NT for Geocortex-brukere: Endringer i nabolistemal

Vi endrer nabolistemalen, etter sterke ønsker fra de som bruker denne via Origo-Saksbehandlerproduktet. Vi håper at alle andre også vil synes at dette gir en forbedring av lesbarheten. Endringene foretas på rapportmal - og API-nivå, så det er ikke noe nytt som skal bli installert.