GeoSOSI for FME 2022 er tilgjengelig som betaversjon

Vi har pakket en GeoSOSI for den foreliggende betaversjonen av FME 2022. Endringene 'bak kulissene' er denne gangen store, og vi ønsker å teste vesentlig mer på en endelig versjon av FME før vi slipper vår endelige versjon. Beta'en er nedlastbar, som 64-bit.

Årets hovedversjon vil inneholde konfigurasjon som dekker FKB 5.0, og etter hvert spesifikke definisjoner for noen andre vanlige datasett som har innhold som bryter med andre datasett som bruker de samme egenskapene, eventuelt også objekttypene. Disse vil ikke følge det vanlige filnavningsmønsteret, der SOSI-versjon er angitt med to sifre. Vi vil også klargjøre rollen til definisjonsfilene klarere i veiledning. Ensartet bruk av typer og definisjoner på tvers av fagområder sklir mer og mer ut i fagmiljøene, og vi må derfor definere mye klarere hva slags forventninger en kan ha til systemets håndtering av data basert på - eller ikke basert på spesifikke foreliggende standarder.