Ny versjon av Arealplan for ArcGIS

Arealplan for ArcGIS, som har datamodeller, kartografistøtte og kvalitetsrutiner for forvaltning av plantypene og FKB, er klar i ny versjon. I tillegg til mange endringer i inneholdte og andre, nedlastbare dataforvaltningsmodeller, har vi ryddet kraftig i settet av hjelpe- og veiledningsdokumenter.

En hoveddriver denne gangen har vært støtte for - og forbedring av opplegg rundt Geosynkronisering og forenkling av kvalitetssikringsopplegget (DataReviewer). Det er nå mange produkter som skal samspille, samt at de fleste vil foretrekke å utføre løpende redigeringsoppgaver i ArcGIS Pro. Derfor har vi definert et nytt systemdokument med vekt på å forklare fundamentale ting som må på plass, framfor å beskrive redigeringshandlinger og -verktøylinjer der ESRI uansett gjør dette bedre enn oss.

Utilities/tillegg utvikles løpende og vil være tilgjengelige for brukere som har gyldig supportavtale.