Miljøhistorier med kartverktøy

Når Miljødirektoratet skal informere befolkningen om miljøets tilstand og utvikling i Norge, er et kartverktøy sentralt.


Miljødirektoratet har som én av sine oppgaver å kommunisere hvordan det går med miljøet. De ønsket seg et verktøy der de kunne sette kartet inn i historiene de skulle lage og underbygge dette med bilder, fakta og video. Og så dele det i sosiale medier. Slik kan de enkelt formidle budskapet med et appellerende og publikumsvennlig uttrykk.

StoryMaps = Miljøhistorier

Løsningen ble StoryMaps fra Esri. StoryMaps er et visuelt fortellingsverktøy der du setter sammen de ulike elementene til en fortelling – hos Miljødirektoratet kaller de det "miljøhistorier".

StoryMaps er et brukervennlig verktøy. Om du allerede har en ArcGIS Online-konto fra Esri, har du tilgang til verktøyet. Gjennom et enkelt grensesnitt legger du inn elementene i ønsket rekkefølge. Du kan lage enkle kart direkte i løsningen eller hente inn mer avanserte kart eller analyser rett fra ArcGIS.

Løsningen er bygget slik at du får sømløse overganger når du blar deg nedover i historien og mottageren får en helhetlig god opplevelse av budskapet ditt.

Tverrfaglig samarbeid med suksess

Seks miljøhistorier om friluftsliv, forurensing, kulturminner, naturmangfold, klima og polarområdene ble laget i et tverrfaglig samarbeid mellom Miljødirektoratet og Geodata. Her jobbet fagseksjonene, GIS-avdelingen, kommunikasjonsrådgivere, designer og GIS-konsulent fra Geodata sammen for å lage best mulige historier – med deling i sosiale medier som mål.

Responsen var meget god. Miljødirektoratet fikk betydelig mengde likes og delinger på Facebook og Twitter, og var meget godt fornøyde med denne måten å formidle budskapet på.

Senere ble det også laget to kartfortellinger om endringer i havet og havklima. Miljødirektoratet har samlet de ulike miljøhistoriene på nettsiden https://kartfortelling.miljodirektoratet.no

Det viktig for Miljødirektoratet å formidle miljøstatus i Norge. Ved hjelp av StoryMaps får vi gjort dette på en måte som treffer målgruppen godt, og vi får flere til å lese det vi deler

-Ingunn M. Limstrand, Seksjon for miljødata og geoinformasjon
Ingunn M. Limstrand

Enkelt å komme igang med StoryMaps

Historiene for Miljødirektoratet var komplekse i den forstand at det krevde inngående fagkunnskap og faggrunnlag for å skrive tekstene, i tillegg til kart og grafer. Løsningen blir driftet av Geodata for å tilpasse nettadresser og gjøre noen endringer i stilene som er standard i løsningen.

Men det betyr ikke at det samme må til om du ønsker å benytte verktøyet for å fortelle historien rundt et eller flere kart. Hvem som helst kan sette i gang og lage en fin historie – det krever ingen forkunnskap eller noe særlig opplæring.

Vår erfaring i Geodata og i samarbeidet med Miljødirektoratet er likevel at resultatet blir bedre med en viss tverrfaglighet – jobb sammen med kommunikasjon/marked – og ikke minst med godt bildemateriell og gode kart som base.

Her kan du lese mer om StoryMaps (og sette i gang og bruke det om du allerede har ArcGIS Online).

Ta gjerne kontakt om du vil snakke med oss om dette: