Petroleum Online Services: Live screening av oljesokkelen

Verktøy visualiserer oljesokkelen og gir forretningskritisk innsikt for oljebransjen.

Publisert: 28. aug. 2018 , i Nyhet

Det er 7 689 oljebrønner på norsk kontinentalsokkel. For å kunne få full oversikt over de kulturelle dataene til hver oljebrønn har Geodata videreutviklet tjenesten Petroleum Online Services (POS) til et kraftig visuelt verktøy for alle som jobber i oljeindustrien på norsk sokkel.

- Vi har laget en webtjeneste som bruker geografi som oppslagsverk. Her omskaper vi store datamengder og informasjon fra bransjen til en visuell, web-basert tjeneste, sier kundeansvarlig i Geodata, Erlend Kvinnesland.

Basert på åpne data

Petroleum Online Services er bygd rundt data fra Oljedirektoratets faktasider, som deler et omfattende datamateriale om petroleumsvirksomheten på norske kontinentalsokkel. Dette er åpne data og gir oljebransjen verdifull innsikt og kunnskap.

Datamaterialet synkroniseres daglig og er basert på rapporteringer fra oljeselskapene etter hvert som de frigis. Her kan du blant annet finne informasjon og data om brønnbaner, lisenser, oversikt over funn, bilder av kjerneprøver og stratigrafi.

I tillegg til datamaterialet fra Oljedirektoratet har Petroleum Online Services også frigitte, kulturelle data fra Storbritannia, Nederland og Danmark.

Geodatas Petroleum Online Services bruker geografi som oppslagsverk, og omskaper store datamengder og informasjon fra bransjen til en visuell, web-basert tjeneste

- Vil spare tid og ressurser for bransjen

Erlend Kvinnesland forteller at løsningen gir en forbedret visuell oversikt over data som allerede finnes på Oljedirektoratets faktasider. I tillegg kombineres flere datakilder, som gir forbedret visualisering, enklere bruk og økt verdi for brukerne.

- Det er enklere å finne frem ved hjelp av kart og geografi. Denne tjenesten vil spare bransjen, og kanskje særlig geologene, mye tid. I stedet for å laste ned dataene selv og forvalte dette, samles alt gjennom Petroleum Online Services. Dette vil gi en oversikt de ikke har hatt før, og vil også spare IT-ressursene internt, understreker Kvinnesland.

Datamaterialet synkroniseres daglig og er basert på rapporteringer fra oljeselskapene etter hvert som de frigis. Her kan du blant annet finne informasjon og data om brønnbaner, lisenser, oversikt over funn, bilder av kjerneprøver og stratigrafi.

Har du lyst til å prøve Petroleum Online Services?

Ta kontakt med oss for en demo eller en prøvetilgang.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ådne Kyllesø
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.