NT for Geocortex med 2020-fix

Vi har nylig oppdatert/rettet to workflows i NT for Geocortex: Naboliste og Hent Kartdata. Hele installasjonen, eller bare de to workflow'ene inneholdt i zipfil kan bli lastet ned fra geodata.no. Ved nedlasting av workflows, blir disse bare kopiert over de gamle på applikasjonens installasjonsområde.