Viktig for FME/GeoSOSI-brukere: GeoSOSI 4.0, for FME-versjoner fra 2022.1.1

Vi jobber fortsatt med å tilpasse GeoSOSI til FME 2022.1.1. Endringene vil være av et omfang og av en art som gjør det riktig å definere den nye versjonen som en hovedversjon - 4.0.
Denne vil ikke være tilgjengelig for eldre versjoner av FME, og for å støtte SOSI-format på disse vil en være henvist til å anvende versjoner fra 3.X-serien.
Versjonen antas ferdig i løpet av få dager.