Er tomten din forurenset?

Nettverktøyet «Grunnforurensing» har over 6 000 oppføringer på informasjon om forurenset grunn i Norge og Svalbard presentert i detaljerte kart.


Lurer du på om huset eller eiendommen din ligger på forurenset grunn? Da bør du sjekke Miljødirektoratets nettverktøy Grunnforurensing.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Opplysningene oppslagsverket gir ikke et totalbilde, men gir informasjon så langt kartleggingen er kommet til enhver tid. Hvert år føres ca. 400 kartlegginger inn i fagsystemet.

Kartleggingen har pågått siden 1980-tallet og informerer om grunnforurensning i Norge, hva som er gjort med områdene og planene for opprydding. Eiendommene er også lagt inn på søkbare kart og opplysningene overføres direkte til Matrikkel.

Gjennom et svært enkelt brukergrensesnitt er verktøyet nyttig for blant annet entreprenører og utbyggere, men også for de som har kjøpt bolig og kommuner som lager arealplaner.

Alle myndighetsnivåer har ansvar for å registrere og forvalte områder med grunnforurensning. Geodata har sammen med Miljødirektoratet utviklet en kart- og prosessbasert forvaltningsløsning som følger hele arbeidsflyten i dette arbeidet.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.