– De eneste i Norge som har denne løsningen

Over 1,2 millioner nordmenn bruker bredbåndstjenestene fra Altibox. Nå satser internett- og TV-leverandøren stort på geografiske løsninger for å vinne ytterligere markedsandeler.


Slutt på excel-lister

Det betyr at det ikke lenger er behov for å vente på excel-lister som sendes inn fra entreprenører, og som må registreres manuelt i systemer for å holde oversikt over fremdrift i et utbyggingsprosjekt.

– De fleste partnerne jobber relativt likt, men har tidligere gjort ting i hver sine systemer. For å levere tjenestene måtte alle manuelt registrere data fra sine respektive planleggings- og utbyggingssystemer inn i Altibox sine systemer. Dette er nå helintegrert og gir muligheten for en felles standard måte å jobbe på som effektiviserer partnerskapet, sier Langset.

Viken Fiber har vært den største Altibox-partneren siden 2004, og var de første til å ta i bruk det nye verktøyet i april i år.

– Det er en helt ny verden for oss å kunne se alt i kartformat og geografi, i stedet for å skulle tolke det i excel-ark og papirer. Det er i tillegg minimalt med feilkilder. Vi driver med nedgravning av fiber og med denne digitale løsningen har vi full kontroll over alle stegene i utbyggingsprosessen i alle prosjektene vi jobber med, sier Stian Berg, direktør for utbygging og nettverk i Viken Fiber.

Omar Retterstøl Langset, Deputy Chief Technology Officer & Head of IT and Applications i Altibox. Foto: Altibox

Ved hjelp av en ny digital løsning har Altibox fått bedre kontroll på hele verdikjeden og alle prosesser tilknyttet utbygging av fiber i Norge. Målet er å kunne grave mer fiber.

Hvert år legger tilbydere av Altibox tusenvis av kilometer med fiber til norske husstander og bedriftskunder. Altibox AS har 32 partnere som bygger ut fiber over hele landet, og har i dag en markedsandel på 60 prosent for fiberbasert bredbånd.

Med et bevisst forhold til geografiske data har selskapet nå tatt i bruk et heldigitalt samlesystem med applikasjoner for å øke utbyggingen av fiber i Norge.

– Dette verktøyet binder forretningsprosessene våre sammen, slik at planlegging, salg, utbygging og leveranse er sammenhengende og kontinuerlig oppdatert, sier Omar Retterstøl Langset, Deputy Chief Technology Officer & Head of IT and Applications i Altibox.

– Endeløse muligheter

Verktøyene er utviklet av Geodata og kundeansvarlig Morten Hjallum forteller om et taktskifte i bransjen, hvor aktørene begynner å se verdien av geografiske data og analysemulighetene dette gir.

– I denne bransjen er det mange fagmiljøer som sitter med hver sine sett med informasjon og data, som ikke snakker med hverandre på noe god måte. I Geodata kobler vi alle disse datasettene sammen med geografiske informasjonssystemer, som gir unike og nærmest endeløse muligheter for å gjøre grundige og solide analyser helt ned på den enkelte husstand, sier han.

Analysene presenteres også visuelt. Det kan eksempelvis brukes til å finne den raskeste, men også minst kostbare, måten å legge fiber basert på hvor i terrenget det er fjell, grus eller asfalt.

I løpet av en sesong er nesten 9000 personer tilknyttet fiberutbyggingen hos Altibox. Med så mange involverte øker også risikoen for misforståelser og feilkilder.

Den viktigste årsaken til at Altibox har investert i et samlet digitalt system, er for å ha IT-støtte på det som tidligere var en manuell og tungvint måte å bygge fiber på. Nå er den heldigitalisert og Altibox er den første i bransjen i Norge som tar i bruk en slik løsning. Foto: Brand Studio

Stor konkurranse

Hjallum viser til at fiberaktøren nå har bedre kontroll over alle som jobber i hver ende av prosjektene, og kan spore samtlige arbeidsoppgaver.

– De har gått fra å ha begrenset oversikt over hva som skjedde ute i felten, til å vite nøyaktig hvor mange meter som graves daglig, hvor alt utstyret er plassert og hvor mange prosent av et prosjekt som gjenstår. Da vet du også hvilke gravemaskiner du kan flytte videre til neste prosjekt. Du sparer tid fordi du blant annet kan bruke utstyret mer effektivt.

Han mener at det er aktørene med best kunnskap innen kart, geografi og analyse som vil vinne fibermarkedet.

– Det er stor konkurranse blant aktørene, og skal du bli best må du har kunnskap. Det får du gjennom å forvalte geografiske data på en skikkelig måte, sier Hjallum og utdyper:

– Altibox er de eneste i Norge som har denne løsningen. Det betyr at de kan grave raskere, ta bedre beslutninger og gjøre prosessene mer strømlinjeformet. Da klarer man sannsynligvis å koble opp kundene sine raskere enn det konkurrentene kan. Det er slik man vinner markedet.

– Gevinster å hente hver uke

Berg forteller at de får ned leveransetiden og raskere kan få betalende kunder ved hjelp av live-oppdateringer i verktøyet så snart noe skjer i felten. I stedet for manuelle overleveringer mellom ansatte og mye papirarbeid i hvert prosjekt.

– Jo færre manuelle steg, desto mer effektive er vi. Da blir det gevinster å hente hver uke og til syvende og sist vil det synes direkte på resultatene våre som høyere omsetning, sier direktør for utbygging og nettverk i Viken Fiber.

Langset legger til at det er for tidlig å måle direkte effekter i form av tid eller penger, men peker på at det er en klar forventning om at en helintegrert verdikjede vil føre til reduserte kostnader i alle ledd. Både hos Altibox og partnerne, samt entreprenørene og salgsselskapene som benyttes.

– Flere av Altibox sine partnere er relativt få ansatte og avhengig av gode støttesystemer og prosesser for å kunne legge til rette for videre vekst. Verdien av en løsning som dette er en mer enhetlig måte å videre investere i fiberutbygging i Norge. Det gir oss mulighetene til å dekke flere kunder i landet for mindre investeringer, sier Deputy Chief Technology Officer & Head of IT and Applications i Altibox.Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Morten Andre Hjallum
Morten Andre Hjallum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.