hovedrelease av NT for Geocortex, 3.3, er forventet i februar. Hovedfokuset for denne er funksjonelle forbedringer og forenkling av workflows-settet. 

]]>
NT og Geocortex 4.8.2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/10/05/nt-og-geocortex-4-8-2 Thu, 05 Oct 2017 11:14:45 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/10/05/nt-og-geocortex-4-8-2 Geocortex 4.8.2 med HTML Viewer 2.9.1 er releaset for noe tid tilbake. Vi har utført en del testing og konkluderer med at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med ny versjon.

Arbeid med forbedring av workflows i NT går ufortrødent. Det er aktuelt å legge ut oppdaterte workflowsett for nedlasting via geodata.no, slik vi gjør for andre produkter med konfigurerbare elementer og utilities.

]]>
GeoSOSI konverteringstjeneste https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/09/18/geososi-konverteringstjeneste Mon, 18 Sep 2017 11:00:54 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/09/18/geososi-konverteringstjeneste Geodata lanserer i dag GeoSOSI konverteringstjeneste. Dermed tilrettelegger vi for første gang for formatkonvertering uten installert programvare for dette på egen PC. I praksis er ikke dette helt nytt, da våre uttrekkstjenester har innebygd formatkonvertering, men her får du mulighet til å laste opp egne baser og filer og få dataene ut på et annet format.

Fra starten støtter vi konvertering mellom ESRI filgeodatabase og SOSI, begge veier. For de som er vant til å bruke GeoSOSI på FME Desktop eller Server, er det små tekniske endringer. Vi har begrenset antall parametre noe for å forenkle bruken. 

GeoSOSI Standard vil utgå som produkt fra 1.1. 2018. Alle som har support- og vedlikeholdsavtale vil få tilbud om å migrere over på tjenesten. GeoSOSI Professional vil fortsatt være tilgjengelig som installerbar programvare for FME Desktop og Server. GeoSOSI Utilities vil fortsatt være tilgjengelige for organisasjoner som går over til bruk av tjeneste.

]]>
NT for Geocortex 3.2.2 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/12/nt-for-geocortex-3-2-2 Wed, 12 Jul 2017 13:26:18 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/12/nt-for-geocortex-3-2-2 Vi har endelig en versjon av Norske tilpasninger (NT) for Geocortex (GE) tilpasset siste versjon av GE med siste HTML-viewer (2.8.2). Nytt er tilgang til etterspurt funksjonalitet for eierrapport under valgt objekt fra operativt kartlag. Vi har nå reindyrket HTML5-realisering, og innstillinger for å opprette løsning for Silverlight er ikke lenger tilgjengelige.

Vi har jobbet en del med å klargjøre forholdene rundt de 2 settene av workflows (Geomap, Kartverket) som utgjør systemet. Vi har endt opp med ett felles installasjonsdokument hvor det forhåpentligvis er klart hvordan du skal velge funksjonalitet basert på organisasjonens status vis a vis Norge Digitalt samt tilganger til Geomap-tjenester.

]]>
ArcGIS med nye 3D-muligheter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/03/arcgis-med-nye-3d-muligheter Mon, 03 Jul 2017 10:54:45 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/07/03/arcgis-med-nye-3d-muligheter Nylig kom det oppdateringer av ArcGIS Online, som gir oss flere, bedre og enklere muligheter for å visualisere kart og data i 3D. Les mer om oppdateringene på bloggen.

]]>
Norsk Business Analyst 2017 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/08/norsk-business-analyst-2017 Thu, 08 Jun 2017 15:32:36 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/08/norsk-business-analyst-2017 Endelig er vi klare med ny versjon av Business Analyst med norske data.

Endringer i leveranse av kildedata og videreutvikling av produksjonssystemet har medført stort tidsforbruk i 2017. Business Analyst går, som i fjor, på ArcGIS Desktop versjon 10.3.1.

]]>
Matrikkel versjon 3.11 og GMA https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/01/matrikkel-versjon-3-11-og-gma Thu, 01 Jun 2017 08:43:40 +0200 Erlend Råheim https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/06/01/matrikkel-versjon-3-11-og-gma Matrikkelen versjon 3.11 releases lørdag 03.06. 

