Raskere responstid med geografisk analyse

Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.


De siste årene har det skjedd vesentlige endringer i behovet for bruk av ambulanser. I Midt-Norge har ambulansetjenesten opplevd en fordobling av antall oppdrag på 12 år fram til 2017. Basert på geografiske analyser fra Geodata vil denne oppdragsmengden fordoble seg ytterligere fram til 2030.

- For oss er det viktig å avdekke om stasjonene våre er riktig plassert for å møte den fremtidige oppdragsmengden, forklarer logistikkansvarlig i Helse Midt-Norge, Jon-Ola Wattø.

Han har ansvar for å styre hele ambulanseflåten i Helse Midt-Norge, en flåte som teller i alt 140 ambulanser og 1000 ansatte. Ambulansetjenesten dekker helseforetakene i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

Geodata har gjennomført en location-allocation-analyse – en velkjent analyse innen GIS, med et solid matematisk og teoretisk fundament. Resultatet er at Midt-Norge nå har en modell over hele området, basert etter gitte kriteriemodeller. Her er det brukt framskrivingsdata fra SSB, koblet med en etterspørselsindex basert på blant annet demografidata. I tillegg er det brukt data fra Elveg, kalibrert for ambulansetjenesten.

Geodata har dermed automatisert og laget modeller for fremtidig beregninger i analyseverktøyet, slik at ambulansetjenesten i Midt-Norge nå kan kjøre analysene sine selv på ulike scenarioer i framtiden.

Ut fra dagens situasjon har ambulansetjenesten en teoretisk dekning på 95 prosent innenfor responstidsanbefalingene med 66 stasjoner. De geografiske analysene som nå er gjort viser at om en gjør justeringer på plasseringen av de 66 ambulansestasjonene kan øke dekningen til 98 prosent i 2030, selv om folketallet og antall eldre øker betraktelig.

For å kunne tilby en forsvarlig akutt medisinsk hjelp så er vi helt nødt til å analysere ambulansestrukturen med sikte på å forbedre responstiden og ressurstilgjengeligheten.

-Jon-Ola Wattø, logistikkansvarlig for ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge.

Vil du snakke med oss om geografisk analyse eller andre muligheter? Ta kontakt:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.