Ny versjon av Planregister for ArcGIS

Ny versjon av Planregister for ArcGIS er tilgjengelig. Redaktørapplikasjonen støtter nå ArcGIS 10.7, og har fått en del rettinger og forbedringer. Planinnsynapplikasjonen har ny styling, i tråd med tilbakemeldinger og ønsker om mer kompakthet. En del større endringer avventer vedtak og iverksetting av SOSI plan versjon 5.0-baserte produktspesifikasjoner.