Testing indikerer ikke at dette får noen konsekvenser for GMA slik den foreligger, og versjon 2.4.8 forblir den gjeldende.

]]>
Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/grunnbok-fra-kartverket-via-nt-for-geocortex Tue, 02 May 2017 17:00:56 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/grunnbok-fra-kartverket-via-nt-for-geocortex Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Tilpasningene til endret API er utført, men for å få testet disse må vi

 • etablere en databehandleravtale med Kartverket - dette er et nytt krav da vi tidligere har hatt en egen testbruker som ikke har vært knyttet opp mot slik avtale.
 • etablere bilaterale avtaler med organer som anvender denne funksjonaliteten via NT for Geocortex

slik vi p.t. tolker dette.

Vi gjør alt vi kan for å få dette på plass så fort som mulig, slik at våre brukere av NT-grunnboksfunksjonalitet blir så lite skadelidende som mulig. Avtaletekst for brukere vil bli utarbeidet når vi har avklart omfanget av ansvar som Kartverket pålegger oss som tilbyder.


]]>
Planregister for ArcGIS med helt ny Planinnsyn-modul https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/planregister-for-arcgis-med-helt-ny-planinnsyn-modul Tue, 02 May 2017 17:00:01 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/planregister-for-arcgis-med-helt-ny-planinnsyn-modul Nå lanserer vi Planinnsyn for ArcGIS til erstatning for GAPR Viewer som en del av Planregister for ArcGIS 2.0.

Planinnsyn for ArcGIS er en moderne webapplikasjon for saksbehandling og publikumsinnsyn. Den er utviklet direkte på ArcGIS Server JavascriptAPI og fordrer dermed ingen installerte tillegg.

Applikasjonen tar på alvor at kommunalt arkivsystem skal ha en økende rolle i planregister, muliggjort ved hjelp av GeoIntegrasjon. 

Applikasjonen kan driftes lokalt eller i vårt miljø, GeodataOnline.


]]>
FME-tillegg til glede for våre kunder https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/fme-tillegg-til-glede-for-vare-kunder Tue, 02 May 2017 16:58:57 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/fme-tillegg-til-glede-for-vare-kunder Geodata gjør små, men viktige tillegg til FME tilgjengelige.

Koordinattransformasjon av norske data med nøyaktighetskrav fra gamle til nye referansesystemer har vært en viktig aktivitet blant geomatikkaktører i 25 år.

Transformasjoner som involverer vårt gamle horisontale referansesystem NGO1948, foretas ved hjelp av en spesiell algoritme og spesifikke komponenter som Kartverket, Geodesidivisjonen har kontroll på. 

Overgangen fra det gamle høydereferansesystemet NN54 til NN2000 er av nyere dato og er for de mest nøyaktige dataene (FKB) enda ikke helt fullført. Det samme gjelder for denne overgangen: Kartverket tilbyr komponenter som ivaretar målte, lokale forskjeller og fortegninger mellom gammelt og nytt grunnlag.

Disse er nå tilrettelagt av Geodata for bruk i FME. Transformerne KV_HTrans og KV_SkTrans er lagt ut til nedlasting og vil være tilgjengelige for brukermiljøer som har support- og vedlikeholdsavtale for FME fra oss. Da de innebygde komponentene fra Kartverket er 32-bit-dll'er, vil de kun fungere sammen med FME i 32-bitversjon. Denne kan være installert parallelt med 64-bitversjonen på samme maskin.


]]>
NT 3DBygger for ArcGIS 10.5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-3dbygger-for-arcgis-10-5 Tue, 02 May 2017 16:57:45 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-3dbygger-for-arcgis-10-5 Versjon 1.4.1 av NT 3DBygger er releaset for å støtte ArcGIS 10.5. Noen små endringer relatert til logging samt småjusteringer av prosesseringsalgoritmer skiller 1.4.1 fra 1.4.

