Geodata | GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi

Konferanse /

GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi

Å koble geografisk informasjon og teknologi med data gir oss nyttige svar for fremtiden. Denne konferansen vil gi deg noen av svarene og kunnskap og inspirasjon til å selv dykke ned i dataene.

GeoTek 2021 blir ikke arrangert i tradisjonelt fysisk format. Vi vil derimot by på en digital sending som du bør få med deg! Dato kommer, følg med på vår Facebook-side.

2020s foredragsholdere:

Anett Andreassen

Direktør for digitalisering og utvikling – Statsbygg

Anett Andreassen har jobbet i Statsbygg i 14 år, både med prosjekt, strategi og forvaltning i flere deler av organisasjonen.

Johnny Welle

Administrerende direktør – Entur AS

Johnny Welle er administrerende direktør i selskapet og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Nina Jensen

Administrerende direktør – REV Ocean

Nina Jensen er administrerende direktør i REV Ocean og jobber utrettelig for å fremme miljøansvarlige løsninger for verdens hav.

Olivier Cottray

Olivier Cottray

Head of Information Management – GICHD

Olivier Cottray er leder av Information Management Division i Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), en organisasjon som jobber med minerydding verden over.

Jo Røislien

Jo Røislien

Forsknings- og vitenskapsformidler

Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere.

Paul Chaffey

Statssekretær (H) - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.