Bruk av Geodata Online i ArcGIS Pro og ArcGIS for Desktop

Nyttig informasjon om adresser til tjenester fra Geodata Online og oppkobling av Geodata Online-tjenester i ArcGIS Pro og ArcGIS for Desktop.

Adresser til tjenester fra Geodata Online

Alle tjenester fra Geodata Online er tilrettelagt for bruk i ArcGIS Desktop og ArcGIS Pro. I tillegg er de tilgjengelige som REST- og SOAP-tjenester for bruk i andre applikasjoner og løsninger. Tjenestene er passordbeskyttet, og kun tilgjengelig over https.

Adressen som skal brukes er:
https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services

Pålogging

Før du kan logge deg på Geodata Online, må du opprette en Geodata Online-bruker og verifisere epost-adressen du har oppgitt. Det gjør man her:

Lag ny Geodata Online-bruker

Deretter vil du få tilgang til de tjenestene du abonnerer på.

Oppkobling av Geodata Online tjenester i ArcGIS Pro

Under har vi laget en enkel fremgangsmåte, følger du denne steg for steg vil du enkelt kunne koble deg til Geodata Online fra ArcGIS Pro.

 1. Legg til en "New ArcGIS Server Connection". Dette kan gjøres enten fra "Insert"-fanen og "Connections", eller fra "Catalog View"/"Catalog Pane" som åpnes fra "View"-fanen.
 2. Fyll inn adressen https://services.geodataonline.no/arcgis, og brukernavnet og passordet til din Geodata Online bruker.
 3. Når du har koblet til vil denne vises i innholdsfortegnelsen i "Catalog"-view. Du kan ekspandere katalogene og koble til tjenestene du abonnerer på.

Oppkobling av Geodata Online tjenester i ArcGIS for Desktop

Under har vi laget en enkel fremgangsmåte, følger du denne steg for steg vil du enkelt kunne koble deg til Geodata Online fra ArcGIS Desktop.

 1. Start ArcCatalog
 2. Dobbeltklikk på Add ArcGIS Server
 3. Velg Use GIS services og klikk på Next >
 4. Fyll inn adressen https://services.geodataonline.no/arcgis, og brukernavnet og passordet til din Geodata Online bruker.
 5. Når du har koblet til vil denne vises i innholdsfortegnelsen i ArcCatalog. Du kan ekspandere katalogene og koble til tjenestene du abonnerer på.
 6. Du kan legge en tjeneste til ArcMap ved å dra og slippe en tjeneste fra ArcCatalog eller velge Add Data knappen og bla deg fra til den nyopprettede tilkoblingen til Geodata Online.

Når du legger raske bakgrunnskart (såkalte cachede bakgrunnskart) til ArcMap er det lurt å skru av lokal caching i ArcMap. Dette vil sikre at du til en hver tid henter de mest oppdaterte kartene fra Geodata Online, og ikke henter gamle lokalt lagrede kart.

Slik skrur du av lokal caching i ArcMap

 1. Høyreklikk på kartlaget i ArcMap som inneholder et raskt (cached) bakgrunnskart fra Geodata Online og velg Properties
 2. I Layer Properties velger du fanen Caching. Huk av for Don't cache any data locally, og eventuelt klikk på knappen Clear Local Cache Now for å slette gamle lokalt lagrede kart.