Geodata | Studenter og nyutdannede

Studenter og nyutdannede

Som student skal du få muligheten til å bli kjent med Geodata og vår programvare tidlig i studieløpet. Gjennom avtaler om gratis bruk med studiesteder, deltidsansatte GIS-ambassadør, studentaktiviteter og sommerjobb har vi en rekke tilbud til deg. Vi har også et traineeprogram for nyutdannede.

Bli trainee høsten 2022

Nå søker vi traineer til programmet vårt som starter i september 2022.

Er du utvikler eller har GIS-kompetanse? Er du nyutdannet eller tidlig i karrieren? Har du et ønske om å lage samfunnsnyttige løsninger? I Geodata jobber vi med det hver dag! Nå kan du søke på vårt traineeprogram med oppstart høsten 2022. Du kan søke deg til programmet både i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Det er to ulike type stillinger du kan søke deg til i trainee-programmet:

Utvikler

GIS-systemspesialist

Gjør deg kjent med vår programvare

Vi ønsker at du som student skal ha gratis tilgang på Esri og Geodata sin programvare.

Per i dag har 16 studiesteder og høyskoler en avtale som gir studenter gratis tilgang til ArcGIS. Les mer om fribruksavtalen for studesteder her.

Er du en student ved NTNU, NMBU, UiO eller UiB med interesse for GIS og Esri-programvare anbefaler vi deg å lese om hva GIS-ambassadøren på ditt studiested kan hjelpe deg med. Du kan også hold deg oppdatert på egen facebooksiden for ditt studiested:

Student som konsulent en sommer

Relevant arbeidserfaring er ikke alltid lett å finne som student, men er svært ettertraktet når bedrifter skal ansette nyutdannede. Geodata ønsker derfor å gi en gjeng studenter muligheten til jobbe som konsulenter en sommer. Gjennom workshops og kursing skal dere sammen komme frem til hvordan dere ønsker å løse et reelt kundecase. Teamet vil bestå av studenter med ulik studiebakgrunn. Har du kompetanse innenfor en eller flere av følgende retninger er det kanskje akkurat deg vi ser etter:

  • GIS og Esri sin programvare
  • utvikling og programmering
  • datakommunikasjon og brukeropplevelse

Jobb som konsulent hos Geodata sommeren 2022

2018s traineekull

Traineeprogram for nyutdannede

Er du nyutdannede innen geomatikk og IT kan vårt 1-årige traineeprogram være midt i blinken for deg. Rekrutteringen starter opp hver høst, og avsluttes rundt årsskifte. Oppstart av traineeprogrammet er i midten av august hvert år.

Traineene får den best tenkelige innfasing som konsulent og fagperson gjennom et år med læring, prøving og mestring.

-Torgrim Høydal, Avdelingsleder Plattform og Systemintegrasjon i Geodata

Å bli ansatt i vårt traineeprogram tilsvarer en faststilling som konsulent med et kompetansehevingsprogram sammen med andre nyutdannede som tilleggsgode. Programmet byr på faglige og personlige utfordringer, jobb med et felles kundeprosjekt og du får egen mentor. Målet for programmet er at du som trainee skal bli godt kjent med Geodata sin teknologi, produkter og løsninger, og gjennom dette bli en attraktiv ressurs for våre kunder.


Se traineene presentere sin prosjekt: U-Solar - en geografisk analyse for å redde verden.....litt

Kontakt

Er du nysgjerrig og vil du vite mer om vårt studenttilbud?

Ta kontakt!

Ida Frydenberg Daffinrud
HR-Partner

For teknisk support, gå til våre supportsider.