]]>
GeoSOSI 3.7.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/geososi-3-7-1 Tue, 02 May 2017 16:56:45 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/geososi-3-7-1 GeoSOSI 3.7.1 er en begrenset, men nødvendig oppgradering av GeoSOSI for FME 2017. En uvanlig stor endring etter release av hovedversjon av FME medførte at vi måtte release en underversjon av GeoSOSI. I denne inngår også mindre rettinger relatert til gruppeegenskap-eksport, som dekker veldig spesifikke scenarier etterspurt av GeoNorge-miljøet.

Versjonen er lagt ut til nedlasting. Følg også med på oppgraderte, nedlastbare def-filer.

]]>
NT Quadrileser for ArcGIS 10.4, 10.5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-quadrileser-for-arcgis-10-4-10-5 Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0200 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/05/02/nt-quadrileser-for-arcgis-10-4-10-5 NT Quadrileser er nå releaset for ArcGIS 10.4, 10.5. Quadrileser er en komponent som tilbys kostnadsfritt til miljøer som forvalter data originalt i Quadri-format. Den overfører data til geodatabase, kan kjøres i script og skeduleres.

]]>
Ny bildetjeneste og NT for Geocortex https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-bildetjeneste-og-nt-for-geocortex Fri, 17 Mar 2017 13:02:51 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-bildetjeneste-og-nt-for-geocortex Tjenesten GeomapBilder, som er anvendt i "Historiske bilder"-workflows inntil NT for Web 3.2, er utdatert og skal ikke brukes lenger. Den vil bli stengt ned siste dag i mars.

NT for Geocortex 3.2 patch er satt opp mot den nye tjenesten, GeomapBilder2. Det anbefales å oppgradere NT, slik at dere også får med de andre endringene og forbedringene, samt kompatibilitet med nyeste GE/HTML Viewer. Det er også mulig å kopiere ny workflow inn i en eldre installasjon, som rimeligvis må være i NT for Web 3.X serien (1.X og 2.X bruker ikke workflows).

Det har også gått informasjon om dette til kontaktpersoner via GeodataOnline.


]]>
GeoSOSI for FME 2017 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-for-fme-2017 Fri, 17 Mar 2017 13:02:08 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-for-fme-2017 GeoSOSI er klar for FME 2017. Den nye versjonen inneholder også litt nytt på parametersida, samt noen fiks. Konfigurasjonen er oppdatert fra nye produktspesifikasjoner.

GeoSOSI Standard er i likhet med GeoSOSI Professional oppgradert. Dette produktet selges ikke lenger, og vi vil i løpet av kort tid lansere en GeodataOnline konverteringstjeneste for SOSI (inn/ut), samt migrasjonstilbud for eksisterende kunder som har oppgradert FME til fullversjon. Dette er dermed siste oppgradering av GeoSOSI Standard, og fra neste årsskifte vil ikke fornying av lisenser ved skifte av maskin være tilgjengelig.

Dessverre kjemper vi en krevende kamp for å holde konsistente SOSI-versjonkonfigurasjoner. Dette på grunn av at mange fagområdestandarder (produktspesifikasjoner, og i enda større grad objektkataloger) ikke holder en kvalitet som bidrar til interoperabilitet. Vi tilstreber til tross for dette best mulig kvalitet på våre definisjonsfiler.


]]>
FME 2017 og GeoSOSI 3.7 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fme-2017-og-geososi-3-7 Fri, 17 Mar 2017 13:01:13 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fme-2017-og-geososi-3-7 GeoSOSI 3.7 for FME 2017 vil være klar i løpet av første halvdel av mars etter at vi har utført noen få rettinger og endringer. Før offisiell release har vi lagt ut en godt fungerende betaversjon.

]]>
Ny versjon av GMA https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-versjon-av-gma Fri, 17 Mar 2017 13:00:29 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/ny-versjon-av-gma Matrikkel versjon 3.10 er ute, og vi har releaset GMA 2.4.8 for å holde tritt med nye klasser. Denne gangen (også) er det nye forretningsbegreper som har medført noen små endringer i GMA. Dermed anbefales det sterkt å laste ned og installere den nyeste versjonen for alle som er avhengige av å laste ned Forretning-kategorien fra Matrikkelen. Den nye versjonen er lagt ut for nedlasting.

