NT for Desktop 1.12

ArcGIS for Desktop 10.8 er releaset, og NT for Desktop 1.12 er klart til nedlasting og bruk. Det er ingen ny funksjonalitet, men ytelsen på generering av resultatlister fra søk er dramatisk forbedret. Det vil bli opplevd som om søkene går mye raskere. Den inneholdte region-/polygonlokatoren er også oppdatert med nytt innhold fra GeodataOnline, og da først og fremst nye administrative områder.

Gitt videre utviklingsløp for ArcGIS for Desktop, er det gitt at vi nå legger hovedinnsatsen i å løfte Pro-relatert funksjonalitet og at NT for Desktop skal forbli stabil og oppdatert så lenge det er behov for den.