- Alle landminer ligger et sted

I løpet av 25 år har Norsk Folkehjelp kartlagt, fjernet og destruert over 2 millioner miner og eksplosiver over hele verden.


De ligger der som en konstant trussel om lemlestelse og død. En følelse av utrygghet som gjennomsyrer hverdagen.

Landminer og rester av eksplosiver er ikke bare en påminnelse om grusomheter og frykt – det tvinger millioner av mennesker å leve livet sitt annerledes enn de egentlig vil.

Alle miner har en geografisk posisjon

Alle miner og eksplosiver ligger et sted – har en geografisk posisjon – før de blir funnet og destruert. Legger du flere lag med informasjon på toppen av stedet der en landmine blir funnet, får du et omfattende og detaljert bilde av konsekvensene den har for sine omgivelser.

Hvem bor her? Hvilken kunnskap har de som bor her om landminer? Hvilken infrastruktur ligger her eller i nærheten? Er dette landbruksjord, eller er det kanskje planlagt bilvei eller bebyggelse i dette området? Er funnstedet nær stier og veier som allerede brukes av både folk og dyr?

- En geografisk komponent

Fjerning av miner og eksplosiver er et nitid arbeid. Ofte kartlegges områder med droner og satellittbilder for å få en oversikt. I tillegg er lokalbefolkningen en viktig informasjonskilde. Samlet er dette livsviktig kunnskap. Selve ryddearbeidet skjer både men mennesker, hunder og maskiner.

Men én ting kobler dette arbeidet sammen:

- Minerydding er av natur koblet til geografi. Alle data vi samler har en geografisk komponent, og geografiske informasjonssystemer blir derfor en viktig teknologi for oss for å få oversikt, forteller Mohammad Qasim Hashimi, global rådgiver innen Information Management i avdelingen for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp.

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er digitale verktøy som brukes for å kunne samle, behandle, analysere og dele geografiske data.

Til stede over hele verden

Norsk Folkehjelp driver handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. De jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær minerydding, redningstjeneste, asyl og integrering.

- Vi er til stede i mer enn 22 land over hele verden, og siden vi startet med å rydde miner i 1992 har vi vært inne i mer enn 45 land, forteller Qasim, som har vært en del av Norsk Folkehjelp siden 2009.

Over 2 millioner miner og eksplosiver

I de årene organisasjonen har jobbet med humanitær nedrustning, er mer enn to millioner miner og rester av eksplosiver registrert av Norsk Folkehjelp.

- Vi har rundt 1 800 mennesker rundt om i hele verden, som jobber ute i felt, forteller Qasim og legger til at bruk av ArcGIS Online har forvandlet måten de jobber på.

- Vi kan gjøre mye mer planlegging og forberedelser fra kontoret. I tillegg er applikasjonene web-basert, uten behov for installasjoner.

Fra penn og papir til en «live» strøm av data

Mye har skjedd på de 25 årene Norsk Folkehjelp har jobbet med nedrustning, og ny teknologi har gjort arbeidet lettere og tryggere.

- Tidligere brukte vi penn og papir og store utskrifter av kart. Nå har vi GIS-verktøy som analyserer og genererer fakta som hjelper oss med å ta gode og riktige beslutninger i arbeidet. Dermed øker vi sannsynligheten for å rydde berørte områder på en så trygg og effektiv måte som mulig. Nå oppdateres databasene våre daglig, og kan gjøre gode beslutninger hver eneste dag.

Vi tar gjerne en uformell prat om mulighetene hos dere!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.