]]>
NT for Geocortex (tidligere Web) https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-geocortex-tidligere-web Fri, 17 Mar 2017 12:59:31 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-geocortex-tidligere-web Vi har lagt ut en ny versjon, tilpasset siste versjon av Geocortex Essentials/HTML Viewer. Vi går gradvis over til navnet NT for Geocortex, og navneskiftet vil være fullført med neste versjon.

NT for Geocortex 3.2 patch innehar over 50 endringer og rettinger og er dermed å regne som en ny versjon. Dette blir den siste versjonen med støtte for Silverlight-viewer, da vi fra nå av reindyrker HTML. Videre har vi ikke tilbakemeldinger om at lokal tjenestehost (NT for Web 2.0.1.1) brukes av noen, så dette alternativet fjernes.

]]>
GeoSOSI og FME-versjoner https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-og-fme-versjoner Fri, 17 Mar 2017 12:58:36 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-og-fme-versjoner Det nærmer seg release av FME 2017. I den anledning håper jeg at så mange FME-fans som mulig har benyttet anledningen til å følge podcasts som presenterer de mange og viktige nyhetene i denne versjonen. Vi satser på å støtte SOSI i FME svært raskt etter release av 2017. Samtidig har vi et behov for å rydde, og derfor ønsker vi at den kommende versjonen av GeoSOSI begrenses til å støtte FME 2015 - FME 2017.

Syng ut hvis dette er uakseptabelt! Vi kjenner til at det er en betydelig jobb å oppgradere store løsningsimplementasjoner, og hvis dette skaper problemer vil vi kunne reversere det. Imidlertid vil gjeldende versjon av GeoSOSI fortsatt fungere utmerket på FME 2012 - FME 2014.

]]>
NT for Desktop 10.5-klar https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-desktop-10-5-klar Fri, 17 Mar 2017 12:57:28 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-desktop-10-5-klar NT for Desktop 1.9 er versjonen for ArcGIS 10.5 Endringene fra 1.8 er ikke store. Framfor alt gir applikasjonen enkelt tilgang til et stadig økende tilbud av tjenester fra geodataonline. Vi har også lagt om opplegg for nedlasting av data til å bruke uttrekkstjenesten direkte, slik at denne funksjonaliteten blir enklere å forholde seg til.

]]>
NT Transformasjon klar for 10.5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-klar-for-10-5 Fri, 17 Mar 2017 12:56:38 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-klar-for-10-5 NT Transformasjon 2.2 med støtte for ArcGIS 10.5 er releaset. Norske transformasjoner i høyde og grunnriss er nå klare for ArcGIS 10.5. Vi antar at installerbare produkter som blir klargjort i nærmeste framtid kommer i denne rekkefølgen:

 • NT for Desktop 1.9 (ArcGIS 10.5)
 • NT for web (Geocortex) 3.2. patch for GE 3.6, HTML viewer 2.7
 • Planinnsyn for ArcGIS 2.0 - første release under Planregister for ArcGIS 2.0.
 • GeoSOSI 3.7 - for FME 2017.

I tillegg jobber vi med å klargjøre GeoSOSI Utilities for ArcGIS 10.5.

]]>
Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fra-geoareal-til-arealplan-for-arcgis Fri, 17 Mar 2017 12:55:13 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fra-geoareal-til-arealplan-for-arcgis GeoAreal skifter navn til Arealplan for ArcGIS. Vi releaser ny versjon for ArcGIS Desktop 10.4, 10.5. Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet. 


Vi har valgt å kalle det Arealplan for ArcGIS, for å betone plassen i vår systemfamilie bedre. Produktet har et søskenbarn som heter Planregister for ArcGIS, som i tillegg til desktop planregister-redigeringsfunksjonalitet består av en webapplikasjon for planinnsyn.

Den nye versjonen inneholder mange oppdateringer på grunn av endringer i spesifikasjoner og behov for forbedringer. Vi har også tatt ut en del funksjonalitet som tida har løpt fra.


