Studenter og nyutdannede

Som student skal du få muligheten til å bli kjent med Geodata og vår programvare tidlig i studieløpet. Gjennom avtaler om gratis bruk med studiesteder, deltidsansatte GIS-ambassadør, studentaktiviteter og sommerjobb har vi en rekke tilbud til deg. Vi har også et graduate-program for nyutdannede.

Gjør deg kjent med vår programvare

Vi ønsker at du som student skal ha gratis tilgang på Esri og Geodata sin programvare.

Per i dag har 16 studiesteder og høyskoler en avtale som gir studenter gratis tilgang til ArcGIS. Les mer om fribruksavtalen for studesteder her.

Er du en student ved NTNU, NMBU, UiO eller UiB med interesse for GIS og Esri-programvare anbefaler vi deg å lese om hva GIS-ambassadøren på ditt studiested kan hjelpe deg med. Du kan også hold deg oppdatert på egen facebooksiden for ditt studiested:

Student som konsulent en sommer

Relevant arbeidserfaring er ikke alltid lett å finne som student, men er svært ettertraktet når bedrifter skal ansette nyutdannede. Geodata ønsker derfor å gi en gjeng studenter muligheten til jobbe som konsulenter en sommer. Gjennom workshops og kursing skal dere sammen komme frem til hvordan dere ønsker å løse et reelt kundecase. Teamet vil bestå av studenter med ulik studiebakgrunn. Har du kompetanse innenfor en eller flere av følgende retninger er det kanskje akkurat deg vi ser etter:

  • GIS og Esri sin programvare
  • utvikling og programmering
  • datakommunikasjon og brukeropplevelse


2018s traineekull

Graduate-program for nyutdannede

Er du nyutdannede innen geomatikk og IT kan vårt 1-årige graduateprogram være midt i blinken for deg. Rekrutteringen starter opp hver høst, og avsluttes rundt årsskifte. Oppstart av graduateprogrammet er i midten av august hvert år.

Graduatene får den best tenkelige innfasing som konsulent og fagperson gjennom et år med læring, prøving og mestring.

-Torgrim Høydal, Avdelingsleder Plattform og Systemintegrasjon i Geodata

Å bli ansatt i vårt graduateprogram tilsvarer en faststilling som konsulent med et kompetansehevingsprogram sammen med andre nyutdannede som tilleggsgode. Programmet byr på faglige og personlige utfordringer, jobb med et felles kundeprosjekt og du får egen mentor. Målet for programmet er at du som graduate skal bli godt kjent med Geodata sin teknologi, produkter og løsninger, og gjennom dette bli en attraktiv ressurs for våre kunder.


Se traineene presentere sin prosjekt: U-Solar - en geografisk analyse for å redde verden.....litt

Kontakt

Er du nysgjerrig og vil du vite mer om vårt studenttilbud?

Ta kontakt!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ida Frydenberg Daffinrud
Senior HR Business Partner

For teknisk support, gå til våre supportsider.