NT for Desktop - mindre fiks gjort tilgjengelig

En fiks av innhold i rapporten tilhørende eierliste under polygon (partsliste) er utført. Nytt bygg er tilgjengelig på nedlastingsportalen.