]]>
Nyheter i ArcGIS Online https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-online Fri, 17 Mar 2017 12:53:46 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-online Du kan lese mer om endringene på Esris blogg. Her har vi oppsummert de endringene vi synes er spesielt viktige:

 • Mulighet til å distribuere ArcGIS Online karttjenester som WFS-tjeneste (en OGC-standard). Dermed kan du enda enklere dele dine data med 3dje-part, samtidig som du bruker ArcGIS Online sine brukervennlige verktøy for forvaltning av dataene.
 • Veldig enkelt å illustrere punkt i 3D-scener med realistiske 3D-symbol for trær, lyktestolper etc. Se rykende ferskt eksempel fra Skedsmo kommune her
 • Enklere å inkludere bilder i StoryMaps. Nå kan du laste bilder rett fra PCen og inn i historien.
 • Web AppBuilder har det blitt enda enklere for sluttbruker å laste inn lokalt innhold (shapefil, CSV, GPX og GeoJSO


]]>
Nyheter i ArcGIS 10.5 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-10-5 Fri, 17 Mar 2017 12:52:10 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nyheter-i-arcgis-10-5 I løpet av noen hektiske uker rundt nyttår kommer både ArcGIS i versjon 10.5,  en oppdatering av ArcGIS Online og ArcGIS Pro 1.4. Alle disse nyvinningene bidrar til å senke terskelen for å transformere data til innsikt og dele denne med andre i eller utenfor din organisasjon. 

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Server har utviklet seg enormt siden den gang  oppgaven kun bestod av å publisere kart, data og analyser som webtjenester. Det er nå et komplett Web-GIS som også tilbyr målrettede, brukervennlige applikasjoner, masser av spennende innhold og en sikker og fleksibel brukermodell som lar oss jobbe mer effektivt sammen. Et Web-GIS kan du få levert som en tjeneste fra skyen (ArcGIS Online) eller drifte i din egen infrastruktur. Sistnevnte kaller vi nå ArcGIS Enterprise for å understreke at ArcGIS Server er mer enn bare karttjenester, det er et komplett system for å skape og dele informasjon, innsikt og kunnskap.

Big data

Endringen fra ArcGIS for Server til ArcGIS Enterprise er mer enn et navnebytte, det er en forpliktelse til å levere et web-GIS som skal takle alle de utfordringene som ligger foran deg. For mange betyr det evnen til å håndtere en stadig økende mengde data som vi samler inn via sensorer, droner, mobilapplikasjoner eller tradisjonelle datafangstmetoder. Store datamengder krever at vi tar i bruk mer maskinkraft og tenker nytt rundt lagring av data. Det igjen, forutsetter en fleksibel programvare som lar oss putte på mer jern der det trengs, når det trengs.

Derfor introduserer vi ulike lisenseringsroller for GIS-serveren i ArcGIS Enterprise slik at du f.eks. kan kjøre GeoEvent Server og/eller Image Server på egen maskinvare for å håndtere mer belastning. Image Server får også helt ny funksjonalitet for å utføre distribuert prosessering av rasterdata. Tilsvarende introduserer vi en ny rolle, GeoAnalytics Server, som gir deg tilsvarende muligheter for å distribuere analyse av vektordata på flere servere i de tilfellene hvor pc'en ikke lenger holder mål. Det åpner muligheten for å massere data som tidligere ikke lot seg rikke, eller hvor prosesseringstiden var lengre enn beslutningsprosessen.  Les mer om lisenseringsroller i ArcGIS Enterprise her.

Insights

Et kjennetegn med analyser er at det vanligvis krever data fra mange ulike kilder og mange iterasjoner før man kommer fram til et svar man kan feste tillitt til. Mange kan oppleve dette som både tids- og kompetansekrevende, men med Insights for ArcGIS blir denne reisen både raskere og mer behagelig. Målsetningen vår er at du skal velge å analysere fremfor å stole på magefølelsen alene. Insights gir deg et enkelt webbasert grensesnitt som gjør det enkelt å visualisere, kombinere og analysere mange ulike typer og størrelse av data. Ved å "dra og slippe" data mellom kart, tabeller, grafer eller andre visualiseringer kan du filtrere, aggregere eller på andre måter kombinere, analysere eller berike dataene dine. Alle operasjonene dine lagres slik at du både kan gjenskape dem og dokumentere analysen din uten at det medfører ekstra arbeid for deg. Jeg tror Insights for ArcGIS vil appellere både til GIS'ere og fagpersoner som ikke er kjent med denne type verktøy fra før. Insights blir først tilgjengelig i ArcGIS Enterprise nå i desember og i løpet av 2017 som en del av ArcGIS Online. Mer om Insights.


