NT Transformasjon for ArcGIS 10.7

NT Transformasjon koordinattransformerer data i høyde og grunnriss ved bruk av norske formler for overgang mellom eldre og nye referansesystemer. Produktet er nå klart i ny versjon, for bruk i ArcGIS Desktop 10.7.