Norske tilpasninger 3Dbygger

Norske Tilpasninger 3Dbygger ( NT 3Dbygger) lar deg nyttigjøre FKB – data for bygninger fullt ut og omgjør kartvektorer til formriktige 3D-modeller. Sammen med en terrengmodell og andre objekter i basiskartet som enkelt lar seg omgjøre til 3D-modellerte objekter i ArcGISPro, gir dette nye muligheter for å generere landskapsmodeller. Dessuten øker nytteverdien av detaljert, kostbar datafangst.

Hvorfor NT 3Dbygger

Vi kartlegger bygninger med ekstrem detaljerthet i Norge. For å dra full nytte av dette, må du kunne bygge ekte 3D-modeller. Det er nettopp hva NT 3Dbygger gjør. ArcGIS er en 3D-plattform i rivende utvikling, og NT 3Dbygger er en nødvendig komponent for å berike ArcGIS med norsk innhold.

Hvordan fungerer det?

NT 3Dbygger er et geoprosesseringsverktøy. Produktet inneholder også separate verktøy for å rette feil i kildedata.

Oppdateringer

Produktet oppdateres i takt med ArcGIS Pro.

Hva trenger jeg?

Du trenger en ArcGIS Pro.lisens.

Prising

NT 3Dbygger prises ut fra antall lisenser. Produktet inngår i Enterprise License Agreements (ELA). Enheter med flere kontorsteder kan med fordel ta kontakt med sin kundekontakt for å få en pris forankret i organisasjonsstruktur og bruksmønster.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tore Jensen
Tore Jensen
Teknisk rådgiver
Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.