Dette var bare en kort introduksjon om noen av nyhetene i ArcGIS 10.5. Samtidig kan du glede deg til den kvartalsvise oppdateringen av ArcGIS Online 12. desember og en ny versjon av ArcGIS Pro (1.4) i starten av januar, begge fullspekket med godsaker. Følg med på bloggen for mer informasjon om disse utgivelsene.
]]>
Navneendringer for produkter https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/navneendringer-for-produkter Fri, 17 Mar 2017 12:47:08 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/navneendringer-for-produkter Produktene GeoAreal, GeoAreal Planregister (GAPR) og NT for Web vil bli navneendret. Funksjonalitet blir også omfordelt mellom GeoAreal og - Planregister.

NT (Norske Tilpasninger) for Web skifter navn til NT for GeoCortex fra release av versjon 3.3, som kommer i Q1/Q2. En relativt omfattende patch for kommende versjoner av GeoCortex, HTML Viewer og ArcGIS Server som blir releaset relativt snart, vil fortsatt ha gammelt navn. Navneskiftet skjer for å klargjøre produktets fokus: Ei breid norsk tilleggspakke for funksjons- og mulighetsrikt web-GIS.

GeoAreal skifter etter 12 år navn til Arealplan for ArcGIS. Dette understreker fokus for denne applikasjonen videre: Et system for å forvalte den komplekse materien som arealplanbaser på vektorform er. Dagens "GAPR Admin", som er grensesnittet for å legge tabelldata til planregisteret, vil også inngå her.

GeoArealPlanregister Viewer står igjen. Som "alle" kjenner til, har vi utviklet en helt ny innsynsklient på HTML5 som ikke er avhengig av GeoCortex. Den vil nå hete Planinnsyn for ArcGIS og gi innsyn i plankart og planregister i tillegg til videreført GeoIntegrasjonsstøtte og plandialog.


]]>
NT 3DBygger for ArcGIS 1.4 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-3dbygger-for-arcgis-1-4 Fri, 17 Mar 2017 12:45:45 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-3dbygger-for-arcgis-1-4 Endelig har vi en NT 3DBygger med støtte for ArcGIS 10.4. En del prosesseringsforbedringer er også gjennomført. Applikasjonen kan nå kombineres med 64-bit bakgrunnsgeoprosessering, og feilhåndtering samt håndtering av data som avviker fra registreringsinstruks er styrket.

]]>
GMA kompatibel med ny versjon av Matrikkelen https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/gma-kompatibel-med-ny-versjon-av-matrikkelen Fri, 17 Mar 2017 12:44:09 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/gma-kompatibel-med-ny-versjon-av-matrikkelen Matrikkel versjon 3.9 er lansert. Vår lokale matrikkelkopi, GMA, er kompatibel med denne versjonen, og det vil ikke bli noen ny versjon av GMA eller behov for å oppgradere komponenter.

]]>
NT for Web 3.2 med støtte for GeoCortex Essentials 4.6 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-web-3-2-med-stotte-for-geocortex-essentials-4-6 Fri, 17 Mar 2017 12:42:00 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-for-web-3-2-med-stotte-for-geocortex-essentials-4-6 GeoCortex Essentials 4.6 og HTML viewer 2.7 er nå støttet av NT for Web. Patch med oppgradert installasjon er lagt ut. Mange andre endringer og rettinger foretatt siden versjon 3.2 ble lansert i mai er også inkludert i patchen vi nå har releaset.

]]>
FKB 4.6 og ArcGIS/GeoAreal https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fkb-4-6-og-arcgis-geoareal Fri, 17 Mar 2017 12:40:39 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/fkb-4-6-og-arcgis-geoareal FKB versjon 4.6 medfører behov for å endre/bytte en del datamodeller for bruk i ArcGIS med GeoAreal. Disse og annet innhold tilpasses fortløpende.

Datamodeller for FKB 4.6 er nå nedlastbare fra vår ftp-site. Dette gjelder for alle fagområder med godkjent produktspesifikasjon.

