Geodata | FME 2021, GeoSOSI Professional 3.11

FME 2021, GeoSOSI Professional 3.11

FME 2021 er releaset, med mange brukerrelaterte - og ytelsesforbedringer. GeoSOSI 3.11, som fungerer på FME-versjoner 2014 - 2021, er derfor også releaset. Versjonen innehar forbedringer i attributthåndtering som gir bedre resultater i visse komplekse tilfeller.