Geodata | GeoTek - en gratis digital konferanse om geografiske data…

Konferanse /

GeoTek - en gratis digital konferanse om geografiske data og teknologi

Å koble geografisk informasjon og teknologi med data gir oss nyttige svar for fremtiden. Nå kan du melde deg på GeoTek som i år gjennomføres som en GRATIS DIGITAL minikonferanse (vi kommer tilbake med tradisjonell fysisk konferanse i 2023).

Hva er GeoTek?
GeoTek arrangeres av Geodata AS og er en konferanse der geografisk informasjon, geografiske data og geografiske løsninger står i sentrum. Den digitale sendingen vil vare i to timer og passer både for deg som har en innsikt i dette fagområdet fra før og deg som er nysgjerrig.

Når?
17. mars klokka 12.30-14.30
Sted: På internett, lenke sendes til påmeldte

På konferansen vil du får høre om disse tematikkene

  • Datadrevet by- og eiendomsutvikling: Data vil i større og større grad styre hvordan vi utvikler det meste, by- og eiendomsutvikling er ikke et unntak. Det vil være en livesending av podcasten Bysnakk med Erling Fossen og Maren Bjerkeng i samtale med Mai Anh Thi Lê fra Statsbygg og Astrid Hvattum fra Geodata som tar for seg denne tematikken.
  • Hva er det viktigste innenfor for geografiske data og tilhørende teknologi akkurat nå?: Vi har fått på plass et ekspertpanel som svarer på akkurat det. Blant annet. Har du spørsmål til ekspertpanelet? Send oss på geodata@geodata.no. Ekspertpanelet består av Ingunn Limstrand (Miljødirektoratet), Stig Aage Melve (Hedmark IKT), Stian Heid (Asplan Viak) og Joachim Juell (Geodata). Samtalen ledes av Sesilie Urkegjerde Halland.
  • Havvind blir til med geografiske data i bunn: Den norske havvindssatsningen er i gang og geografiske analyser og data blir sentralt i alle faser. Vår tekniske rådgivere byr på spennende innsikt med den nyeste teknologien.
  • Vakre og funksjonelle kart: Vi får digitalt besøk av Esris kjente kartograf John Nelson. Han tar oss med en tur inn i den visuelle verden med gode eksempler på kart som ser bra ut og kart som funker. Vi lover en underholdende sesjon med kartografkjendisen.

Er du interessert i teknologi i et samfunnsperspektiv og spesielt geografisk informasjon og geografiske data? Da er det bare å melde seg på. Konferansen er gratis og i fjor hadde vi over 1000 påmeldte!