Definisjonsfiler for SOSI-konvertering for bruk i GeoSOSI er likeledes tilpasset ny FKB-versjon og kan lastes ned. Lyr-/tegneregelfiler er oppdatert. Det samme gjelder modellbaserte (OBJTYPE)-topologikontroller, der slike anvendes.

Tilpasning av batchfiler for DataReviewer/QA, validering gjenstår. En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS 10.4.X med alle disse komponentene i oppdatert stand forventes i november. Imens henvises til en velfungerende betaversjon for brukere som vil anvende 10.4.

Det må tillegges av "SOSI-VERSJON" har nådd et nytt nivå av akademisk forvirring: SOSI-versjonen i filer levert på FKB-versjon 4.6 er fortsatt 4.5! SOSI-versjonen peker på rammeverket som kodinga er basert på og ikke på versjonen av den enkelte produktspesifikasjon...

Den lyse sida av dette er at våre sosi-definisjonsfiler er tilpasset dette, ved at definisjonene fra FKB 4.6 er lagt til grunn i vår konfigurasjon av både 4.5 og 4.6.


]]>
NT Transformasjon 2.1 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-2-1 Fri, 17 Mar 2017 12:39:46 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/nt-transformasjon-2-1 NT Transformasjon er releaset. Brukere av ArcGIS for Desktop 10.4 kan dermed ta i bruk en offisiell versjon av dette tillegget, som fortsatt er viktig for mange. NT Transformasjon har siden versjon 2.0 vært et sett av geoprosesseringsverktøy og ikke en Windows-tjeneste.

]]>
GeoSOSI 3.6 https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-3-6 Fri, 17 Mar 2017 12:36:39 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/geososi-3-6 GeoSOSI er tilgjengelig i ny versjon. 

GeoSOSI Professional og GeoSOSI Standard er tilgjengelige i versjon 3.6. Noen viktige rettinger er årsaken til at vi har valgt å release en versjon mellom FME-hovedversjonsreleaser. Det er i stor grad utvikling av uttaksløsninger av nasjonale datasett og relaterte modellutfordringer som driver videreutvikling av verktøyet. GeoSOSI kan lastes ned fra vår sftp-løsning. Kontakt administrasjonen for detaljer.

]]>
Venter du på GeoAreal for ArcGIS 10.4? https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/venter-du-pa-geoareal-for-arcgis-10-4 Fri, 17 Mar 2017 12:34:15 +0100 Sesilie Halland https://geodata.no/tekniske-oppdateringer/2017/03/17/venter-du-pa-geoareal-for-arcgis-10-4 En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS for Desktop 10.4 lar vente på seg. Årsaken er at vi venter på nye FKB produktspesifikasjoner. Det blir ingen ny versjon uten at disse er bygd inn i systemet. En beta for ArcGIS 10.4(X) er tilgjengelig. 

Elementer som må oppdateres er lyr-filer, datamodeller og DataReviewer batchfiler. Vi tar ut mxd'ene for FKB av produktet nå, muligens med unntak av AR5, da vi mener at temanøytrale visninger er bedre for redigering av data enn visninger som følger siste standard. Å sette opp kartdokument og karttjenester basert på tilgjengelige lyr-filer er uansett lavthengende frukt.

Vi legger med dette til rette for forvaltning av disse dataene i henhold til ny standard. Samtidig fraråder vi praksis som både er svært ressurskrevende og som reduserer datakvalitet: Innlegging av 'as planned', eller 'as built' basert på dokumentasjon som ikke holder områdets krav til kartleggingsnøyaktighet eller objektomfang. Vi anbefaler at alle objekter som ikke er målt og beskrevet nøyaktig og komplett nok ut fra FKB områdetype holdes i tiltaksbase, slik at de blir enkle å identifisere for alle brukere og ikke reduserer kvaliteten på tilliggende data og på fagområdebasen som sådan. Det sparer jobb og gir riktigere kart! Samtidig skaper en større forutsigbarhet og reduserer forhåndspreparering for mange GIS-anvendelser som primært setter krav til at objektene er riktig tredimensjonalt kartlagt.


]]>