Norske Tilpasninger for ArcGIS Pro

Norske Tilpasninger for ArcGIS Pro (NT for ArcGIS Pro) gir deg enklere tilgang til norske tjenester fra Geodata AS og GeoNorge, publisert via arcgisonline.

Hvorfor NT for ArcGIS Pro

ArcGIS Pro er nå det foretrukne produktet for utføring av daglige ad hoc GIS-arbeidsoppgaver. Produktet er, i motsetning til ArcGIS for Desktop, i løpende og omfattende utvikling og framstår med høyere ytelse og som langt mer moderne enn søsterapplikasjonen ArcGIS for Desktop.

I NT for ArcGIS Pro vektlegger vi å tilrettelegge for tilgang til allerede eksisterende tjenester som dekker søke- og kartbehov, framfor å utvikle ny, omfattende spesialfunksjonalitet. Eksempelvis er adressesøket, som støtter adresser, stedsnavn og matrikkelnumre, mer i tråd med hva brukere forventer i dag enn et fyll-inn-i-tekstboks for hver egenskap-søk, slik vi tilbyr i andre NT-produkter.

Hvordan fungerer det?

Vi har tilrettelagt et grensesnitt for å anvende historiske bilder-funksjonalitet fra vår bildetjeneste, basert på Norge i Bilder. Forøvrig er funksjonaliteten basert på at aktuelle kilder og tjenester hentes fram på vanlig måte i ArcGIS Pro, for så å bli lagret i kartprosjekter og tilgjengeliggjort i organisasjonen. Som ArcGIS Pro forholder vårt tillegg seg tettest mulig til ArcGIS Online.

Oppdateringer

Nye versjoner lanseres:

  • Etter release av ikke-bakoverkompatible komponenter i nye versjoner av ArcGIS Pro
  • Når vi har lansert nye tjenester som vi ønsker å knytte til NT for ArcGIS Pro
  • Når ny funksjonalitet er utviklet spesifikt i NT for ArcGIS Pro

Hva trenger jeg?

Du trenger en installert ArcGIS Pro, med versjonsnummer identisk med – eller over minimumsversjonen som er angitt i brukerveiledning.

Du trenger tilgang til din/organisasjonens Geodata Online-bruker for å benytte deg av tjenester vi har tilrettelagt der.

Jo flere norske tjenester du har tilgang til via dine avtaler, jo mer får du ut av din ArcGIS Pro med NT-tillegget.

Prising

NT for ArcGIS Pro er tilgjengelig for brukermiljøer som har abonnement på NT for ArcGIS Desktop. Prisoppsettet for produktene er dermed sammenfallende og bruker en trinnvis modell for avledning av pris. Produktet inngår i Enterprise License Agreements (ELA) norske produkter. Enheter med flere kontorsteder kan med fordel ta kontakt med sin kundekontakt for å få en pris forankret i organisasjonsstruktur og bruksmønster.

Ta kontakt om du vil vite mer:


Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.