Geodata | Arealplan for ArcGIS Pro

Arealplan for ArcGIS Pro

En første offisielle versjon av Arealplan for ArcGIS Pro er klar. De vanlige oppdateringene av symboler og Data Reviewer-batchfiler inngår. I tillegg har vi utviklet nye tools som automatiserer viktige arbeidsprosesser.

Fokus for videre utvikling er enklere arbeidsflyt og 'fornorsking' (arbeidsoppgaver/tasks) og mer automatisering av vanlige forvaltningsoppgaver.