Arealplan for ArcGIS i beta - går i ArcGIS for Desktop 10.8

Arealplan for ArcGIS 2.5.7 beta er gjort tilgjengelig for nedlasting. Konfigurasjonsinnhold er i tråd med nyeste standarder, og det første Pro-spesifikke innholdet har begynt å komme inn.

Applikasjonen står foran større endringer, og det vil ta noe tid før en endelig 2.5.7 er klar. Stikkord er mer Pro-innhold og oppgradering av dokumentasjonen.