Geodata | Hotfix av NT 3DBygger

Hotfix av NT 3DBygger

Vi har lagt ut en hotfix av NT 3DBygger. Eneste endring er at settingsfila angir et litt større query enn tidligere, slik at systemet er mer tilpasset forekommende varianter av egenskapskoding i FKB Bygg. Det er ikke foretatt endring av versjon.