Skoleverktøyet Levende Atlas

Levende Atlas er et kartverktøy som du som lærer kan bruke i undervisningen for å vise frem informasjon, på en spennende måte. Gjennom Levende Atlas kan elever og lærere utforske og kombinere ulike kartlag. Dataen som presenteres er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen, det er også laget eksempeloppgaver til kartene.

Gjennom Levende Atlas kan elever og lærere utforske og kombinere ulike kartlag. Dataene som presenteres er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen, det er også laget eksempeloppgaver til kartene.

Lær mer i videoen under og klikk deg inn i verktøyet her.